Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Minister Gospodarki: Składka zdrowotna musi wzrosnąć

 

09/09/2013

zus

Minister Gospodarki uważa, że płacimy obecnie zbyt niską składkę zdrowotną. Proponuje, aby składka zdrowotna była co roku podwyższana dodatkowo o kilka procent.

 


W wywiadzie udzielonym czasopismu branżowemu "Służba Zdrowia", minister gospodarki Janusz Piechociński stwierdził, iż poziom finansowania usług medycznych jest niedostateczny i powinien zostać zwiększony poprzez podwyższenie składki zdrowotnej.

Jak donosi portal 300Polityka, Minister gospodarki zaproponował, aby składka zdrowotna podlegała corocznej waloryzacji. Według założeń ministra, składka zdrowotna miałaby więc wzrastać co roku o poziom inflacji powiększonej o 3 punkty procentowe. Minister zaznaczył jednak, iż w początkowym okresie wysokość podwyżki mogłaby być jeszcze większa i kształtować się na poziomie inflacja + 5 punktów procentowych.

Gdyby propozycja ministerstwa weszła w życie, składka zdrowotna podlegałaby co roku jednocześnie dwóm podwyżkom. Składka zdrowotna podlega już bowiem automatycznemu mechanizmowi corocznej podwyżki. Składka zdrowotna jest bowiem płacona jako procent (9%) od podstawy wymiaru. Tę podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika. Przeciętne wynagrodzenie rośnie zaś co roku o kilka procent. W związku z tym o kilka procent rocznie rośnie również wysokość składki zdrowotnej.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, obowiązkowa składka zdrowotna jest obliczana jako 9% od minimalnej podstawy wymiaru. Ta podstawa wymiaru jest ustawowo uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia i również co roku ulega podwyższeniu. Poniższa tabela przedstawia zmiany wysokości składki zdrowotnej obowiązującej polskich przedsiębiorców:

Rok

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do roku poprzedniego
2007 1 970,65 177,36
2008 2 168,30 195,15 10,0%
2009 2 392,76 215,35 10,4%
2010 2 592,46 233,32 8,3%
2011 2 704,31 243,39 4,3%
2012 2 828,31 254,55 4,6%
2013 2 908,13 261,73 2,8%

Czy z tych danych nie wynika, że składka zdrowotna już teraz rośnie z roku na rok? Wprowadzenie dodatkowej waloryzacji oznaczało by więc podwójną podwyżkę składki zdrowotnej każdego roku. Jedna podwyżka wynikałaby z coraz wyższej podstawy wymiaru, drugą natomiast wymusiłby nowy "mechanizm Piechocińskiego".

Jako że nie znamy jeszcze inflacji za rok 2013, nie możemy skalkulować hipotetycznej składki na rok 2014. Znamy jednak inflację za rok 2012. Możemy więc policzyć ile wynosiłaby obecnie obowiązująca składka na rok 2013, gdyby mechanizm taki obowiązywał już teraz.

Składka zdrowotna w roku 2012 wynosiła 254,55 zł. W związku ze wzrostem podstawy wymiaru o 2,8%, składka wzrosła do kwoty 261,73 zł. Taką składkę płacimy dziś.

Ile wynosiłaby składka zdrowotna po "podwójnej" podwyżce? Inflacja w 2012 roku wyniosła 3,7%. Zgodnie z mechanizmem Piechocińskiego, składka musiałaby zatem wzrosnąć dodatkowo o:

inflacja + 5% = 3,7% + 5% = 8,7%

W 2012 roku składka wzrosłaby więc nie tylko o obecne 2,8% ale dodatkowo również o 8,7%. Łączna podwyżka wyniosłaby więc aż 11,5% i oznaczałaby wzrost składki zdrowotnej do poziomu 283,82 zł.

Gdyby mechanizm podwójnej podwyżki obowiązywał już w tym roku, składka zdrowotna wzrosłaby o 30 zł w stosunku do roku poprzedniego, a nie o 7 zł jak jest obecnie.

Całkiem możliwe, iż ten mechanizm podwójnej podwyżki, to nowy trend myślowy u wszystkich ministrów obecnego rządu. Oto bowiem minister Rostowski zapowiedział właśnie podwyżkę akcyzy na alkohole. Stawka akcyzy wzrośnie od przyszłego roku o 15%. Premier Tusk uzasadnił podwyżkę akcyzy... rosnącą inflacją. Nie wystarczy bowiem podwyżka ceny samego produktu u producenta. Według rządzących, wzrosnąć musi również stawka podatku, tak aby ostatecznie towar dotknięty został podwójną podwyżką.

Podobnie może być z podwójnie rosnącą składką zdrowotną. Z tą jednak różnicą, że w tym przypadku obie podwyżki nałożone na składkę leżą w gestii rządu.           

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?

Za leczenie zapłacimy z własnej kieszeni

Podwyżka składki rentowej trafiła do Trybunału
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?