Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nie odliczysz składki zdrowotnej przy zmianie formy opodatkowania

 

11/01/2023

zus-duzy

Przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania straci prawo do odliczenia składki zdrowotnej zapłaconej w styczniu. Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybierze.

 Przypomnijmy, że 20 lutego mija termin na zmianę formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To dobry moment, aby przeanalizować swoje aktualne i planowane przychody oraz koszty. Zmiana formy opodatkowania może bowiem przynieść przedsiębiorcy bardzo duże oszczędności na podatku dochodowym.

Przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę nie tylko różne stawki podatku oraz sposób jego naliczania, ale również dostępne dla danej formy opodatkowania możliwości ulg i odliczeń. Okazuje się jednak, że istnieją również dodatkowe czynniki, których do tej pory przy zmianie formy opodatkowania nikt nie analizował.

Przypomnijmy, że po zmianach podatkowych wprowadzonych w połowie zeszłego roku, odliczenie składki zdrowotnej możliwe jest, co do zasady, przy dwóch formach opodatkowania, tj. przy podatku liniowym oraz przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (celowo pomijamy tu kartę podatkową, gdyż obecnie nie ma już możliwości przejścia na tę formę opodatkowania).


Sposoby odliczania składki zdrowotnej przy tych dwóch formach opodatkowania różnią się od siebie zasadniczo. Przedsiębiorca na podatku liniowym ma możliwość odliczenia składek zdrowotnych od dochodu lub zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. O tym, który sposób jest korzystniejszy, pisaliśmy tutaj. Odliczenie to jest jednak możliwe jedynie do wysokości określonego w przepisach limitu. Limit ten w 2022 roku wynosił 8700 zł, natomiast w roku 2023 podwyższony został do kwoty 10200 zł (zobacz więcej na ten temat).

Z kolei przedsiębiorcy na ryczałcie odliczają składkę zdrowotną od przychodu. Odliczeniu podlega jednak tylko połowa zapłaconych składek zdrowotnych.

Co istotne, odliczeniu podlegają zawsze tylko składki zapłacone. Nie odliczymy więc składek należnych za dany miesiąc, ale jeszcze nieopłaconych.

Składkę zdrowotną za dany miesiąc, podobnie jak pozostałe składki ZUS, opłacamy do 20. dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że składkę zdrowotną za grudzień 2022 roku przedsiębiorcy opłacają dopiero w styczniu 2023 roku. Opłacona w styczniu składka grudniowa podlega więc odliczeniu dopiero w roku 2023 i według zasad stosowanych dla tej formy opodatkowania, która obowiązuje nas w roku 2023.

Wszystko jest jasne w przypadku, gdy w roku 2023 kontynuujemy formę opodatkowania, jaką rozliczaliśmy się również w roku 2022. Sprawy komplikują się natomiast w sytuacji, gdy w roku 2023 zdecydujemy się zmienić formę opodatkowania na inną.

 

Składki grudniowej nie odliczysz w ogóle

Załóżmy, że przedsiębiorca, który do tej pory rozliczał się podatkiem liniowym, decyduje o zmianie formy opodatkowania i na rok 2023 wybiera ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna za grudzień obliczana i opłacana jest według zasad obowiązujących dla podatku liniowego. Przedsiębiorca oblicza więc grudniową składkę zdrowotną na podstawie swojego dochodu, a następnie opłaca ją w terminie do 20 stycznia 2023 roku. Składka zapłacona w styczniu może być jednak odliczona dopiero od dochodu osiągniętego w roku 2023.

Zmiana formy opodatkowania i przejście od stycznia na ryczałt powoduje jednak, iż składkę tę (obliczoną jeszcze przez liniowca) musielibyśmy odliczyć już od przychodu, a więc według zasad obowiązujących ryczałtowca. Problem w tym, że takiego odliczenia zabraniają nowe przepisy podatkowe.

Przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania nie będzie mógł zatem odliczyć grudniowej składki zdrowotnej:

  • ani od dochodu liniowca w roku 2022 - ponieważ składka zapłacona została dopiero w styczniu kolejnego roku,
  • ani od przychodu ryczałtowca - ponieważ składka obliczona została według zeszłorocznych zasad obowiązujących jeszcze liniowca.

Brak możliwości odliczenia grudniowej składki zdrowotnej potwierdza również cytowana przez RP interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej, w której możemy przeczytać, iż:

"Składka zdrowotna z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie liniowego PIT zapłacona w styczniu nie może zostać uwzględniona w rozliczeniu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie może również zostać uwzględniona w rozliczeniu za 2022 r., ponieważ nie jest opłacona w roku, w którym podatnik rozliczał się w formie podatku liniowego.”

W konsekwencji, przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania nie będzie mógł odliczyć grudniowej składki zdrowotnej w ogóle.

Z brakiem możliwości odliczenia składki grudniowej będziemy mieli do czynienia również w sytuacji odwrotnej, a więc takiej, w której to ryczałtowiec przechodzi na podatek liniowy, jak również w sytuacjach, w których na ryczałt lub podatek liniowy przechodzą osoby rozliczające się do tej pory według skali podatkowej. Więcej na temat konsekwencji wynikających ze zmiany formy opodatkowania piszemy w tym artykule.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak obniżyć składki ZUS w 2023 roku?
  Nowe zasady fakturowania
  Ważne zmiany w podatkach w 2023 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?