Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w systemie emerytalnym? Składka do ZUS - 240 zł, a emerytura 1100 zł

 

21/04/2015

zus-duzy

Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada emeryturę minimalną w wysokości 1100 zł. Osoby, które zdecydowałyby się na taką emeryturę, płaciłyby składkę ZUS w ryczałtowej wysokości 240 zł.

 Grupa posłów przedstawiła projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę o emeryturach i rentach. Proponowane przepisy mogłyby radykalnie odmienić obowiązujący w Polsce system emerytalny.

Posłowie zgłaszający projekt ustawy wzorowali się na systemie kanadyjskim, w którym każdy obywatel otrzymuje jedynie emeryturę minimalną finansowaną nie ze składek, a jedynie z podatków.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, posłowie zdają sobie jednak sprawę, iż wprowadzenie w Polsce systemu emerytalnego w takiej postaci jest obecnie mało realne ze względu na potencjalnie zbyt duże obciążenie budżetu. Dlatego zaproponowali system oparty na rozwiązaniach kanadyjskich, lecz mocno zmodyfikowany.

Założenia nowego systemu opierają się na zasadzie wyboru. Obecni ubezpieczeni mogliby wybrać czy chcą nadal odprowadzać składki na dotychczasowych zasadach, czy też decydują się na nowy system.

Przypomnijmy, iż zgodnie z obecnymi zasadami, Polacy odprowadzają składki proporcjonalne do ich zarobków (w przypadku etatu) a w przypadku przedsiębiorców - składkę liczoną od zadeklarowanej kwoty, nie mniejszej jednak niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. W związku z powyższym wysokość emerytury również jest zróżnicowana i zależy proporcjonalnie od wysokości płaconych składek.

Każdy kto zdecydowałby się na nowy system emerytalny, musiałby zaakceptować, że w przyszłości otrzyma jedynie emeryturę minimalną (na dzień dzisiejszy ok. 1100 zł). Takie osoby płaciłyby jednak ryczałtową składkę emerytalną, niezależną od ich zarobków. Na dzień dzisiejszy wynosiłaby ona ok. 240 zł miesięcznie.

Zarówno wysokość składki, jak i wysokość emerytury minimalnej uzależnione byłyby od wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. I tak, wysokość ryczałtowej składki do ZUS wynosiłaby 13,75% minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy to 13,75% * 1750 = 240,62 zł). Natomiast wartość emerytury minimalnej kalkulowana byłaby jako 62,5% minimalnego wynagrodzenia (na dziś jest to 62,5% * 1750 = 1093,75 zł).

Każda osoba mogłaby wybrać czy chce przystąpić do nowego systemu i, płacąc niższą składkę, otrzymywać jedynie emeryturę minimalną, czy też kontynuować ubezpieczenie w starym systemie (licząc na wyższą emeryturę przy odprowadzaniu wyższych składek).

Ustawa przewiduje, iż do nowego systemu emerytalnego mogłyby przystąpić również osoby już ubezpieczone. Takie osoby również mogłyby zmienić system na nowy.

Według wnioskodawców, obecny system emerytalny pozbawił Polaków kontroli nad składkami przekazywanymi do ZUS. Dlatego każdy, kto zdecydowałby się na nowy system, mógłby zainwestować uzyskaną nadwyżkę ponad obowiązkowe 240 zł, według swoich własnych preferencji. Natomiast osoby, które po przejściu do nowego systemu, mimo wszystko nie odłożyłyby dobrowolnie żadnych oszczędności emerytalnych, miałyby zapewnione minimum w wysokości 1100 zł potrzebne do przeżycia.

Wnioskodawcy nowej ustawy szacują, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań w życie spowodowało by zmniejszenie wpływów do FUS o ok. 5%, czyli o kwotę ok. 3,75 mld zł. Zgodnie z propozycją, różnica ta mogłaby zostać pokryta z środków pochodzących z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Projekt ustawy został zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. 

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Emerytura minimalna
  Bank Światowy ostrzega przed głodowymi emeryturami w Polsce
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?