Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nowe zwolnienie z ZUS wchodzi w życie

 

24/09/2020

zus-duzy

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą zwolnienie z ZUS na kolejne 3 miesiące. Ostateczna treść ustawy różni się jednak od pierwotnej wersji przepisów. Którzy przedsiębiorcy zostaną ponownie zwolnieni z opłacania składek ZUS?

 Przypomnijmy, że podstawowe zwolnienie ze składek ZUS zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z opłacania składek ZUS, w trakcie trwania epidemii koronawirusa, zwolnione zostały wówczas wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były płatnikami składek dla innych osób. W przypadku zaś osób samozatrudnionych, zwolnienie objęło tych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczały kwoty 15681 zł. Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia z ZUS opisywaliśmy w tym artykule.


Ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS był miesiąc maj. Oznacza to, że składki ZUS za miesiąc czerwiec (z terminem płatności w lipcu) przedsiębiorcy musieli już opłacić na normalnych zasadach, według obowiązujących przed epidemią stawek.

Już w zeszłym miesiącu informowaliśmy o uchwaleniu przez Sejm kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej, która zakładała możliwość wydłużenia zwolnienia z ZUS na okres 6 miesięcy. Nowa ustawa została właśnie podpisana przez Prezydenta. Oznacza to, że nowe przepisy już w najbliższych dniach wejdą w życie.

Zgodnie z uchwaloną wersją przepisów, krąg przedsiębiorców uprawnionych do wydłużonego zwolnienia ze składek ZUS obejmie 11 branż. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A  Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A  Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Uzyskanie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS nie będzie uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy, jak miało to miejsce przy pierwszym zwolnieniu.

Ostateczna wersja ustawy zawiera jednak dwie istotne zmiany względem przepisów pierwotnie uchwalonych przez Sejm.

Pierwsza zmiana dotyczy warunku, jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać prawo do dodatkowego zwolnienia z ZUS. Pierwotna wersja przepisów zakładała bowiem, iż zwolnienie ze składek ZUS na kolejne 3 miesiące uzyskają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, iż przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był niższy o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019. W ostatecznej wersji ustawy limit ten został jednak obniżony do poziomu 75%. Oznacza to, że ze zwolnienia skorzysta więcej firm.

Druga zmiana dotyczy okresu, który został objęty dodatkowym zwolnieniem. Pierwotnie przepisy zakładały bowiem, iż ponowne zwolnienie z ZUS obejmie okres od czerwca do sierpnia 2020 roku. Senackie poprawki do ustawy zmieniły jednak ten termin. Dodatkowe zwolnienie z ZUS obejmie ostatecznie 3-miesięczny okres od lipca do września 2020 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniem objęte zostaną zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), jak i składka na Fundusz Pracy oraz składka zdrowotna.

Co istotne, uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że składki już zapłacone, zostaną przedsiębiorcom zwrócone. Dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już składki ZUS za lipiec i sierpień, złożenie wniosku o przedłużenie zwolnienia z ZUS oznaczać będzie zatem zwrot zapłaconych kwot.

Nowa ustawa przewiduje, iż wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Będzie dodatkowe świadczenie postojowe
  Koronawirus: Będą nowe bezzwrotne dotacje dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?