Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składka zdrowotna: Jak obliczyć dochód - podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

 

16/02/2022

zus-duzy

Podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej stanowi dochód przedsiębiorcy. Dochód ten nie zawsze jednak będzie zbieżny z dochodem na potrzeby PIT. Jak ustalić podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej?

 Od Nowego Roku przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu. W związku z tym, zmianie uległy m.in. zasady opłacania składki zdrowotnej.

Prawo do opłacania składki zdrowotnej w ryczałtowej wysokości zachowały jedynie dwie grupy przedsiębiorców, tj. osoby rozliczające podatek na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz firmy na karcie podatkowej (zobacz szczegóły).

W przypadku pozostałych przedsiębiorców, tj. tych, którzy płacą podatek liniowy lub rozliczają PIT według skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku zależeć będzie od wysokości rzeczywiście osiągniętych dochodów (zobacz szczegóły).


 

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej stanowi dochód przedsiębiorcy rozumiany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.

Tak ustalony dochód przedsiębiorca może pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową, o ile wcześniej składki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (zobacz szczegóły).

To jednak nie wszystko. Uchwalona w ostatnim czasie nowelizacja Polskiego Ładu przewiduje bowiem, iż w celu ustalenia podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej, dochód może zostać pomniejszony również o inne zwolnienia przewidziane w ustawie o PIT, w tym m.in. o wartość tzw. różnic remanentowych. Szczegółowo na temat najnowszych zmian w Polskim Ładzie piszemy na tej stronie.

Co do zasady więc, zgodnie z nowymi przepisami, dochód stanowiący podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej, jest obecnie zbieżny z dochodem obliczanym na potrzeby podatku dochodowego. Są jednak pewne wyjątki. Nowe przepisy wciąż wyłączają bowiem możliwość uwzględnienia kilku zwolnień, które pomniejszają dochód "podatkowy", a nie pomniejszają podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Jakie to zwolnienia?

Dochód obliczany na potrzeby składki zdrowotnej nie może zostać pomniejszony o:

  • zwolnienie z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • zwolnienie z tytułu realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu,
  • zwolnienie dla pracujących seniorów,
  • zwolnienie dla osób powracających z zagranicy,
  • zwolnienie dla rodzin z dziećmi (zobacz szczegóły).

Przedsiębiorca, który korzysta z któregoś z powyższych zwolnień, zobligowany będzie do wyliczania każdego miesiąca dwóch odrębnych wartości "dochodu". Pierwszy z nich (uwzględniający zwolnienia) obliczany będzie dla potrzeb PIT, drugi zaś (bez uwzględnienia zwolnień) - na potrzeby podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Różne stawki dla składki zdrowotnej

Podstawa wymiaru to jednak nie wszystko. Końcowa wartość składki zdrowotnej jest bowiem iloczynem podstawy wymiaru i właściwej stawki procentowej. A te różnią się, w zależności od zastosowanej formy opodatkowania.

W przypadku osób rozliczających podatek na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej), wysokość składki zdrowotnej odpowiada 9% dochodu. Z kolei dla firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wyliczana jest jako 4,9% dochodu (zobacz szczegóły).

Należy również pamiętać, iż składkę zdrowotną zapłacimy każdego miesiąca, nawet wówczas, gdy działalność przynosi straty. Nowe przepisy wprowadzają bowiem pojęcie składki minimalnej, która stanowi równowartość 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 miesięczna składka zdrowotna nie może być zatem niższa od kwoty 270,90 zł. Szczegółowo na temat zasad wyliczania nowej składki zdrowotnej piszemy na tej stronie.

 

Od kiedy nowa składka zdrowotna?

Przypomnijmy, że pierwszą składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości dochodu zapłacimy w marcu 2022 roku. W lutym bowiem opłacamy składkę zdrowotną za miesiąc styczeń, która wyliczana jest po raz ostatni jeszcze według starych zasad, w ryczałtowej wysokości (zobacz szczegóły).

Pierwszą składką uzależnioną od dochodu będzie zatem składka zdrowotna za miesiąc luty (płatna do 21 marca). Co istotne, składka za dany miesiąc obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim. Oznacza to, że składka zdrowotna za miesiąc luty (płatna do 21 marca), obliczana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu styczniu.

Przypomnijmy również, że już od lutego 2022 przedsiębiorcy zobligowani są do comiesięcznego informowania ZUS o swoich dochodach i składania obowiązkowych deklaracji ZUS DRA. Więcej na temat nowych deklaracji piszemy na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy w 2022 roku?
  Zwolnienie ze składki zdrowotnej w 2022 roku
  Składka zdrowotna 2022 - Ryczałt
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?