Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składka zdrowotna też będzie niższa

 

20/04/2017

zus-duzy

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniżka ZUS nie obejmie jedynie składek na ubezpieczenie społeczne. Według zapowiedzi ministerstwa, obniżka obejmie również składkę zdrowotną.

 Jak informowaliśmy tydzień temu, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy zakładają, że już od przyszłego roku osoby prowadzące małą działalność gospodarczą, nie będą zobowiązane do opłacania ryczałtowych składek ZUS. W zamian zapłacą niższe składki, wyliczane na podstawie przychodu firmy (o szczegółach pisaliśmy tutaj).

Założenia przedstawione przez ministra Morawieckiego dotyczyły jednak zmian tylko w dwóch ustawach, tj. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pierwsza z nich reguluje wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (czyli składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową), druga natomiast odnosi się do wysokości składki na Fundusz Pracy. Plany obniżki nie obejmowały jednak swoim zasięgiem wysokości składki zdrowotnej. Ta bowiem regulowana jest jeszcze innymi przepisami, a mianowicie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zmiany tej ustawy pozostają z kolei w gestii Ministra Zdrowia.

Zobacz w jaki sposób ustalane są poszczególne składki 

Po publikacji wartości nowych składek ZUS dla poszczególnych przedziałów przychodowych (zobacz tabelę tutaj), podniosły się słuszne głosy krytyki dotyczące braku oddziaływania planowanych zmian na składkę zdrowotną.

Przykładowo, dla najniższego przedziału przychodów, obowiązkowe składki ZUS spadają z 812 zł do poziomu 32 zł. Jednak do tej kwoty doliczana miała być wciąż składka zdrowotna na niezmienionym poziomie aż 297 zł. Oznaczało to, że suma składek nadal nie byłaby proporcjonalna względem poziomu przychodów, gdyż składka zdrowotna doliczana byłaby zawsze ryczałtem w stałej wysokości prawie 300 zł. Dla najniższych przedziałów przychodowych oznaczałoby to wręcz powrót do kuriozalnej sytuacji stosowanej obecnie, gdzie łączne składki przewyższają wartością osiągane z działalności przychody.

Po licznych uwagach, sytuację tę dostrzegło również Ministerstwo Rozwoju, które już zapowiedziało potrzebę analogicznych zmian także po stronie składki zdrowotnej:

"Będziemy rozmawiali z Ministerstwem Zdrowia, które pracuje nad nowymi zasadami podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, by wzięło pod uwagę kierunek naszych zmian. Tak, aby oba systemy łączyły się w logiczną całość."

W podobnym tonie wypowiedział się również Adam Abramowicz, szef Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości:

"Pozostawienie obecnego sposobu wyliczania tych składek, przy jednoczesnym zmniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie będzie miało sensu. I dlatego skierujemy w tej sprawie pytanie do Ministerstwa Zdrowia."

Oznacza to, że w nowym systemie, obniżce najprawdopodobniej ulegnie również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ile wyniesie nowa składka zdrowotna dla najmniejszych firm? Szczegółowe rozwiązania poznamy zapewne w najbliższych tygodniach. Do tego czasu możemy jedynie bazować na analogiach.

Zakładając, że obniżka składki zdrowotnej byłaby proporcjonalna do obniżki pozostałych składek, możemy pokusić się o policzenie hipotetycznych wartości tej składki dla poszczególnych przedziałów przychodów. Poniżej prezentujemy zaktualizowaną tabelę przyszłych składek opartą na takich właśnie założeniach:

.......Przychód        

Obowiązkowe składki na ubezp. społ. (bez składki chorobowej) wraz ze składką na Fundusz Pracy

Składka choro- bowa

Proporcja obniżki - Nowa składka w stosunku do obecnej (812,61 zł) 

Szacowana wysokość nowej składki zdrowotnej*

Łącznie nowe składki ZUS od 2018 roku

Dotych- czasowe składki ZUS w 2017 roku

Ile firma skorzysta na zmianach

      0,00 -   200,00

  32,00

  2,47

0,04

  11,71

    46,17

1172,56

1126,39

  200,01 -   400,00

  64,00

  4,94

0,08

  23,41

    92,35

1172,56

1080,21

  400,01 -   600,00

  96,00

  7,40

0,12

  35,12

  138,52

1172,56

1034,04

  600,01 -   800,00

128,00

  9,87

0,16

  46,83

  184,70

1172,56

  987,86

  800,01 - 1000,00

160,00

12,34

0,20

  58,53

  230,87

1172,56

  941,69

1000,01 - 1200,00

192,00

14,81

0,24

  70,24

  277,05

1172,56

  895,51

1200,01 - 1400,00

224,00

17,27

0,28

  81,95

  323,22

1172,56

  849,34

1400,01 - 1600,00

256,00

19,74

0,32

  93,65

  369,40

1172,56

  803,16

1600,01 - 1800,00

288,00

22,21

0,35

105,36

  415,57

1172,56

  756,99

1800,01 - 2000,00

320,00

24,68

0,39

117,07

  461,74

1172,56

  710,82

2000,01 - 2200,00

352,00

27,15

0,43

128,77

  507,92

1172,56

  664,64

2200,01 - 2400,00

384,00

29,61

0,47

140,48

  554,09

1172,56

  618,47

2400,01 - 2600,00

416,00

32,08

0,51

152,19

  600,27

1172,56

  572,29

2600,01 - 2800,00

448,00

34,55

0,55

163,89

  646,44

1172,56

  526,12

2800,01 - 3000,00

480,00

37,02

0,59

175,60

  692,62

1172,56

  479,94

3000,01 - 3200,00

512,00

39,48

0,63

187,31

  738,79

1172,56

  433,77

3200,01 - 3400,00

544,00

41,95

0,67

199,01

  784,96

1172,56

  387,60

3400,01 - 3600,00

576,00

44,42

0,71

210,72

  831,14

1172,56

  341,42

3600,01 - 3800,00

608,00

46,89

0,75

222,43

  877,31

1172,56

  295,25

3800,01 - 4000,00

640,00

49,35

0,79

234,13

  923,49

1172,56

  249,07

4000,01 - 4200,00

672,00

51,82

0,83

245,84

  969,66

1172,56

  202,90

4200,01 - 4400,00

704,00

54,29

0,87

257,55

1015,84

1172,56

  156,72

4400,01 - 4600,00

736,00

56,76

0,91

269,25

1062,01

1172,56

  110,55

4600,01 - 4800,00

768,00

59,23

0,95

280,96

1108,19

1172,56

    64,37

4800,01 - 5000,00

800,00

61,69

0,98

292,67

1154,36

1172,56

    18,20

> 5000,00

812,61

62,67

1,00

297,28

1172,56

1172,56

      0,00

Źródło: Obliczenia własne (zus.pox.pl) na podstawie danych MR

* Wysokość składki zdrowotnej, przy założeniu uzależnienia jej wartości od poziomu przychodów. Hipotetyczna wartość składki zdrowotnej przy przyjęciu założenia, iż zostanie ona obniżona w proporcji identycznej do obniżki składek na ubezpieczenie społeczne.

 


Podkreślmy, iż powyższe wartości przyjęte dla składki zdrowotnej opierają się na założeniu obniżenia jej wartości w proporcjach takich samych, na jakich dokonana została obniżka pozostałych składek. W praktyce jednak ministerstwo może przyjąć nieco odmienny system ustalania składki, w którym proporcje te nie będą musiały zostać zachowane. Ostateczne wartości składek mogą się zatem nieznacznie różnić. Na szczegółowe rozwiązania musimy więc poczekać do czasu, aż opinię w tej sprawie wyda Ministerstwo Zdrowia. Najistotniejszy wydaje się jednak sam fakt, iż problem został dostrzeżony na poziomie rządowym, co, miejmy nadzieję, skutkować będzie likwidacją absurdalnego ryczałtu funkcjonującego do tej pory.

AKTUALIZACJA (12.12.2017): Termin wdrożenia opisywanych zmian został przesunięty na 2019 rok (zobacz szczegóły).

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Zmiany w ZUS i podatkach w 2017 roku
  Będzie półroczne zwolnienie ze składek ZUS
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?