Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS będą niższe. Wiemy już, ile zapłacą małe firmy.

 

11/04/2017

zus-duzy

Minister Rozwoju przedstawił szczegóły dotyczące obniżenia składek ZUS dla małych firm. Składki będą tym niższe, im niższy jest przychód firmy. Na zmianach nie straci żaden przedsiębiorca. Dotychczasowe ulgi pozostaną w mocy, a nowe zmiany będą dobrowolne.

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło założenia do projektu ustawy zmieniającej przepisy dotyczące sposobu ustalania składek ZUS. Przedsiębiorcy o najniższych przychodach zapłacą w przyszłym roku składki niższe niż dotychczas. Ostateczny projekt zawiera jednak pewne istotne zmiany w stosunku do wcześniej podawanych w tym zakresie informacji.

 

Niski przychód - niskie składki

Informacja, która się potwierdziła, to wprowadzenie limitu przychodów uprawniającego do obniżonych składek ZUS. Składki niższe niż dotychczas zapłacą zatem te firmy, które zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowane zostaną jako Mała Działalność Gospodarcza.

Czym jest Mała Działalność Gospodarcza? Zgodnie z projektem ustawy, pod pojęcie to kwalifikować się będzie taka działalność, w ramach której miesięczny przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na chwilę obecną wynagrodzenie minimalne wynosi 2000 zł (zobacz dane). Obniżone składki ZUS zapłacą zatem ci przedsiębiorcy, których miesięczne przychody nie przekraczają wysokości 5000 zł.

Jako że płaca minimalna wzrasta każdego roku, można się spodziewać, iż w momencie gdy zmiany wejdą w życie, tj. w 2018 roku, limit ten również nieznacznie wzrośnie.

 

Przychód, nie dochód

Potwierdziła się również informacja, iż do ustalania limitu pod uwagę brany będzie przychód, a nie dochód firmy. Jak wyjaśniło ministerstwo:

"Zastosowanie przychodu jako wartości, od której zależna jest podstawa wymiaru, wynika z chęci objęcia rozwiązaniem także tych przedsiębiorców, którzy nie obliczają dochodu i rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie, wprowadzenie konieczności ustalania dochodu na potrzeby ubezpieczeń społecznych znacznie skomplikowałoby obliczenia oraz ewentualne kontrole."

 

Nie będzie stawki procentowej

Nie potwierdziły się natomiast wcześniejsze informacje o możliwości zastąpienia nową daniną zarówno składek ZUS, jak i dotychczasowego podatku dochodowego. Podatek dochodowy przedsiębiorcy zapłacą taki sam jak dotychczas. Obniżeniu ulegną jedynie same składki ZUS. Składki te nie zostaną jednak ustalone w oparciu o wskaźnik procentowy, lecz naliczane będą w postaci ryczałtowych kwot zależnych od przedziału przychodów.

Wysokość składki ZUS ma zatem rosnąć skokowo dla kolejnych przedziałów przychodu i ma być wielokrotnością kwoty 32 zł. I tak, dla przychodu w wysokości 0-200 zł, składka wyniesie 32 zł. Dla przychodu pomiędzy 200 a 400 zł, składka wyniesie 64 zł, a przychód z przedziału 400-600 zł oznaczał będzie konieczność zapłaty składki w wysokości 96 zł.

Powyższy mechanizm będzie działał aż do momentu, w którym przychód osiągnie pułap 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (czyli obecne 5000 zł). Dla przychodu powyżej tego limitu, składki ZUS będą liczone tak jak dotychczas, a więc naliczane będą w stałej kwocie, niezależnej od przychodu. Obecnie ta stała kwota wynosi 812,61 zł (bez składki chorobowej i zdrowotnej).

Co warto podkreślić, zmiany mają dotyczyć tylko obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa i wypadkowa) oraz składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że zmiany nie obejmą składki zdrowotnej. Przedsiębiorca osiągający przychody w wysokości niższej niż 5 tys. zł miesięcznie, zapłaci więc obniżone składki na ubezpieczenie społeczne, ale będzie musiał dodać do nich składkę zdrowotną w standardowej wysokości.

Wysokość nowych składek ZUS dla poszczególnych przedziałów przychodu przedstawia poniższa tabela:

.......Przychód        

Podstawa wymiaru składek na ubezp. społ. *

Obowiązkowe składki na ubezp. społ. (bez składki chorobowej) wraz ze składką na Fundusz Pracy

Składka choro- bowa

Składka zdro- wotna

Łącznie nowe składki ZUS od 2018 roku

Dotych- czasowe składki ZUS do 2017 roku

Ile firma skorzysta na zmianach

      0,00 -   200,00

100,72

  32,00

  2,47

297,28

331,75

1172,56

840,81

  200,01 -   400,00

201,45

  64,00

  4,94

297,28

366,22

1172,56

806,34

  400,01 -   600,00

302,17

  96,00

  7,40

297,28

400,68

1172,56

771,88

  600,01 -   800,00

402,90

128,00

  9,87

297,28

435,15

1172,56

737,41

  800,01 - 1000,00

503,62

160,00

12,34

297,28

469,62

1172,56

702,94

1000,01 - 1200,00

604,34

192,00

14,81

297,28

504,09

1172,56

668,47

1200,01 - 1400,00

705,07

224,00

17,27

297,28

538,55

1172,56

634,01

1400,01 - 1600,00

805,79

256,00

19,74

297,28

573,02

1172,56

599,54

1600,01 - 1800,00

906,52

288,00

22,21

297,28

607,49

1172,56

565,07

1800,01 - 2000,00

1007,24

320,00

24,68

297,28

641,96

1172,56

530,60

2000,01 - 2200,00

1107,96

352,00

27,15

297,28

676,43

1172,56

496,13

2200,01 - 2400,00

1208,69

384,00

29,61

297,28

710,89

1172,56

461,67

2400,01 - 2600,00

1309,41

416,00

32,08

297,28

745,36

1172,56

427,20

2600,01 - 2800,00

1410,14

448,00

34,55

297,28

779,83

1172,56

392,73

2800,01 - 3000,00

1510,86

480,00

37,02

297,28

814,30

1172,56

358,26

3000,01 - 3200,00

1611,58

512,00

39,48

297,28

848,76

1172,56

323,80

3200,01 - 3400,00

1712,31

544,00

41,95

297,28

883,23

1172,56

289,33

3400,01 - 3600,00

1813,03

576,00

44,42

297,28

917,70

1172,56

254,86

3600,01 - 3800,00

1913,76

608,00

46,89

297,28

952,17

1172,56

220,39

3800,01 - 4000,00

2014,48

640,00

49,35

297,28

986,63

1172,56

185,93

4000,01 - 4200,00

2115,20

672,00

51,82

297,28

1021,10

1172,56

151,46

4200,01 - 4400,00

2215,93

704,00

54,29

297,28

1055,57

1172,56

116,99

4400,01 - 4600,00

2316,65

736,00

56,76

297,28

1090,04

1172,56

  82,52

4600,01 - 4800,00

2417,37

768,00

59,23

297,28

1124,51

1172,56

  48,05

4800,01 - 5000,00

2518,10

800,00

61,69

297,28

1158,97

1172,56

  13,59

> 5000,00

2557,80

812,61

62,67

297,28

1172,56

1172,56

   0,00

Źródło: Obliczenia własne (zus.pox.pl) na podstawie danych MR

* Podstawa wymiaru oszacowana na podstawie docelowej wysokości składki, liczonej jako wielokrotność kwoty 32 zł.

** Tabela przedstawia wysokość składek, jakie obowiązywałyby, gdyby nowy system obowiązywał już w 2017 roku. Ostateczna wysokość nowych składek może się jednak nieznacznie zmienić ze względu na wzrost płacy minimalnej oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku.

 

AKTUALIZACJA (20.04.2017): Według zapowiedzi ministerstwa, składka zdrowotna również zostanie obniżona (zobacz zaktualizowaną tabelę nowych składek).

 


Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju, wysokość składki liczona jako wielokrotność kwoty 32 zł wynikać będzie z odpowiedniej podstawy wymiaru dla każdego z przedziałów przychodu. Podstawy wymiaru składek dla poszczególnych przedziałów będą z kolei publikowane każdego roku w formie rozporządzenia Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rozwoju, na zmianach skorzysta 325 tysięcy osób prowadzących małe działalności gospodarcze. Co istotne, żadna firma na zmianach nie straci. Nowe składki mogą być bowiem niższe lub takie same jak dotychczas. W żadnym przypadku zmiany nie spowodują natomiast wzrostu daniny (z wyjątkiem standardowej corocznej waloryzacji składek).

Wraz z ogłoszeniem powyższych zmian, minister Morawiecki potwierdził także wprowadzenie z początkiem 2018 roku również pozostałych ulg i zwolnień dla małej przedsiębiorczości.

Pierwsza z nich polegać będzie na zniesieniu wymogu rejestracji najmniejszych działalności gospodarczych, tj. takich, w ramach których osiągane przychody nie przekraczają kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia. Miesięczne przychody poniżej 1000 zł nie będą zatem rodzić konieczności zgłaszania działalności, a co za tym idzie, również opłacania jakichkolwiek składek ZUS.

Ministerstwo potwierdziło również wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zgodnie z zapowiedzią, ulga ta nie będzie kolidować z 2-letnimi preferencjami w ramach tzw. "małego ZUS-u". Każdy nowy przedsiębiorca, niezależnie od osiąganych przychodów, będzie mógł skorzystać najpierw z półrocznego zwolnienia, a następnie z 2-letniego okresu obniżonych składek.

Co istotne, premier Morawiecki zapewnił, iż żadna polska firma nie straci w wyniku wprowadzenia nowych przepisów, a wszystkie zmiany będą dobrowolne:

"Najważniejsza zasada, którą przyjęliśmy projektując nowe przepisy brzmi: żaden przedsiębiorca nie straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy, a ci, którzy będą chcieli skorzystać z nowych rozwiązań, będą to mogli zrobić dobrowolnie."

Do zapowiadanych zmian odniósł się również Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który od lat walczył o zniesienie wysokiej ryczałtowej daniny dla małych firm:

"Konieczność comiesięcznego odprowadzania określonej z góry, wysokiej kwoty, niezależnej od osiągniętych przychodów, jest skrajnie niesprawiedliwa i hamuje przedsiębiorczość Polaków. Ryczałtowy ZUS jest powodem, dla którego wiele osób prowadzących działalność usługową na niewielką skalę, jest zmuszona zamykać firmy po upływie dwuletniego okresu, w którym uprawnione są do korzystania z tzw. małego ZUSu.”

Prezes Związku w dalszej części komunikatu podziękował rządowi za decyzję o "zreformowaniu tego barbarzyńskiego systemu", dodając jednocześnie, że:

"Od przyszłego roku najdrobniejsi przedsiębiorcy będą mogli legalnie prowadzić działalność, nie obawiając się o to, że zapłacą ponad tysiąc złotych w składkach na ubezpieczenia społeczne, nawet jeśli w danym miesiącu nie osiągną żadnego przychodu. To ogromne osiągnięcie."

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, nowe przepisy powinny zostać uchwalone do lipca tego roku i wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.

AKTUALIZACJA (12.12.2017): Termin wdrożenia opisywanych zmian został przesunięty na 2019 rok (zobacz szczegóły).  

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Składki ZUS są dwukrotnie zawyżone
  Składki ZUS: Będzie jeden przelew zamiast czterech
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?