Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS będą uzależnione od przychodu

 

12/04/2018

zus-duzy

Długo oczekiwane zmiany wejdą w życie już od przyszłego roku. Składki ZUS dla małych przedsiębiorców zostaną uzależnione od wysokości przychodów. Szczegółowe zasady ich naliczania uległy jednak istotnym zmianom względem pierwotnych założeń.

 Jak informowaliśmy już w grudniu, zeszłoroczna rekonstrukcja rządu spowodowała powrót do koncepcji zmiany w systemie naliczania składek ZUS dla małych przedsiębiorców. Powracający od przynajmniej dwóch lat pomysł uzależnienia wysokości składek ZUS od zarobków przedsiębiorcy (który to pomysł w zeszłym roku został już zarzucony) ponownie powrócił do gry, gdy na stanowisku premiera zaprzysiężony został Mateusz Morawiecki.

Na początku tego roku powołany został specjalny międzyresortowy zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, resortu Pracy oraz nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jego zadaniem było wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii nowego systemu naliczania składek dla najmniejszych przedsiębiorców.


Trzy rządowe resorty doszły do porozumienia, które zakłada, że nowy system zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku. Podstawowe założenie, na którym ma opierać się nowy system pozostało niezmienne. Chodzi zatem o zerwanie z dotychczasowym dogmatem, zgodnie z którym każda firma - niezależnie od wielkości - płaciła jednakowo wysoką daninę na rzecz ZUS (w chwili obecnej 1228 zł).

Od 2019 roku składki ZUS uzależnione zostaną zatem od wysokości uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu. I tu należy wyraźnie zaznaczyć, że również to założenie, póki co, nie uległo zmianie - uprawnienie do skorzystania ze zmiennych składek ZUS ma być uzależnione od limitu przychodów, nie zaś dochodów. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Podtrzymane zostały również wartości progowe, uprawniające do skorzystania z elastycznych składek. Niższe składki zapłacą więc Ci przedsiębiorcy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną próg ten wynosiłby zatem 5250 zł. Pamiętać jednak należy że w 2019 roku płaca minimalna zapewne ponownie wzrośnie, co oznaczać będzie jeszcze podwyższenie tego progu.

Tyle z pierwotnych założeń, które nie uległy zasadniczym zmianom. Pozostaje jednak jeszcze kwestia samej wysokości obniżonych składek. I tutaj czekają nas niestety spore zmiany.

Przypomnijmy, że wcześniejsza koncepcja zakładała wprowadzenie aż 25 przedziałów przychodowych i odpowiadających im 25 różnych stawek ZUS. Przy czym najniższa składka (dla przychodu do 200 zł) miała wynosić zaledwie 332 zł (lub 46 zł w przypadku gdy obniżeniu uległaby również składka zdrowotna). Pełną tabelę tych zakładanych składek publikowaliśmy na tej stronie.

Rozwiązanie opracowane w ostatnich dniach zakłada jednak co innego. Otóż najniższa ze zmiennych składek zaczynałaby się od kwoty... 520 zł. Wraz ze wzrostem przychodu, składka rosłaby stopniowo, osiągając "normalną" składkę ZUS w kwocie 1228 zł przy przychodzie 5250 zł.

Minimalna składka w wysokości 520 zł jest więc kwotą sporo wyższą od wcześniej zakładanych 332 zł. Warto jednak zauważyć, ze składka w wysokości 520 zł jest identyczna z kwotą obecnego ZUS-u preferencyjnego, obowiązującego przez pierwsze 2 lata działalności (aktualną wartość tzw. małego ZUS-u można sprawdzić tutaj). Prawdopodobnie więc zamysłem twórców nowej koncepcji było stworzenie takiego systemu składkowego, w którym wszystkie jego elementy będą składać się na jedną, spójną całość.

 

Znamy już elementy całej układanki

Aby zrozumieć tę całość, spójrzmy jak będzie wyglądać typowa "ścieżka wzrostu" składek ZUS w przypadku każdej nowozakładanej firmy.

Na wstępie przypomnijmy, że już 30 kwietnia tego roku zaczyna obowiązywać nowe Prawo Przedsiębiorców, które wprowadza dwa, zupełnie nieznane dotąd zwolnienia ze składek ZUS (szerzej o nich pisaliśmy tutaj). Pierwszym z nich jest tzw. działalność nierejestrowana, drugie zaś polega na zwolnieniu ze składek ZUS przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Oba rozwiązania ujęte łącznie sprawiają, że osoba podejmująca nową działalność gospodarczą uzyskuje kolejno możliwości:

  • najpierw uniknięcia konieczności rejestrowania działalności gospodarczej (co wiąże się z brakiem obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS) - aż do momentu osiągnięcia miesięcznego przychodu przekraczającego 1050 zł,
  • a następnie (już po rejestracji działalności) - skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres kolejnych 6 miesięcy (w tym czasie opłacana jest jedynie składka zdrowotna w wysokości 319,94 zł).

To jednak nie wszystko, bowiem po wykorzystaniu półrocznego zwolnienia, przedsięborca będzie mógł dodatkowo skorzystać z dotychczasowej 2-letniej ulgi w ZUS. Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca będzie miał zatem prawo do opłacania składek w obniżonej wysokości. Te preferencyjne składki wynoszą obecnie 519,28 zł.

Wreszcie, po wykorzystaniu 2-letniej ulgi, przedsiębiorca zapłaci składki zależne od przychodu (w kwocie od 519,28 do 1228,70 zł) lub w ryczałtowej kwocie 1228,70 zł (w przypadku gdy przychody firmy przekraczają limit 5250 zł).

Sytuacja przedsiębiorcy w poszczególnych latach prowadzenia działalności będzie więc w skrócie wyglądać następująco:

Okres

Wysokość składek ZUS*

Pierwsze miesiące do momentu osiągnięcia miesięcznego przychodu w wysokości 1050 zł 

0 zł

Po osiągnięciu przychodu 1050 zł następuje

rejestracja działalności gospodarczej

   od 1 do 6 miesiąca 319,94 zł
   od 7 do 30 miesiąca 519,28 zł
   od 31 miesiąca 519,28 zł - 1228,70 zł

* Wartości składek obliczone dla roku 2018. W roku 2019 wartości te mogą ulec nieznacznym zmianom, zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami.

Czy system w takiej postaci rzeczywiście zacznie obowiązywać już za kilka miesięcy, przekonamy się w najbliższym czasie. Przed nami jednak wyboista droga legislacyjna, na której jeszcze wiele może się wydarzyć. Ale biorąc po uwagę zbliżający się okres przedwyborczy, okoliczność ta może wiązać się nie tyle z obawą, co z szansą na uzyskanie rozwiązań jeszcze korzystniejszych dla przedsiębiorców.

Kwestią sporną przecież wciąż pozostaje chociażby wyznaczenie wspomnianego limitu uprawniającego do niższych składek - jako wartości dochodów zamiast wartości przychodów. Kwestia ta jest wciąż na tyle kontrowersyjna, że potencjalny nacisk środowisk przedsiębiorców mógłby w ostateczności stać się skutecznym narzędziem do przeforsowania korzystnych zmian w ustawie.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Składka wypadkowa 2018
  Będą zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?