Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS obniżone lub dobrowolne

 

06/09/2022

zus-duzy

Powraca temat likwidacji obowiązkowych składek ZUS. Po uchwaleniu tzw. Małego ZUS-u, jego pomysłodawca idzie o krok dalej. Chce uchwalenia przepisów obniżających składki ZUS dla wszystkich przedsiębiorców lub... wprowadzenia pełnej dobrowolności ubezpieczeń.

 Tydzień temu poznaliśmy nowe składki ZUS na 2023 rok. Okazało się, że podwyżka ZUS będzie jeszcze większa niż pierwotnie planowano i wyniesie aż 17,1%. W Nowym Roku czeka nas zatem największa w historii podwyżka składek. Od stycznia składki ZUS dla przedsiębiorców będą bowiem o ponad 200 zł wyższe niż dotychczas. O tym, ile dokładnie wyniosą nowe składki, piszemy na tej stronie.

Gigantyczna podwyżka składek ZUS, jaka czeka nas od Nowego Roku, po raz kolejny przypomniała przedsiębiorcom o fatalnych skutkach systemu opartego na składkach ryczałtowych. W tym kontekście, Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz powtórnie zaproponował rozszerzenie tzw. Małego ZUS-u na wszystkich przedsiębiorców. Limit przychodów uprawniający do opłacania niższych składek ZUS miałby zostać całkowicie zniesiony. W kolejnym postulacie, Rzecznik idzie jeszcze dalej - proponuje bowiem wprowadzenie całkowitej dobrowolności składek ZUS.


Przypomnijmy, że to właśnie konsekwentne naciski Rzecznika Przedsiębiorców doprowadziły do wprowadzenia w 2019 roku tzw. Małego ZUS-u, który w 2020 roku, pod wpływem kolejnych propozycji, przekształcił się w Mały ZUS Plus.

Przepisy obowiązujące od lutego 2020 roku umożliwiają obecnie przedsiębiorcom rezygnację z wysokich, ryczałtowych składek ZUS i opłacanie ich w niższej wysokości, uzależnionej od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania jest jednak obecnie ograniczona wysokością przychodów przedsiębiorcy. Składki ZUS od dochodu mogą być bowiem opłacane jedynie przez te firmy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 120 tys. zł. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Rzecznik chce zniesienia limitu

Aż 351 organizacji przedsiębiorców podpisało się pod tzw. "Dziesiątką Rzecznika MŚP". Przypomnijmy, że jest to dokument zawierający postulaty Rzecznika skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczące wprowadzenia systemowych zmian w prawie gospodarczym.

Pierwszym i podstawowym postulatem Rzecznika jest zatem wprowadzenie zmian w przepisach regulujących tzw. Mały ZUS Plus.

Rzecznik proponuje, aby z ustawy całkowicie wykreślono limit przychodowy w wysokości 120 tys. zł. Zgodnie z propozycją Rzecznika, prawo do odprowadzania składek ZUS od dochodu miałoby więc przysługiwać każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

W piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego, Rzecznik Przedsiębiorców wskazuje, iż ustalenie limitu przychodowego prowadzi do nierównego traktowania przedsiębiorców, którzy de facto zarabiają tyle samo. Chodzi w szczególności o osoby działające w branży handlowej, gdzie koszty uzyskania przychodu są relatywnie znacznie wyższe niż np. w usługach. To powoduje zaś, że osiągnięcie tego samego dochodu związane jest z koniecznością wygenerowania skrajnie różnych przychodów.

W tej sytuacji, dwóch przedsiębiorców, z których jeden osiąga przychód w wysokości 500 tys. zł, a drugi 100 tys. zł, może osiągać identyczny dochód, np. w wysokości 50 tys. zł. Jednak obniżone składki ZUS przysługują jedynie temu drugiemu, bo tylko on mieści się w limicie przychodowym. Według Rzecznika, taka sytuacja jest wysoce niesprawiedliwa, gdyż rzeczywiste możliwości finansowe obu przedsiębiorców (wyrażone realnym dochodem) są identyczne. A pomimo to, tylko jeden z nich ma prawo do ustawowej ulgi w składkach ZUS.

Rzecznik proponuje więc, aby limit przychodów został całkowicie zniesiony. To jednak nie wszystkie propozycje Rzecznika.

 

Zniesienie limitu czasowego

Przepisy wprowadzające Mały ZUS Plus ograniczają możliwość korzystania z niższych składek jedynie do określonego w ustawie okresu. W obecnym stanie prawnym, przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługuje bowiem jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Rzecznik Przedsiębiorców uważa takie ograniczenie za bezcelowe i proponuje jego całkowite zniesienie. Rzecznik zauważa przy tym, że Mały ZUS nie powinien być jedynie czasową ulgą, lecz powinien stać się stałym "progiem podatkowym" w systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Likwidacja obowiązkowych składek ZUS

Postulaty Rzecznika skierowane do rządu nie ograniczają się jednak tylko do modyfikacji Małego ZUS-u. Rzecznik, wraz z ponad 300 organizacjami przedsiębiorców, postuluje bowiem, aby do przepisów wprowadzono pełną dobrowolność składek ZUS.

Adam Abramowicz proponuje zatem, aby doprowadzić do całkowitego zniesienia przymusu ubezpieczeń społecznych. Jako modelowy przykład, Rzecznik wskazuje na system niemiecki, w którym przedsiębiorcy mają całkowitą dobrowolność, jeśli chodzi o odprowadzanie składek.

W nowym systemie każdy przedsiębiorca mógłby zatem sam zdecydować o tym, czy chce opłacać składki ZUS, czy też woli oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Wyjątkiem byłaby jedynie składka zdrowotna, która pozostałaby obowiązkowa.

Jako alternatywne rozwiązanie, Rzecznik wskazuje również na system brytyjski. W tej propozycji, składki ZUS płacone byłyby obowiązkowo przez wszystkich przedsiębiorców, lecz ich wysokość ustalona byłaby na minimalnym poziomie (w Wielkiej Brytanii takie minimalne składki wynoszą ok. 80 zł).

Opłacanie takich składek wiązałoby się z otrzymaniem w przyszłości niewielkiej państwowej emerytury. Według Rzecznika, taki właśnie system obowiązuje obecnie rolników w ramach KRUS i z powodzeniem mógłby zostać on zastosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców. O tym, jak funkcjonuje KRUS oraz ile wynoszą składki na KRUS pisaliśmy w tym artykule.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Wszystkie zakupy na firmę z rabatem -10%
  Odliczenie składki zdrowotnej
  Nowe formularze ZUS 2022
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?