Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za listopad 2022 płatne do 20 grudnia

 

06/12/2022

zus-duzy

Składki ZUS za listopad 2022 zapłacimy w terminie do 20 grudnia.  Składkę zdrowotną za listopad zapłacimy w oparciu o dochód firmy osiągnięty w październiku. Przypominamy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 Przypomnijmy, że zamiast zapowiadanej wcześniej podwyżki na poziomie 15,5%, już za kilka miesięcy czeka nas podwyżka składek ZUS na poziomie aż 17,1%. Oznacza to najwyższą w historii podwyżkę składek ZUS. O tym, ile dokładnie wyniosą składki ZUS w 2023 roku, piszemy szczegółowo na tej stronie.

Nie każdy jednak przedsiębiorca może liczyć na podwyżkę składek ZUS na poziomie "zaledwie" 17%. Niektórym bowiem składki wzrosną aż o 20% (zobacz szczegóły).

Co istotne jednak, od Nowego Roku znaczna grupa osób całkowicie uniknie opłacania składek ZUS. Od stycznia znacznemu podwyższeniu ulegnie bowiem limit dla tzw. działalności nierejestrowanej. O tym, komu przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania składek ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.


Przypomnijmy, że składki ZUS należne za listopad 2022 roku opłacamy według zasad obowiązujących od stycznia 2022 roku. W nowym stanie prawnym wysokość składek ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców płaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS za listopad 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS za listopad 2022 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców pisaliśmy w tym artykule.

Firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za listopad 2022 r., płatne do 20 grudnia 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za listopad 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 693,58 693,58     693,58
   Składka rentowa 284,26 284,26     284,26
   Składka chorobowa   87,05   87,05       87,05
   Składka wypadkowa   59,34   59,34       59,34
   Składka na Fundusz Pracy   87,05   87,05       87,05
   RAZEM

1 547,22

1 771,17

  2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc listopad wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Zgodnie z nowymi zasadami, składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za listopad 2022 płatne są zatem w terminie do 20 grudnia. Więcej informacji na temat terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Warto również przypomnieć, iż przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za listopad 2022 r., płatne do 20 grudnia 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za listopad 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 176,27 176,27     176,27
   Składka rentowa   72,24   72,24       72,24
   Składka chorobowa   22,12   22,12       22,12
   Składka wypadkowa   15,08   15,08       15,08
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 621,65 845,60   1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc listopad wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS za listopad 2022 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za listopad 2022 r., płatne do 20 grudnia 2022 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za listopad 2022

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 270,90     270,90
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 482,18     556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc listopad wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc listopad w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za listopad 2022 płatne są zatem w terminie do 20 grudnia. Więcej informacji na temat terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy na karcie podatkowej również zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Składki ZUS za listopad 2022 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, te dwie grupy przedsiębiorców w 2022 roku opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu na nowych zasadach, dowiesz się na tej stronie.

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Co istotne, składka za listopad 2022 (płatna w grudniu) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w październiku 2022. O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby nowej składki zdrowotnej, piszemy na tej stronie.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za listopad 2022 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za listopad 2022 r., płatne do 20 grudnia 2022 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za listopad 2022

Podatek liniowy Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
   Składka emerytalna 693,58     176,27 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00   87,05         0,00
   RAZEM

1 211,28

(+ zdrowotna 4,9%)

285,71

(+ zdrowotna 4,9%)

1 211,28

(+ zdrowotna 9%)

285,71

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc listopad (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1211,28 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1124,23 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc listopad (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 263,59 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za listopad 2022 płatne są zatem w terminie do 20 grudnia. Więcej informacji na temat terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym ora na zasadach ogólnych zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 roku, przywrócone zostało prawo do częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

W aktualnym stanie prawnym, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz liniowcom. Prawo do odliczenia składki zdrowotnej nie przysługuje zaś osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej. Szczegółowe zasady dokonywania odliczeń opisujemy na tej stronie.

 

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2022 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, od 2022 roku zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie klonują się automatycznie, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2022 roku, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że już wkrótce dotychczasowe formularze ZUS ulegną zmianie. Nowe formularze dostępne są na tej stronie.

 

Czeka nas największa w historii podwyżka składek ZUS

Już w czerwcu poznaliśmy wysokość nowych składek ZUS, jakie miały zacząć obowiązywać od stycznia 2023 roku. Składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą miały wzrosnąć o 15,5% i wynieść 1398 zł (bez składki zdrowotnej).

Dziś wiemy już, iż podwyżka ZUS będzie jeszcze większa. Projekt nowej ustawy budżetowej zakłada bowiem wzrost składek ZUS aż o 207 zł. Oznacza to największą w historii podwyżkę składek ZUS, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w ujęciu procentowym (wzrost aż o 17,1%). O tym, ile dokładnie wyniosą składki ZUS na 2023 rok, piszemy na tej stronie.


Zobacz również:  Podwyżki cen paliwa nie dla wszystkich
  Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?
  Nowy obowiązek ZUS obejmie każdą firmę
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?