Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za luty 2023 płatne do 20 marca

 

01/03/2023

zus-duzy

W marcu zapłacimy składki ZUS za luty według nowych, wyższych stawek. Przypominamy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 Przypominamy, że od stycznia uległy podwyżce wartości wszystkich składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W marcu płacimy składki ZUS już według nowych, wyższych stawek obowiązujących na rok 2023 (więcej o podwyżce pisaliśmy tutaj).

Warto jednak przypomnieć, iż w 2023 roku znaczna grupa osób całkowicie uniknie opłacania składek ZUS. O tym, komu przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania składek ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.

W 2023 roku pewna grupa przedsiębiorców uzyska również prawo do wyższego odliczenia składki zdrowotnej. O podwyższonym limicie odliczenia piszemy w tym artykule. Jeszcze inni uzyskają zaś prawo do całkowitego zwolnienia ze składki zdrowotnej. O tym, komu takie zwolnienie przysługuje, piszemy na tej stronie.


 

Składki ZUS za luty płatne w marcu

Przypomnijmy, że w marcu opłacamy składki ZUS za luty 2023. Wysokość składek ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców płaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS za luty 2023 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS za luty 2023 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2023 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców piszemy w tym artykule.

Firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za luty 2023 r., płatne do 20 marca 2023 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za luty 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 812,23 812,23     812,23
   Składka rentowa 332,88 332,88     332,88
   Składka chorobowa 101,94 101,94     101,94
   Składka wypadkowa   69,49   69,49       69,49
   Składka na Fundusz Pracy 101,94 101,94     101,94
   RAZEM 1 794,64 2 045,41 2 546,96

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc luty wynoszą od 1794,64 zł do 2546,96 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1692,70 zł do 2445,02 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za luty 2023 płatne są zatem w terminie do 20 marca.

Warto również przypomnieć, iż przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za luty 2023 r., płatne do 20 marca 2023 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za luty 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 204,37 204,37     204,37
   Składka rentowa   83,76   83,76       83,76
   Składka chorobowa   25,65   25,65       25,65
   Składka wypadkowa   17,48   17,48       17,48
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 707,42 958,19 1 459,74

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc luty wynoszą od 707,42 zł do 1459,74 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 681,77 zł do 1434,09 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS za luty 2023 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 314,10 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za luty 2023 r., płatne do 20 marca 2023 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za luty 2023

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 314,10     314,10
   Składka emerytalna 812,23     204,37
   Składka rentowa 332,88       83,76
   Składka chorobowa 101,94       25,65
   Składka wypadkowa   69,49       17,48
   Składka na Fundusz Pracy 101,94         0,00
   RAZEM 1 732,58     645,36

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc luty wynoszą 1732,58 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1630,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc luty w przypadku karty podatkowej wynosi 645,36 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 619,71 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za luty 2023 płatne są zatem w terminie do 20 marca.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy na karcie podatkowej również zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Składki ZUS za luty 2023 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, te dwie grupy przedsiębiorców opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu na nowych zasadach, dowiesz się na tej stronie.

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Co istotne, składka za luty 2023 (płatna w marcu) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w styczniu 2023. O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby składki zdrowotnej, piszemy na tej stronie.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za luty 2023 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za luty 2023 r., płatne do 20 marca 2023 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za luty 2023

Podatek liniowy Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
   Składka emerytalna 812,23 204,37 812,23 204,37
   Składka rentowa 332,88   83,76 332,88   83,76
   Składka chorobowa 101,94   25,65 101,94   25,65
   Składka wypadkowa   69,49   17,48   69,49   17,48
   Składka na Fundusz Pracy 101,94     0,00 101,94     0,00
   RAZEM

1 418,48

(+ zdrowotna 4,9%)

331,26

(+ zdrowotna 4,9%)

1 418,48

(+ zdrowotna 9%)

331,26

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc luty (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1418,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1316,54 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc luty (bez składki zdrowotnej) wynosi 331,26 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 305,61 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za luty 2023 płatne są zatem w terminie do 20 marca.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym oraz na zasadach ogólnych zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 roku, przywrócone zostało prawo do częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

W aktualnym stanie prawnym, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz liniowcom. Prawo do odliczenia składki zdrowotnej nie przysługuje zaś osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej. O tym, jak najkorzystniej dokonać takiego odliczenia, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że od stycznia 2023 roku obowiązuje wyższy limit odliczenia dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Limit ten został podniesiony do kwoty 10200 zł. Więcej na temat nowego limitu piszemy na tej stronie.

 

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2023 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że już wkrótce dotychczasowe formularze ZUS ulegną zmianie. Nowe formularze dostępne są na tej stronie.

 

Czekają nas istotne zmiany

Podwyżka składek ZUS to nie jedyna zmiana, jaka nastąpiła od Nowego Roku. O pozostałych zmianach w zakresie podatków i ZUS w 2023 roku piszemy szczegółowo na tej stronie.


Zobacz również:  Jak uzyskać dopłatę do paliwa w 2023 roku?
  Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?
  Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?