Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za marzec 2022 płatne do 20 kwietnia

 

06/04/2022

zus-duzy

Składki ZUS za marzec 2022 zapłacimy w terminie do 20 kwietnia.  Składkę zdrowotną za marzec zapłacimy w oparciu o dochód firmy osiągnięty w lutym. Przypominamy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 Przypomnijmy, że składki ZUS należne za marzec 2022 roku opłacamy już według nowych zasad regulowanych przepisami tzw. Polskiego Ładu.

Od Nowego Roku przestały obowiązywać jednolite wysokości składek dla wszystkich grup przedsiębiorców. W nowym stanie prawnym wysokość składek ZUS zależy bowiem od rodzaju formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

UWAGA! Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, rząd chce umożliwić przedsiębiorcom ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 rok. Osoby, które dokonały niekorzystnego dla siebie wyboru, będą mogły ponownie zmienić formę opodatkowania. Więcej na temat ponownej zmiany formy opodatkowania piszemy na tej stronie.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Nowe wartości tych składek na rok 2022 są dostępne na tej stronie.


Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców zapłaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

UWAGA! Zgodnie z projektem nowych przepisów, już od lipca przedsiębiorcy uzyskają możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu. O tym, jaka część składki zdrowotnej i na jakich zasadach podlegać będzie odliczeniu, piszemy na tej stronie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie  wszystkich składek ZUS za marzec 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS za marzec 2022 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców pisaliśmy w tym artykule.

Firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za marzec 2022 r., płatne do 20 kwietnia 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za marzec 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 693,58 693,58     693,58
   Składka rentowa 284,26 284,26     284,26
   Składka chorobowa   87,05   87,05       87,05
   Składka wypadkowa   59,34   59,34       59,34
   Składka na Fundusz Pracy   87,05   87,05       87,05
   RAZEM

1 547,22

1 771,17

  2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc marzec wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Zgodnie z nowymi zasadami, składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za marzec 2022 płatne są więc w terminie do 20 kwietnia. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Warto również przypomnieć, iż przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić nowy, obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie.

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za marzec 2022 r., płatne do 20 kwietnia 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za marzec 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 176,27 176,27     176,27
   Składka rentowa   72,24   72,24       72,24
   Składka chorobowa   22,12   22,12       22,12
   Składka wypadkowa   15,08   15,08       15,08
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 621,65 845,60   1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc marzec wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS za marzec 2022 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za marzec 2022 r., płatne do 20 kwietnia 2022 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za marzec 2022

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 270,90     270,90
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 482,18     556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc marzec wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc marzec w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za marzec 2022 płatne są więc w terminie do 20 kwietnia. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy na karcie podatkowej również zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić nowy, obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie.

 

Składki ZUS za marzec 2022 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi w ramach Polskiego Ładu, te dwie grupy przedsiębiorców w 2022 roku opłacają nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu na nowych zasadach, dowiesz się na tej stronie.

Miesiąc kwiecień będzie drugim z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną obliczoną na podstawie dochodu.

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna za marzec wyniesie 9% dochodu.

Co istotne, składka za marzec 2022 (płatna w kwietniu) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w lutym 2022. O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby nowej składki zdrowotnej, piszemy na tej stronie.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za marzec 2022 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za marzec 2022 r., płatne do 20 kwietnia 2022 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za marzec 2022

Podatek liniowy Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
   Składka emerytalna 693,58     176,27 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00   87,05         0,00
   RAZEM

1 211,28

(+ zdrowotna 4,9%)

285,71

(+ zdrowotna 4,9%)

1 211,28

(+ zdrowotna 9%)

285,71

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc marzec (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1211,28 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1124,23 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc marzec (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 263,59 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za marzec 2022 płatne są więc w terminie do 20 kwietnia. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym ora na zasadach ogólnych zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić nowy, obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie.

 

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż zgodnie z nowymi przepisami, wartość składki zdrowotnej nie może być już odliczana od podatku. Tym samym, składka zdrowotna staje się w całości realnym wydatkiem przedsiębiorcy. Wydatkiem, który jednocześnie nie może stanowić kosztu firmy, gdyż składek zdrowotnych nie odliczamy również od dochodu.

Ta sytuacja już wkrótce ulegnie jednak zmianie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, już od lipca 2022 roku mają bowiem wejść w życie nowe przepisy, którą umożliwią odliczenie części składki zdrowotnej od dochodu. Nowe zasady odliczeń opisujemy na tej stronie.

 

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą, od 2022 roku zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie będą się automatycznie klonować, tak jak do tej pory. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2022 roku, piszemy na tej stronie. 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy w 2022 roku?
  Zwolnienie ze składki zdrowotnej w 2022 roku
  Bezzwrotne dotacje dla firm w 2022 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?