Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS zapłacimy do 20. dnia miesiąca

 

15/09/2021

zus-duzy

Od przyszłego roku firmy zobowiązane będą do opłacania składek ZUS do 20. dnia miesiąca, a nie tak jak dotychczas do 10. Na przedsiębiorców nałożony zostanie jednak obowiązek comiesięcznego raportowania dochodów do ZUS.

 Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotną wersją przepisów tzw. Polskiego Ładu, przedsiębiorcy zobowiązani zostali do obliczania i raportowania swoich dochodów do 10. dnia każdego miesiąca. Nowy obowiązek był konsekwencją planowanego wprowadzenia składki zdrowotnej obliczanej od realnego dochodu wraz z obowiązkiem comiesięcznego raportowania dochodów firmy. Projektowane przepisy nie przewidywały jednak zmiany terminu opłacania składek ZUS, w tym również składki zdrowotnej, który to termin utrzymany został jako 10. dzień miesiąca. W konsekwencji tak skonstruowanych przepisów, setki tysięcy przedsiębiorców postawionych zostało w sytuacji, w której musieliby znać swój dochód już 10. dnia miesiąca. Szczegółowo na temat tego problemu pisaliśmy w tym artykule.


Środowiska przedsiębiorców, jak również liczne biura rachunkowe z całej Polski zwracały uwagę, iż wykazywanie dochodów w takim terminie okaże się nierealne i wiele firm nie będzie w stanie wywiązać się z nowego, ustawowego obowiązku.

Liczne protesty spowodowały, iż w nowej wersji przepisów rząd uwzględnił postulaty przedsiębiorców w tym zakresie. Nowa wersja przepisów tzw. Polskiego Ładu zakłada bowiem ujednolicenie terminów płatności zaliczek na PIT oraz składek ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami, składki ZUS opłacane będą w terminie do 20. dnia miesiąca, a nie tak jak dotychczas do 10. lub 15. dnia miesiąca.

Nowa zasada dotyczyć będzie wszystkich firm nieposiadających osobowości prawnej, a więc m.in. wszystkich osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Z kolei płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne) zobowiązane będą do opłacania składek ZUS do 15. dnia miesiąca.

 

Nowe obowiązki dla firm

Wydłużenie terminu na opłacenie składek ZUS nie oznacza, że rząd wycofał się z planów wprowadzenia nowych obowiązków dokumentacyjnych. Nowa wersja przepisów zakłada bowiem podtrzymanie obowiązku comiesięcznego raportowania dochodów firmy.

Zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zobowiązana będzie do obliczania składki zdrowotnej jako procent osiągniętego dochodu, będzie również zobligowana do składania comiesięcznych deklaracji o osiągniętym dochodzie. Nowe deklaracje będą składane do ZUS do 20. dnia kolejnego miesiąca i będą podlegać weryfikacji przez tę instytucję.

Oprócz comiesięcznych deklaracji o dochodzie i wysokości miesięcznej składki zdrowotnej, nowe przepisy wprowadzają również obowiązek sporządzania deklaracji rocznej w zakresie składki zdrowotnej.

Nowe rozliczenie roczne będzie całkowicie odrębnym dokumentem od rocznego rozliczenia PIT. Rozliczenie to będzie jednak skonstruowane na podobnych zasadach. Miesięczne składki zdrowotne będą niejako "zaliczkami" na roczną wysokość składki zdrowotnej. Zaliczki te będą wykazywane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, a ich suma będzie porównywana z należną roczną składką zdrowotną.

Podobnie jak przy rozliczeniu PIT, tak i tutaj, na koniec roku może powstać niedopłata lub nadpłata składki, która będzie zwracana na konto przedsiębiorcy. Co ciekawe jednak, potencjalna nadpłata nie zostanie zwrócona na konto firmy automatycznie. Nowe przepisy przewidują bowiem, iż w celu odzyskania nadpłaconej składki zdrowotnej, przedsiębiorca będzie musiał złożyć specjalny wniosek do ZUS.

 

Kto nie musi składać deklaracji dochodu do ZUS?

Obowiązek składania w ZUS comiesięcznej deklaracji o osiągniętym dochodzie ciążyć będzie na każdym przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do opłacania składki zdrowotnej uzależnionej od dochodu firmy. Nowe, comiesięczne deklaracje składać zatem będą musiały wszystkie te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają podatek liniowy, jak również te, które opłacają PIT na podstawie skali podatkowej. O tym, jak kalkulowana będzie składka zdrowotna w przypadku tych grup przedsiębiorców, pisaliśmy tutaj.

Pewne grupy przedsiębiorców będą jednak zwolnione z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji do ZUS. Raportowaniem nie będą bowiem objęte firmy rozliczające podatek dochodowy na podstawie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tych przedsiębiorców, składka zdrowotna nie będzie bowiem kalkulowana na podstawie dochodu, lecz płacona będzie ryczałtem. O tym, w jaki sposób kalkulowana będzie wysokość składki dla różnych grup przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich
  Składki ZUS w 2022 roku jeszcze wyższe niż zakładano
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?