Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ubezpieczenie chorobowe - Zmiany od 2014 r.

 

21/10/2013

zus

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie ustalania maksymalnej wysokości składki chorobowej. Od 1 stycznia wartość ta ustalana będzie tylko raz do roku.

 Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zmiany w sposobie ustalania podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przypomnijmy, iż dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mogą podlegać:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby wykonujące umowę zlecenia oraz
  • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Do tej pory, maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe tych osób, zmieniana była cztery razy w roku. Maksymalna podstawa wymiaru stanowiła bowiem 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Co kwartał zatem wartość ta ustalana była od nowa.

Od 2014 roku podstawa ta ustalana będzie raz do roku i wynosić będzie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na kolejny rok jest oficjalnie podawane dopiero w grudniu w treści rozporządzenia wydawanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tego prognozowanego wynagrodzenia znamy jednak już dziś dzięki projektowi ustawy budżetowej na rok 2014. Wartość uchwalona w ustawie budżetowej jest bowiem "przepisywana" do późniejszego rozporządzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2014 zostało przyjęte na poziomie 3746 zł.

Maksymalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe wyniesie więc:

250% * 3746 = 9 365 zł

Taka maksymalna podstawa wymiaru obowiązywać będzie na każdy miesiąc 2014 roku.

Kto powinien pamiętać o powyższych zmianach? Wszystkie osoby zainteresowane płaceniem jak najwyższych składek chorobowych. Czy takie osoby w ogóle istnieją? Tak. Chodzi w szczególności o osoby zainteresowane podwyższeniem świadczeń, głównie z tytułu zasiłku macierzyńskiego. O tym, w jaki sposób można to świadczenie wielokrotnie podwyższyć, pisaliśmy w tym artykule.

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Składka chorobowa opłacona po terminie
  Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?