Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ulga dla klasy średniej a działalność gospodarcza

 

06/10/2021

zus-duzy

Celem nowej ulgi podatkowej jest rekompensta strat spowodowanych podwyżką składki zdrowotnej. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, tzw. ulga dla klasy średniej obejmie również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z nowej ulgi?

 Przypomnijmy, że od stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy nowych ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy zakładają m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł oraz podwyższenie progu podatkowego do poziomu 120 tys. zł. Szczegóły nowych rozwiązań podatkowych opisujemy w tym artykule.

Zarówno wyższa kwota wolna, jak i podwyższony próg podatkowy znajdą jednak zastosowanie do dochodów jedynie tych podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Z nowych rozwiązań skorzystać będą mogły zatem również osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie rozliczają się podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają jednak również rozwiązanie negatywne. Istotnej podwyżce ulega bowiem wysokość składki zdrowotnej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, składka zdrowotna płacona w stałej, ryczałtowej kwocie utrzymana zostanie jedynie w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zobacz o ile wzrośnie składka).

Pozostali przedsiębiorcy, (rozliczający się podatkiem liniowym lub według skali) zapłacą składkę zdrowotną, której kwota uzależniona będzie od wysokości osiąganych dochodów (zobacz szczegóły). Najistotniejszą jednak zmianą, którą odczują wszyscy podatnicy, jest całkowite zniesienie prawa do odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu. Z kolei firmy rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, zapłacą składkę zdrowotną w kwocie równej 9% dochodów. W tym drugim przypadku jednak, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać również z kwoty wolnej oraz obniżonej stawki PIT na poziomie 17% (zobacz szczegóły).

Uwzględniając wszystkie powyższe zmiany, w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej, obniżenie łącznych danin w nowym systemie nastąpiłoby zatem jedynie w przypadku miesięcznych dochodów poniżej kwoty 5700 zł. Z kolei osoby, których miesięczne zarobki kształtują się powyżej tego poziomu, w nowym systemie zapłaciłyby wyższe daniny niż dotychczas. Wyższa kwota wolna od podatku zostałaby bowiem "skonsumowana" przez zniesienie odliczalności składki zdrowotnej.

Z tego właśnie powodu, już w pierwszej wersji przepisów Polskiego Ładu, znalazła się propozycja wprowadzenia tzw. ulgi dla klasy średniej. Założeniem nowej ulgi jest zrekompensowanie pewnej grupie podatników podwyżki składki zdrowotnej tak, aby całokształt zmian podatkowych pozostał dla nich neutralny finansowo.

 

Ulga dla klasy średniej nie dla każdego

Ulgą dla klasy średniej objęte zostały osoby zarabiające powyżej 68412 zł rocznie (5700 zł miesięcznie). Warunkiem skorzystania z ulgi jest jednak dochód nie wyższy niż 133 692 zł (11 141 zł miesięcznie.) Osoby osiągające dochody w takim właśnie przedziale mogą odliczyć od dochodu wyliczoną według specjalnego wzoru kwotę, tak by ostatecznie pomniejszony podatek zrekompensował podwyższoną składkę zdrowotną.

Pierwotna wersja przepisów zakładała, iż ulgą dla klasy średniej objęci zostaną jedynie pracownicy, a więc osoby zatrudnione na umowach o pracę. Z ulgi całkowicie wykluczone zostały zatem osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W trakcie prac nad ustawą, założenie to uległo jednak istotnej zmianie. W ostatecznej wersji przepisów, uchwalonej właśnie przez Sejm, znalazł się bowiem przepis umożliwiający korzystanie z nowej ulgi również osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest jednak jeden warunek. Nowa ulga znajdzie bowiem zastosowanie przy działalności gospodarczej jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca rozlicza się według skali podatkowej. Z ulgi nie skorzystają zatem firmy na podatku liniowym, ani przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem.

AKTUALIZACJA (27.01.2022): Nowelizacja ustawy rozszerza krąg osób uprawnionych do ulgi. (zobacz szczegóły).

Limity dochodów uprawniające do skorzystania z ulgi są identyczne jak w przypadku pracowników. Aby móc skorzystać z ulgi, dochody firmy powinny zatem kształtować się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. Co istotne, nowe przepisy jasno wskazują, iż w przypadku działalności gospodarczej powyższy przedział uprawniający do ulgi dotyczy "przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności". Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

 

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?

Wysokość ulgi dla klasy średniej, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, liczona jest według tego samego ustawowego wzoru, co w przypadku osób zatrudnionych na umowach o pracę. Nowe przepisy wprowadzają dwa oddzielne wzory do wyliczenia wysokości ulgi - jeden dla przedziału dochodów między 68 412 zł a 102 588 zł oraz drugi dla przedziału 102 588 zł - 133 692 zł. Dokładny wzór, według którego wyliczana jest wysokość ulgi, znajduje się na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Nowa ulga podatkowa dla rodzin
  Składki ZUS w 2022 roku jeszcze wyższe niż zakładano
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?