Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawa abolicyjna - Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorców

 

20/06/2012

zus

Trwają prace nad ustawą abolicyjną zakładającą umorzenie przedsiębiorcom niezapłaconych składek ZUS należnych za lata 1999-2009.

 


Projekt ustawy trafił pod obrady Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na posiedzeniu Komisji, które odbyło się 13 czerwca 2012 r. obecni byli również przedstawiciele ZUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, UOKiK oraz partnerzy społeczni reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszenie Poszkodawnych Przedsiębiorców RP.

Zobacz również: Abolicja ZUS oraz Umorzenie składek coraz bliżej.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy potwierdził, że ustawa obejmie abolicją zarówno osoby nadal prowadzące nadal działalność gospodarczą, jak i te które już działalność wyrejestrowały. Potwierdził również, iż ustawa obejmie m.in. zleceniobiorców, wykonawców pracy nakładczej oraz zawieszeniowców, a więc wszystkie te grupy ubezpieczonych, których dotyczyły niejasne zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, powodujące długotrwałe spory prawne z ZUS.

Członkowie Komisji zgłaszali zastrzeżenia co do szczegółowych rozwiązań przewidzanych w projekcie ustawy. Dotyczyły one przede wszystkim wyłączenia spod abolicji nakładców, a więc osób które, zatrudniając innych na podstawie umów o pracę nakładczą, czerpały korzyści z zatrudniania przedsiębiorców.

Zastrzeżenia dotyczyły również wyłączenia spod ustawy osób, które, korzystając z tych niejasnych przepisów, już zapłaciły zaległe składki, często kosztem zaciągnięcia kredytów na dziesiątki tysięcy złotych.

Dorota Wolicka reprezentująca Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) potwierdziła, iż ustawa obejmie abolicją wszystkie podmioty zalegające ze składkami ZUS z wyjątkiem tych osób, które jednocześnie były nakładcami, a więc zatrudniały innych na podstawie umowy o pracę nakładczą. Potwierdziła też, że ustawa obejmie również osoby, które zakończyły już prowadzenie działalności gospodarczej.

ZPP zgłosił jednak pewne zastrzeżenia do projektu ustawy, postulując rozszerzenie abolicji na osoby, które z różnych przyczyn już zaległe składki zapłaciły. ZPP postuluje również uściślenie konkretnych zapisów ustawy, tak aby uniknąć w przyszłości różnic interpretacyjnych i wykluczyć możliwość odmowy przez ZUS udzielenia umorzenia. W obecnej postaci ustawa przewiduje bowiem umorzenie po spełnieniu pewnych warunków. ZPP chciało by, aby umorzenie następowało bezwzględnie, tak aby wykluczyć uznaniowość ze strony pracowników ZUS.

Jednocześnie ZPP postulował, aby w ustawie znalazły się zapisy, które jasno określą, iż kwota umorzenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dorota Wolicka podniosła również kwestię zobowiązań dziedziczonych, tj. objęcia ustawą również spadkobierców dłużników.

Pełna treść opinii prawnej ZPP odnośnie ustawy przygotowana przez m.in. Roberta Gwiazdowskiego dostępna jest tutaj.

Pełen zapis obrad Komisji dostępny jest tutaj.

Projekt ustawy został skierowany do podkomisji stałej do spraw rynku pracy.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
Umorzenie składek ZUS. Co z tą ustawą?

List otwarty do ubezpieczonych w ZUS

Abolicja ZUS
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?