Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w 2016 roku

 

11/01/2016

zus-duzy

W 2016 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również zupełnie nowe świadczenia. Zmianie ulegną zasady naliczania składek. Wzrośnie nie tylko płaca minimalna, ale pojawi się również minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie. Jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2016 roku?

 Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS wzrosną o 2,4%, a w przypadku nowych przedsiębiorców - aż o 5,7% (szczegóły tutaj).

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Jej wartość zostanie bowiem opublikowana dopiero w drugiej połowie stycznia (zobacz szczegóły).

Na podstawie historycznych podwyżek możemy jednak oszacować, iż nowa składka zdrowotna wyniesie co najmniej 285 zł, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2016 roku wzrośnie do ok. 1120 zł.

 

Ozusowanie umów zlecenia

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe zasady naliczania składek ZUS w przypadku dochodów uzyskiwanych z umów zlecenia.

Przypomnijmy, iż do końca 2015 roku, osoby uzyskujące takie dochody, mogły w bardzo prosty sposób uniknąć składek ZUS. Obowiązujące dotychczas zasady przewidywały bowiem, iż obowiązkowe składki pobierane są jedynie od jednej umowy zlecenia zawartej przez danego zleceniobiorcę. Oskładkowanie każdej kolejnej umowy było natomiast dobrowolne. Wystarczyło więc podpisać dodatkową umowę na symboliczną kwotę np. 50 zł, po to, aby kolejna umowa nie była obciążana obowiązkowymi składkami (o szczegółach pisaliśmy tutaj).

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi oskładkowaniu podlegają wszystkie umowy zlecenia, aż do osiągnięcia pewnego pułapu dochodów. Ten pułap wyznaczony został na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie na poziomie 1850 zł. Oznacza to, że osoba uzyskująca dochody z umów zlecenia, będzie musiała zapłacić pełne składki ZUS od dochodu 1850 zł, niezależnie od ilości umów, z których te dochody wynikają. Dopiero powyżej tej granicy, składki nie będą musiały być odprowadzane (szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj).

 

1000 zł dla każdej matki

Od 1 stycznia zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące zupełnie nowego świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie będzie wypłacane każdej nowo upieczonej matce, niezależnie od tego czy podlegała ona ubezpieczeniom społecznym.

Przypomnijmy, iż dotychczasowe świadczenie dla matek, tj. zasiłek macierzyński przysługiwał jedynie tym kobietom, które podlegały ubezpieczeniom i opłacały składkę chorobową.

Nowe świadczenie będzie zaś przysługiwać wszystkim tym matkom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ nie podlegały ubezpieczeniom. Nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają więc m.in. studentki, kobiety bezrobotne oraz pracujące na umowach o dzieło.

Nowe przepisy zmieniają również sytuację tych kobiet, które płaciły składki ZUS i którym przysługuje zasiłek macierzyński, ale jest to zasiłek w niskiej wysokości. Jeśli zasiłek ten nie przekracza 1000 zł miesięcznie, to od 2016 roku zostanie on automatycznie podwyższony do kwoty równej 1000 zł netto (szczegóły tutaj).

 

500 zł na dziecko

Od kwietnia 2016 roku mają wejść w życie przepisy rządowego programu "Rodzina 500+". Nowe przepisy wprowadzają zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie to będzie przysługiwać rodzicom wychowującym dzieci w wieku do 18 lat. Rodzice otrzymają co miesiąc 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów.

Dodatkowo, rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, otrzymają 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko w rodzinie. Jeżeli zaś rodzice wychowują dziecko niepełnosprawne, limit dochodów na osobę wzrośnie do 1200 zł.

Na każde dziecko, w skali roku, przysługiwać będzie zatem kwota 6000 zł. Pieniądze na dzieci będą wypłacane co miesiąc, począwszy od kwietnia 2016 roku. Zasiłek wychowawczy nie będzie podlegał opodatkowaniu.

 

Wzrasta płaca minimalna

Od 1 stycznia podwyższeniu ulega również minimalne wynagrodzenie za pracę. Pensja minimalna wzrośnie z dotychczasowych 1750 zł do kwoty 1850 zł (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

 

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie

Pojęcie pensji minimalnej do tej pory odnosiło się jedynie do osób zatrudnionych na etacie. Umowy o pracę nie mogły bowiem opiewać na kwoty niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1850 zł). Stawki minimalne nie miały natomiast zastosowania do umów zlecenia. Ta sytuacja ma się zmienić od 2016 roku.

Prawdopodobnie w drugiej połowie 2016 roku mają wejść w życie nowe przepisy, wprowadzające pojęcie stawki minimalnej w odniesieniu do umów z cywilno-prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie 12 zł.

 

Elektroniczne zwolnienia

Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Informacja o chorobie pracownika trafi natychmiast do systemu informatycznego ZUS, który będzie mógł przeprowadzić natychmiastową kontrolę ubezpieczonego. Nowe przepisy wprowadzają jednak 2-letni okres przejściowy, w którym lekarze wciąż będą mogli wystawiać zwolnienia w formie papierowej (tutaj więcej na ten temat).

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Wszystkie dokumenty do ZUS przez Internet
  Czy firmy zapłacą wyższe składki ZUS uzależnione od dochodu?
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?