Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2019 roku

 

10/01/2019

zus-duzy

W 2019 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm, a stawki podatku ulegną zmianie. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

 W ciągu ostatnich miesięcy uchwalonych zostało wyjątkowo dużo nowych przepisów wpływających na funkcjonowanie małych firm. Niektóre z tych zmian weszły w życie już w roku poprzednim. Wśród najważniejszych wymienić można chociażby półroczne zwolnienie z ZUS, działalność nierejestrowaną, jednolity plik kontrolny czy tzw. podzieloną płatność w VAT (split payment). Jednak pozostałe zmiany wejdą w życie dopiero w roku 2019. Co zatem czeka przedsiębiorców w nadchodzącym roku?

 

Składki ZUS od przychodu

W 2019 roku weszły w życie długo wyczekiwane zmiany w zakresie sposobu naliczania składek ZUS. Najmniejsze firmy uzyskały wreszcie możliwość uniknięcia wysokich, ryczałtowych składek ZUS i mogą już opłacać tę daninę w wysokości uzależnionej od osiąganych przychodów.


Składki ZUS od przychodu przysługują jednak tylko tym przedsiębiorcom, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 63 tys. zł. Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z nowego rozwiązania, szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

 

Pozostałe firmy zapłacą wyższe składki ZUS

Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do skorzystania z obniżonych składek od przychodu, w roku 2019 zapłacą składki dużo wyższe niż w roku poprzednim. Jak co roku bowiem, składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą ulegają podwyższeniu już od stycznia.

Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS w 2019 roku wzrosną aż o 7,3%. Nowe wartości składek dostępne są tutaj.

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Jej wartość zostanie bowiem opublikowana dopiero w drugiej połowie stycznia (zobacz szczegóły).

Na podstawie historycznych podwyżek możemy jednak oszacować, iż nowa składka zdrowotna wyniesie ok. 345 zł, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2019 roku wzrośnie do ok. 1320 zł. (Więcej)

 

Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy

Po wielu latach zniesione zostają w końcu przepisy zakazujące przedsiębiorcy zaliczania do kosztów firmy wynagrodzenia wypłacanego członkom najbliższej rodziny.

Od 2019 roku koszt związany z zatrudnieniem małżonka i dzieci będzie mógł w całości pomniejszyć dochód rodzinnej firmy. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

 

Likwidacja deklaracji VAT-7

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego na początku 2018 roku spowodowało, że firmy zaczęły przesyłać do skarbówki informacje, której w dużej części były dublowane. Dane zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7 pokrywają się bowiem z danymi dostarczanymi w ramach plików JPK.

Dlatego też ministerstwo finansów podjęło decyzję o likwidacji osobnych deklaracji VAT-7 i scaleniu obu dokumentów w jeden plik. Nowe, scalone pliki JPK_VDEK po raz pierwszy wyślemy prawdopodobnie już w lipcu 2019 roku. Szczegóły dotyczące nowych plików JPK dostępne są tutaj.

 

Obowiązkowy split payment

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment został wprowadzony w lipcu 2018 roku. Od tego czasu każdy polski przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT musi liczyć się z możliwością otrzymania tzw. podzielonej płatności za fakturę. Oznacza to, że na firmowe konto przedsiębiorcy może trafić jedynie cena netto widniejąca na fakturze, podczas gdy podatek VAT trafi na oddzielny rachunek VAT. Szczegółowo na temat mechanizmu podzielonej płatności pisaliśmy tutaj.

Obecnie mechanizm split payment jest dobrowolny, co oznacza, że nabywca towaru lub usługi może sam zdecydować o tym, czy chce dokonać podzielonej płatności. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak, że już w 2019 roku split payment stanie się mechanizmem obowiązkowym dla firm działających w niektórych branżach.

Na początek obowiązkiem tym objęte zostaną te branże, w których obecnie stosowane jest tzw. odwrotne obciążenie, czyli przede wszystkim w branży budowlanej, ale również w branży elektronicznej oraz jubilerskiej, a także w obrocie stalą, metalami, odpadami czy surowcami wtórnymi. Według zapowiedzi resortu, obowiązek podzielonej płatności w tych branżach zostanie wprowadzony jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku. Szczegółowo na temat tych zmian pisaliśmy tutaj.

 

Roczny PIT rozliczy za nas skarbówka

Nowe przepisy ustawy o PIT wprowadziły rozwiązanie, które zdejmuje z kilku milionów podatników obowiązek sporządzania rocznych rozliczeń PIT. Począwszy bowiem od 2019 roku to skarbówka przygotuje za nas roczną deklarację podatkową.

Automatyczne zeznanie podatkowe zostanie udostępnione w wersji elektronicznej każdemu podatnikowi na Portalu Podatkowym i będzie dostępne już od 15 lutego. O sporządzeniu automatycznej, rocznej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em. Rozwiązanie zacznie funkcjonować już w tym roku i dotyczyć będzie dochodów osiągniętych w roku 2018.

Automatyczne rozliczenia za 2018 rok początkowo dostępne będą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Rok później, automatyczne zeznania zostaną sporządzone również dla osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36 i PIT-36L). Szczegóły dotyczące automatycznych rozliczeń PIT dostępne są tutaj.

 

Wspólne rozliczenie możliwe również po terminie

Nowe przepisy o podatku dochodowym liberalizują również kwestię terminów składania rocznych rozliczeń. Do tej pory bowiem wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem możliwe było jedynie w przypadku, gdy roczna deklaracja złożona została w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia. Złożenie deklaracji lub dokonanie korekty po tym terminie powodowało bezwzględne wykluczenie możliwości wspólnego rozliczenia.

Od 1 stycznia 2019 roku to restrykcyjne podejście ulega zmianie. Wspólne rozliczenie będzie bowiem możliwe na takich samych zasadach, na jakich funkcjonują rozliczenia indywidualne, a więc również w przypadku złożenia deklaracji po upływie ustawowego terminu. Nowe zasady będą mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku.

 

Koniec papierowych zwolnień lekarskich

Zwolnienia lekarskie w wersji elektronicznej funkcjonują już od stycznia 2016 roku. Przez kolejne trzy lata nie wprowadzono jednak obowiązku wystawiania zwolnień jedynie w formie elektronicznej.

Sytuacja zmieniła się 1 grudnia 2018 roku. Od tego dnia bowiem lekarze nie mają już możliwości wystawiania zwolnień lekarskich na papierowych drukach. Każdy tego typu dokument może być obecnie wystawiony jedynie w formie elektronicznej i trafia natychmiast do systemu informatycznego ZUS. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Danina solidarnościowa

W 2019 roku wprowadzona zostaje nowa danina dla najbardziej zamożnych podatników. Tzw. danina solidarnościowa jest odpowiedzią rządu na postulaty protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowa danina zasilać będzie bowiem nowo utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Danina solidarnościowa w wysokości 4% pobierana będzie jedynie od tych podatników, których roczny dochód przekracza kwotę 1 mln zł. Opodatkowana zostanie jedynie nadwyżka dochodów powyżej kwoty 1 mln zł.

Podstawę do wyliczenia nadwyżki opodatkowanego dochodu stanowić będzie suma dochodów z zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-40A. Daniny solidarnościowej nie unikną więc nawet osoby rozliczające się podatkiem liniowym.

Finansowe skutki nowej daniny najbardziej zamożni podatnicy odczują jednak dopiero w 2020 roku. Danina solidarnościowa wyliczana będzie bowiem na podstawie rocznych zeznań podatkowych za rok 2019, których termin złożenia mija 30 kwietnia 2020 roku.

 

Wyższy limit amortyzacji dla firmowych aut

Do końca 2018 roku przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów podatkowych amortyzację samochodu osobowego jedynie do kwoty 20 tys. EUR, co stanowiło równowartość ok. 86 tys. zł. Kwota przekraczająca ten limit do tej pory nie mogła być w ogóle amortyzowana.

Od stycznia 2019 roku ten limit wzrasta niemal dwukrotnie. Nowelizacje ustaw o PIT i CIT zakładają bowiem, że odpisy amortyzacyjne dla aut osobowych będą mogły być naliczane do kwoty aż 150 tys. zł. Szczegółowo na temat nowych zasad amortyzacji pisaliśmy tutaj.

Znowelizowane przepisy podatkowe wprowadzają jednak identyczny limit w przypadku leasingu operacyjnego. Do tej pory opłaty leasingowe można było zaliczać w koszty bez ograniczeń kwotowych. Natomiast od 2019 roku, firmy będą mogły zaliczyć do kosztów opłaty leasingowe tylko do kwoty 150 tys. zł. Więcej o tym nowym ograniczeniu można przeczytać tutaj.

 

Wydatki na samochód będą kosztem firmy jedynie w 75%

Od 2014 roku przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą szczegółowej ewidencji pojazdu, nie mogą odliczać pełnej kwoty VAT z faktur zakupowych dotyczących wydatków na eksploatację samochodu firmowego. Od stycznia 2019 roku podobna zasada zaczyna obowiązywać również w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu.

Od Nowego Roku przedsiębiorcy nie zaliczą zatem do kosztów firmy całości faktury za naprawy i serwisowanie samochodu, zakup części zamiennych, opon, płynów eksploatacyjnych, jak również w przypadku zakupu paliwa. Kosztem podatkowym będzie od tej pory jedynie 75% kwoty widniejącej na fakturze. Szczegółowo na temat nowych zasad pisaliśmy tutaj.

 

Niższe stawki podatku

Od stycznia 2017 roku obowiązuje niższa stawka podatku CIT dla przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika. Firmy, których roczne przychody nie przekraczają kwoty 1,2 mln EUR mogą zatem od dwóch lat korzystać ze stawki podatku obniżonej z 19% do 15%.

Od stycznia 2019 roku ta zredukowana stawka CIT zostaje obniżona po raz kolejny, tym razem do poziomu zaledwie... 9%. Po wprowadzeniu obniżki, nowa stawka CIT będzie jedną z najniższych w Europie. Szczegółowo na temat zmiany stawek podatkowych pisaliśmy tutaj. 

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS w 2019 roku
  Składki ZUS na 2019 rok
  Składki ZUS 2019. Podwyżka większa niż zapowiadano.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?