Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2020 roku

 

29/01/2020

zus-duzy

W 2020 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm, a stawki podatku ulegną zmianie. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

 W ciągu ostatnich miesięcy uchwalonych zostało wyjątkowo dużo nowych przepisów wpływających na funkcjonowanie małych firm. Niektóre z tych zmian weszły w życie już 1 stycznia, niektóre jeszcze wcześniej, bo już pod koniec roku poprzedniego. Inne zaś wejdą w życie dopiero w trakcie roku 2020. Co zatem czeka przedsiębiorców w nadchodzącym roku?

 

Składki ZUS od dochodu

Od lutego 2020 roku zaczną obowiązywać długo wyczekiwane zmiany w zakresie sposobu naliczania składek ZUS. Obowiązujący dotychczas tzw. "Mały ZUS" czyli składki ZUS naliczane od przychodu zamieni się w "Mały ZUS Plus". Najmniejsze firmy uzyskają wreszcie możliwość uniknięcia wysokich, ryczałtowych składek ZUS i będą mogły opłacać tę daninę w wysokości uzależnionej od osiąganych dochodów.


Od lutego 2020 roku zmienia się również limit uprawniający do skorzystania z tej preferencji. Składki ZUS od dochodu przysługiwać będą bowiem tym przedsiębiorcom, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z nowego rozwiązania, szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

 

Pozostałe firmy zapłacą wyższe składki ZUS

Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do skorzystania z obniżonych składek ZUS od dochodu, w roku 2020 zapłacą składki dużo wyższe niż w roku poprzednim. Jak co roku bowiem, składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą ulegają podwyższeniu już od stycznia.

Składki ZUS w 2020 roku wzrosną aż o 10%, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2020 roku wzrośnie do kwoty 1431,48 zł. Szczegółowe wartości nowych składek dostępne są tutaj

 

Nowe konta podatkowe

Wraz z końcem 2019 roku zlikwidowane zostały wszystkie dotychczasowe konta bankowe fiskusa, na które do tej pory dokonywaliśmy wpłat należności podatkowych. Od Nowego Roku wszelkie płatności podatkowe w zakresie PIT, CIT i VAT powinny być dokonywane na zupełnie nowe rachunki bankowe, czyli tzw. mikrorachunki.

Każdy polski przedsiębiorca otrzymał swój indywidualny numer mikrorachunku, na którym odtąd ewidencjonowane będą wszystkie jego płatności podatkowe. Numer swojego mikrorachunku można wygenerować samodzielnie na specjalnej stronie ministerstwa finansów. Szerzej na temat mikrorachunków pisaliśmy na tej stronie.

 

Nie musimy już prowadzić ewidencji wyposażenia

Od Nowego Roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy m.in. całkowicie znoszą dotychczasowy obowiązek prowadzenia tzw. ewidencji wyposażenia. Szczegółowo na temat zmian w księdze przychodów i rozchodów pisaliśmy tutaj.

 

Nowy plik JPK i likwidacja deklaracji VAT-7

Ta zmiana zapowiadana była już od dawna i miała wejść w życie już w poprzednim roku. Ostatecznie jednak likwidacja deklaracji VAT-7 nastąpi w roku 2020. I to etapami. Przypomnijmy, że chodzi o scalenie pliku JPK i deklaracji VAT-7 w jeden dokument. W wyniku tej operacji przedsiębiorcy wysyłać będą do skarbówki tylko jeden dokument zamiast dwóch oddzielnych. Osobna deklaracja VAT-7 przestanie istnieć. Zamiast tego, zmianie ulegnie struktura pliku JPK, który poszerzony zostanie o informacje znajdujące się dotychczas w deklaracjach VAT.

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia obowiązek składania jednego scalonego pliku zostanie nałożony na tzw. dużych podatników. W przypadku małych firm, obowiązek taki powstanie dopiero od 1 lipca 2020 roku. Mali podatnicy będą jednak mieli możliwość dobrowolnej rezygnacji z oddzielnych deklaracji VAT już od kwietnia. Więcej na temat likwidacji deklaracji VAT można przeczytać tutaj.

 

Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument

W czerwcu 2020 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej. W nowym stanie prawnym osoba prowadząca działalność gospodarczą nabędzie takie same prawa konsumenckie jak osoba nieprowadząca takiej działalności. Oznacza to, że zakup towaru "na firmę" nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do wydłużonej gwarancji czy też prawa do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Szczegóły nowego rozwiązania dostępne są tutaj.

 

Niższy PIT i nowa skala podatkowa

Ta zmiana weszła w życie już w październiku, ale to rok 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym zastosujemy nową skalę podatkową.

Przypomnijmy, że pierwsza stawka podatku dochodowego od osób fizycznych została obniżona z 18% do 17%. Obniżenie stawki podatkowej dotyczy zarówno osób zatrudnionych na etacie, jak i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe obniżenie kwoty podatku wynikać będzie również ze znacznego zwiększenia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu. Więcej informacji na temat nowej skali podatkowej można uzyskać na tej stronie.

 

Zerowa stawka PIT

Ta zmiana również weszła życie już w trakcie poprzedniego roku. I to już w sierpniu. Przypomnijmy, że osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej polegającej na zastosowaniu zerowej stawki PIT. W roku 2020 zerowy podatek będzie miał zastosowanie do dochodów nie przekraczających kwoty ok. 85 tys. zł. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Koniec faktur na podstawie paragonu

Od Nowego Roku obowiązuje zakaz wystawiania faktur do "anonimowych" paragonów. Począwszy od 1 stycznia, fakturę na podstawie paragonu możemy zatem uzyskać jedynie w przypadku, gdy na paragonie takim zamieszczony został wcześniej NIP nabywcy. Wystawienie faktury - pomimo zakazu - na podstawie anonimowego paragonu będzie wiązało się z dotkliwymi karami, zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy. Szczegółowo na temat tych zmian pisaliśmy tutaj.

 

Nowa firma nie będzie karana za błędy

Również od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy zawarte w tzw. "Pakiecie Przyjazne Prawo". Jednym z przywilejów wprowadzonych nową ustawą jest prawo przedsiębiorcy do popełnienia błędu w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nowy przedsiębiorca nie będzie podlegał karze w pierwszym roku funkcjonowania firmy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym artykule.

 

Obowiązkowy split payment

Począwszy od listopada 2019 roku firmy działające w niektórych branżach mają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Niezastosowanie mechanizmu split payment, pomimo sprzedaży towarów lub usług wymienionych w ustawie, skutkować będzie dotkliwymi sankcjami finansowymi. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Biała lista VAT i kara za nieprawidłowy przelew

Pomimo że tzw. Biała Lista VAT funkcjonuje już od września 2019 roku, to dopiero od Nowego Roku zaczęły obowiązywać sankcje wynikające z jej niestosowania.

Przypomnijmy, że Biała Lista to oficjalny wykaz przedsiębiorców zarejestrowanych do podatku VAT, zawierający m.in. numery rachunków bankowych zgłoszonych przez firmy do urzędu skarbowego. Zgodnie z nowymi przepisami, już od września płatności z tytułu faktur mogą być regulowane jedynie na to konto przedsiębiorcy, którego numer widnieje w wykazie. Wykonanie przelewu na inne konto, do tej pory nie wiązało się jednak z żadnymi sankcjami.

Sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2020 roku. Od tego dnia bowiem, wykonanie przelewu na konto inne niż widniejące w wykazie, pociągnie za sobą bardzo dotkliwe sankcje po stronie firmy wykonującej taki przelew. O tym, jakie sankcje grożą za wykonanie nieprawidłowego przelewu, pisaliśmy w tym artykule.

 

To już koniec OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne, na które od 20 lat przekazywana była część naszej składki emerytalnej, zostaną całkowicie zlikwidowane już 1 lipca 2020 roku.

Przypomnijmy, że częściowy demontaż OFE nastąpił już w roku 2014. Wtedy to umorzona została cześć obligacyjna zgromadzona na naszych kontach w OFE. W tym roku zaś nastąpi przeniesienie pozostałych w OFE aktywów na nowe konta IKE lub do ZUS. Tym samym, konta OFE ulegną całkowitej likwidacji. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

 

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy mające na celu ograniczyć zatory płatnicze w relacjach handlowych. Nowa ustawa wprowadziła max. 30-dniowy termin płatności w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Z kolei w relacjach między przedsiębiorcami wprowadzona została zasada, że jeśli płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności, wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Jednocześnie dłużnik zostanie ukarany w ten sposób, iż będzie miał obowiązek powiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconej faktury.

 

Mały podatnik z większym limitem

W 2020 roku podwyższeniu ulega limit przychodów uprawniający do ubiegania się o status tzw. "małego podatnika". Dotychczasowy limit w wysokości 1,2 mln EUR został podwyższony do kwoty aż 2 mln EUR. Oznacza to, że znacznie większa liczba firm będzie mogła w tym roku skorzystać z takich preferencji jak chociażby obniżona do 9% stawka podatku dochodowego. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Składki ZUS możemy opłacać z rachunku VAT

Ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania mechanizmu split payment, przyniosła również pozytywne zmiany w zakresie korzystania z wydzielonego rachunku VAT. Do tej pory bowiem środki zgromadzone na tym rachunku mogły być wykorzystane jedynie do regulowania zobowiązań w podatku VAT. Natomiast w nowym stanie prawnym przedsiębiorcy uzyskali prawo do wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT do regulowania również innych danin, w tym zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.  

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS w 2020 roku
  Składka zdrowotna na 2020 rok
  Nowe formularze ZUS w 2020 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?