Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2023 roku

 

10/01/2023

zus-duzy

W 2023 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm, a stawki podatku ulegną zmianie. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

 W ciągu ostatnich miesięcy uchwalonych zostało wyjątkowo dużo nowych przepisów wpływających na funkcjonowanie małych firm. Niektóre z tych zmian weszły w życie już 1 stycznia, inne zaś zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych miesięcy. Co zatem czeka przedsiębiorców w nadchodzącym roku?

 

Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym roku czeka nas jednak podwyżka najwyższa w historii. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS w 2023 roku wzrosną aż o 17%, a w przypadku nowych przedsiębiorców - aż o 20% (zobacz szczegóły).


 

Wyższe odliczenie składki zdrowotnej

W połowie zeszłego roku znaczna część przedsiębiorców odzyskała prawo do częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Odliczenie to przysługuje jednak w różnym zakresie różnym firmom i zależy od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę (zobacz szczegóły).

Osoby rozliczające się podatkiem liniowym uzyskały prawo do odliczenia składek zdrowotnych jedynie w ograniczonym zakresie, tj. do wysokości określonego limitu w wysokości 8700 zł. Od Nowego Roku limit ten ulegnie jednak podwyższeniu do kwoty 10200 zł (zobacz szczegóły).

 

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

W 2023 roku zmianie ulegnie również wysokość ryczałtowej składki zdrowotnej płaconej przez osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na dzień dzisiejszy wysokość nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców  wciąż pozostaje jednak nieznana. Jej wysokość zostanie bowiem opublikowana dopiero 20 stycznia (zobacz szczegóły).

Prawdopodobna podwyżka składki zdrowotnej wyniesie 15%-20%. O dokładnej wartości nowej składki zdrowotnej poinformujemy na naszych łamach, jak tylko zostanie ona opublikowana. Aby otrzymać tę informację na e-mail, zapisz się tutaj.

 

Działalność bez ZUS bardziej dostępna

Od Nowego Roku podwyższeniu uległ limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji, a tym samym bez konieczności opłacania składek ZUS.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, działalność nierejestrowana możliwa była w przypadku, gdy miesięczny przychód nie przekraczał kwoty 1505 zł. Od stycznia 2023 roku limit ten wzrósł do poziomu 3490 zł, a w lipcu 2023 roku wzrośnie aż do 3600 zł. O tym, kto może prowadzić działalność nierejestrowaną bez opłacania składek ZUS piszemy na tej stronie.

 

Nowe deklaracje ZUS

Od maja zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS. Zmianie ulegną najczęściej używane przez przedsiębiorców deklaracje, czyli formularze ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Nowe deklaracje zostaną poszerzone o dodatkowe pola służące do wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Część przedsiębiorców będzie musiała dodatkowo wykazywać w deklaracjach ZUS kwotę podatku dochodowego. Szczegółowo na temat nowych deklaracji piszemy w tym artykule.

 

Nowe stawki podatku

Przypomnijmy, że w połowie zeszłego roku weszły w życie przepisy obniżające stawkę podatku dochodowego z 17% do 12% (zobacz szczegóły).

Rok 2023 będzie pierwszym rokiem, w którym nowe stawki podatkowe będą znane już od stycznia. Jest to zatem dobry moment, aby zastanowić się, czy nie warto wybrać innej niż dotychczas formy opodatkowania. Zmiany takiej możemy dokonać w terminie do 20 lutego. Szczegółowo na temat zmiany formy opodatkowania, piszemy w tym artykule.

 

Nowe terminy składania deklaracji PIT

W 2023 roku zacznie obowiązywać ujednolicony termin składania rocznych deklaracji podatkowych.

Przypomnijmy, iż do tej pory terminy składania rocznych PIT-ów były zróżnicowane. W innym terminie deklaracje roczne składały osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, w innym osoby na ryczałcie, a w jeszcze innym firmy na karcie podatkowej.

Od tego roku termin będzie taki sam dla wszystkich podatników i znajdzie on zastosowanie już do rozliczenia dochodów za rok 2022. O szczegółach nowego rozwiązania piszemy na tej stronie.

 

Zwolnienie z podatku Belki

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, już za kilka miesięcy wprowadzona ma zostać kwota wolna od podatku dla zysków z lokat i inwestycji kapitałowych. Zwolnione z podatku zostaną wszystkie dochody kapitałowe do kwoty 10 tys. zł rocznie.

Jednocześnie, wprowadzona zostanie wyższa stawka podatku dla dochodów podlegających opodatkowaniu. Nadwyżka dochodów ponad wspomniane 10 tys. zł podlegać będzie bowiem opodatkowaniu stawką 20%, zamiast obecnych 19%.

Oznacza to, że wyższe niż dotychczas obciążenia podatkowe dotkną jedynie tych inwestorów, którzy osiągają roczne dochody kapitałowe w kwotach powyżej 200 tys. zł. Jednocześnie zmiany będą korzystne dla ponad 90% Polaków.

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów nowe zwolnienie wejdzie w życie najpóźniej 1 stycznia 2024 roku. Ministerstwo nie wyklucza jednak, że może to nastąpić już kilka miesięcy wcześniej, a więc jeszcze w roku 2023. Więcej na temat nowego zwolnienia piszemy w tym artykule.

 

Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach

Rewolucyjne zmiany zaszły również w zakresie kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z nowymi zasadami, ZUS nie może bowiem odmówić wypłaty zasiłku chorobowego, w przypadku gdy kontroler ZUS nie zastanie ubezpieczonego w domu.

Według nowych zasad ogłoszonych przez ZUS, ubezpieczony w trakcie choroby może przebywać poza wskazanym miejscem zamieszkania i fakt ten nie stanowi przeszkody do wypłaty zasiłku chorobowego. Więcej na temat nowych wytycznych ZUS można przeczytać na tej stronie

 

Nowy obowiązek płatników ZUS

Wraz z Nowym Rokiem weszły w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek posiadania konta na portalu PUE. Obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie, najmniejsze nawet firmy, w tym również wszystkie osoby samozatrudnione.

Na podstawie nowych przepisów, każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazania do ZUS swojego adresu e-mail. W konsekwencji, urzędowe pisma z ZUS przedsiębiorcy otrzymywać będą na swoje skrzynki wiadomości na Platformie PUE. Tym samym, papierowa korespondencja z ZUS ma zostać całkowicie wyeliminowana. Więcej na temat nowego obowiązku piszemy tutaj.

 

Wyższa kwota wolna od podatku

Od Nowego Roku obowiązują wyższe kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn. W 2023 roku kwoty te podwyższone zostały aż 4-krotnie i wynoszą obecnie od 18 060 zł do 36 120 zł.

O tym, komu i w jakich wysokościach przysługuje kwota wolna, jak również kto nie będzie musiał płacić podatku w ogóle, piszemy w tym artykule.

 

Nowe zasady wystawiania faktur

Miały zacząć obowiązywać już w tym roku, ale poczekamy na nie jeszcze rok. Mowa o eFakturach i absolutnej rewolucji w kwestii fakturowania.

Przypomnijmy, że w nowym systemie każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawiania elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanych plików, które tworzone będą zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem. Taki wystandaryzowany plik wysyłany będzie - za pośrednictwem rządowego systemu - nie tylko kontrahentowi, ale trafiać będzie również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa. Jednocześnie, dokument taki będzie księgowany w programach księgowych obu stron transakcji w sposób całkowicie zautomatyzowany.

W nowym stanie prawnym faktury papierowe mają zostać całkowicie wyeliminowane, a za niewystawienie faktury on-line grozić będą wysokie kary.

Obecnie system eFaktur jest jedną z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży i działa na zasadzie dobrowolności. Od 1 stycznia 2024 roku system ten stanie się jednak obowiązkowy dla wszystkich firm w kraju. Więcej na temat nowych zasad fakturowania przeczytasz w tym artykule.

 

Zakaz płatności gotówką

Również o rok przesunięte zostało wdrożenie przepisów ograniczających użycie gotówki w obrocie gospodarczym. Nie od tego roku, lecz dopiero od roku 2024 wprowadzone zostaną bowiem nowe limity płatności gotówkowych.

Przypomnijmy, że firmy stracą możliwość rozliczania się w gotówce, jeśli kwota transakcji przekroczy 8000 zł.

Limity wprowadzone zostaną również dla transakcji konsumenckich. Nowe przepisy zakładają bowiem wprowadzenie ograniczeń także dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności wyniesie 20 tys. zł. Szczegółowo na temat nowych ograniczeń w użyciu gotówki piszemy na tej stronie.

 

Nowy plik JPK i obowiązek wysyłki PKPiR

Okres przejściowy wprowadzony został również w przypadku nowych obowiązków informacyjnych. Już wkrótce osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane zostaną bowiem do comiesięcznego przesyłania kompletnej Księgi Przychodów i Rozchodów, jak również Ewidencji Środków Trwałych.

Oba te dokumenty przesyłane będą obowiązkowo co miesiąc w ramach nowego pliku JPK. W ten sposób, władze skarbowe uzyskają na bieżąco dostęp do wszystkich transakcji zawieranych przez polskich przedsiębiorców. O tym, kiedy dany przedsiębiorca objęty zostanie nowym obowiązkiem, decydować będzie m.in. wielkość firmy. Więcej na temat nowego pliku JPK oraz terminów jego wdrożenia przeczytać można na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak obniżyć składki ZUS w 2023 roku?
  Jednorazowa amortyzacja 100 tys. zł
  ZUS: Po tej dacie nie złożysz dokumentów
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?