Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany dla firm: Obowiązek obliczenia dochodu do 10. dnia miesiąca

 

12/08/2021

zus-duzy

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca będzie musiał wykazywać swój dochód nie tak jak obecnie, do 20-tego, lecz już do 10-tego dnia miesiąca. Ponadto, każda firma co miesiąc będzie musiała raportować swój dochód do ZUS-u, a ZUS uzyska prawo do kontroli naszych dochodów.

 Przypomnijmy, że już od stycznia zacznie obowiązywać pakiet ustaw znanych pod nazwą "Polskiego Ładu". Nowe przepisy wprowadzają m.in. radykalne zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Od Nowego Roku składka zdrowotna dla przedsiębiorców nie będzie naliczana ryczałtowo, tak jak ma to miejsce obecnie, lecz kalkulowana będzie w wysokości odpowiadającej 9% realnego dochodu przedsiębiorcy. Zmiany w zakresie naliczania nowej składki zdrowotnej szczegółowo opisujemy w tym artykule.

Okazuje się jednak, że sama zmiana wysokości składki zdrowotnej oraz zmiany w sposobie jej naliczania to niejedyne niespodzianki, jakie czekają przedsiębiorców od 2022 roku.


 

Dochód musimy znać już 10. dnia miesiąca

Nowe przepisy przewidują, że terminy płatności nowej składki zdrowotnej pozostaną niezmienione. I właśnie brak tej zmiany, w połączeniu z nowym sposobem kalkulowania składki, będzie źródłem ogromnych problemów dla setek tysięcy polskich firm.

Przypomnijmy, że w aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Do tego zatem dnia każdy przedsiębiorca musi znać wysokość osiągniętego przez firmę dochodu.

Z kolei termin na opłacenie składki zdrowotnej zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia inne osoby. Większość działalności gospodarczych to firmy jednoosobowe, tj. takie, w których przedsiębiorca jest jedyną ubezpieczoną osobą. W takim przypadku, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej do 10. dnia kolejnego miesiąca. Z kolei firmy, w których przedsiębiorca jest płatnikiem składek również dla innych osób (pracowników, zleceniobiorców), opłacają składkę zdrowotną do 15. dnia miesiąca.

Dotychczas rozbieżność w terminach płatności składki zdrowotnej i zaliczki na PIT nie powodowała żadnych problemów. A to dlatego, że składka zdrowotna płacona była ryczałtem, zatem jej wysokość znana była z góry na cały rok.

W nowym stanie prawnym nie będzie już tak łatwo. Składka zdrowotna będzie bowiem uzależniona od dochodu. A to oznacza, że wysokość tego dochodu będziemy musieli znać już w terminie płatności składki zdrowotnej, czyli już 10. lub 15. dnia miesiąca. Do tego dnia każdy przedsiębiorca będzie musiał zatem mieć rozliczony miesiąc poprzedni, a więc m.in. posiadać wszystkie faktury dokumentujące koszty poprzedniego okresu.

Co ciekawe, termin na opłacenie zaliczki na PIT pozostaje niezmieniony i nadal będzie to 20. dzień miesiąca. Termin ten będzie już jednak bez znaczenia, gdyż dochód i tak będziemy musieli znać już 10 dni wcześniej.

Co więcej, niektórzy przedsiębiorcy wciąż będą mogli - tak jak dotychczas - rozliczać podatek dochodowy kwartalnie, płacąc zaliczki na PIT co trzy miesiące. Od Nowego Roku takie firmy zderzą się jednak z istnym kuriozum, gdyż dochód i tak będą musiały obliczać każdego miesiąca - jedynie na potrzeby składki zdrowotnej.

 

Co miesiąc deklaracja do ZUS

To jednak nie koniec problemów związanych z Polskim Ładem i nową składką zdrowotną. Projektowane przepisy zakładają bowiem również zwiększenie ilości dokumentów, jakie przedsiębiorca będzie musiał przedkładać co miesiąc instytucjom państwowym.

Zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zobowiązana będzie do obliczania składki zdrowotnej jako procent osiągniętego dochodu, będzie również zobligowana do składania comiesięcznych deklaracji o osiągniętym dochodzie. Nowe deklaracje będą składane do ZUS i będą podlegać weryfikacji przez tę instytucję.

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym, przedsiębiorcy będący płatnikami składek jedynie za siebie (samozatrudnieni) nie mają obowiązku składania żadnych comiesięcznych deklaracji do ZUS. Od 15 lat przedsiębiorcy nie mają również obowiązku składania deklaracji PIT-5 i informowania fiskusa o wysokości osiągniętego dochodu. Już od stycznia ma się to jednak zmienić. Przedsiębiorcy znów będą deklarować comiesięczny dochód na piśmie, tym razem jednak nie do skarbówki, a do ZUS-u.

 

Rozliczenie składki zdrowotnej

To jednak wciąż nie koniec papierologii związanej z nową składką zdrowotną. Oprócz comiesięcznych deklaracji o dochodzie i wysokości miesięcznej składki zdrowotnej, nowe przepisy wprowadzają również obowiązek sporządzania deklaracji rocznej w zakresie... składki zdrowotnej.

Nowe rozliczenie roczne jest całkowicie odrębnym dokumentem od rocznego rozliczenia PIT. Rozliczenie to będzie jednak skonstruowane na podobnych zasadach. Miesięczne składki zdrowotne będą niejako "zaliczkami" na roczną wysokość składki zdrowotnej. Zaliczki te będą wykazywane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej (nie mylić z rozliczeniem rocznym PIT), a ich suma będzie porównywana z należną roczną składką zdrowotną.

Podobnie jak przy rozliczeniu PIT, tak i tutaj, na koniec roku może powstać niedopłata lub nadpłata składki, która będzie zwracana na konto przedsiębiorcy. Co ciekawe jednak, potencjalna nadpłata nie zostanie zwrócona na konto firmy automatycznie. Nowe przepisy przewidują bowiem, iż w celu odzyskania nadpłaconej składki zdrowotnej, przedsiębiorca będzie musiał złożyć specjalny wniosek do ZUS.

 

Będą kontrole z ZUS

Co istotne, nowelizacja ustawy nadaje ZUS-owi nowe uprawnienia, polegające na możliwości kontrolowania prawidłowości przekazanych danych, a więc sprawdzania, czy dochód został ustalony w sposób rzetelny. ZUS uzyska zatem - podobnie jak skarbówka - dostęp do faktur i całej księgowości przedsiębiorcy.

Od przyszłego roku przedsiębiorców czekają zatem kontrole ZUS całkiem nowego typu - już nie tylko w zakresie prawidłowości odprowadzania składek, ale również poprawności wykazanych przychodów i ponoszonych kosztów.

Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich
  Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?