Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS: Składka chorobowa opłacona po terminie nie pozbawi prawa do świadczeń chorobowych

 

30/06/2022

(16/12/2021)

zus-duzy

W nowym stanie prawnym, opłacenie składki chorobowej po terminie nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do świadczeń chorobowych. Po wielu latach sporów z ZUS, absurdalny przepis zniknął z ustawy. O czym należy pamiętać po wejściu w życie nowych przepisów?

 Przypomnijmy, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do comiesięcznego opłacania obowiązkowych składek ZUS. Na obowiązek ten składa się składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, składka zdrowotna oraz składka na Fundusz Pracy.

Oprócz powyższych składek, przedsiębiorca ma również możliwość opłacania dobrowolnej składki chorobowej. I choć nie ma przymusu jej opłacania, wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości. Dlaczego?

Opłacenie składki chorobowej jest bowiem warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z ZUS. Składka chorobowa daje zatem prawo do wnioskowania o zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy czy też świadczenia rehabilitacyjne.


 

Składka chorobowa po terminie i brak prawa do zasiłku

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku, warunkiem uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS było nie tylko samo opłacenie składki chorobowej. Obowiązujące jeszcze niedawno przepisy wymagały bowiem, aby składka ta opłacona została w ustawowym terminie, tj. do 10. lub 15. dnia miesiąca.

Obowiązujące w tym względzie, przez wiele lat, przepisy były niezwykle restrykcyjne i nie pozostawiały przedsiębiorcom żadnych złudzeń - opóźnienie w zapłacie składki chorobowej choćby o jeden dzień wiązało się z utratą prawa do wszelkich świadczeń.

Mało tego, najmniejsze choćby opóźnienie powodowało brak możliwości wnioskowania o jakiekolwiek zasiłki nie tylko w danym miesiącu, którego dotyczyło opóźnienie, ale również przez dwa kolejne miesiące. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej jedynym wyjściem było złożenie do ZUS wniosku o tzw. przywrócenie terminu opłacania składek ZUS. Szczegółowo na temat tej procedury piszemy na tej stronie.

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie oznaczało jednak automatycznego anulowania skutków zaistniałego opóźnienia. Przywrócenie terminu jest bowiem procedurą uznaniową i zależy zawsze od indywidualnej decyzji urzędnika ZUS.

 

Od 2022 roku spóźniony przelew nie pozbawi prawa do zasiłku

Te kuriozalne zasady, obowiązujące nieustannie od ponad 20 lat, pozbawiły w tym okresie praw do zasiłku wielu polskich przedsiębiorców. Innych zaś doprowadziły do wieloletnich sporów sądowych z ZUS. Szczęśliwie, już od stycznia 2022 roku przepisy te przestały obowiązywać.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, uchwalona w ramach tzw. Polskiego Ładu, zlikwidowała opisaną wyżej zasadę uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej.

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek chorobowy czy zasiłek opiekuńczy, pomimo opóźnienia w zapłacie składek ZUS. Przyznanie świadczenia nie jest również uzależnione od przywrócenia terminu na opłacenie składek. Obowiązywać przy tym zaczęły nowe zasady.

Zgodnie z nowymi przepisami, automatyczna wypłata świadczenia chorobowego jest przyznawana jedynie w sytuacji, gdy zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu składek ZUS nie przekracza kwoty równej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3010 zł, wobec czego graniczne zadłużenie przedsiębiorcy wobec ZUS nie może przekroczyć kwoty 30,10 zł.

Jak widać, dozwolony próg zadłużenia ustalony został na bardzo niskim poziomie, szczególnie zważywszy na fakt, iż sama tylko miesięczna składka chorobowa w 2022 roku wynosi aż 87,05 zł (zobacz szczegóły).

 

A co jeśli zadłużenie wobec ZUS będzie wyższe?

W przypadku gdy przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składek ZUS (w tym składki chorobowej), a zadłużenie wobec ZUS z tego tytułu przekraczać będzie wspomniane 30 zł, wypłata świadczenia chorobowego wciąż będzie możliwa. Zostanie ona jednak wstrzymana do czasu spłaty całości zadłużenia wobec ZUS

Na spłatę zadłużenia przedsiębiorca będzie miał maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Jeżeli w tym czasie opłaci zaległe składki, jego świadczenie zostanie automatycznie uruchomione. W przypadku zaś braku spłaty zadłużenia po upływie tego terminu, prawo do świadczenia przedawni się, a przedsiębiorca definitywnie straci prawo do zasiłku.

Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Składki ZUS w 2023 roku. Podwyżka o 15%.
  Składki ZUS od każdej umowy. Ważne zmiany w przepisach.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?