Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS nakłada dodatkową składkę na umowy zlecenia. Koszt poniosą przedsiębiorcy.

 

17/03/2015

zus-duzy

ZUS poinformował w komunikacie, iż od marca wszystkie umowy zlecenia zostaną obciążone dodatkową składką na Fundusz Pracy. Do tej pory takie umowy nie były obciążane tą składką. Co się zatem stało? Sprawa jest o tyle dziwna, że przepisy w tym zakresie nie uległy w ostatnim czasie żadnym zmianom.

 Zmiany dotkną najmniejszych przedsiębiorców. Mowa tu o osobach prowadzących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Osoby takie dość często zlecają wykonanie pewnych drobnych prac innym osobom, podpisując z nimi umowy zlecenia. Zlecenie takie może dotyczyć np. wykonania lub obsługi firmowej strony internetowej czy chociażby jednorazowej pomocy przy wykonaniu zlecenia dla klienta.

Umowy zlecenia zawierane przez małych przedsiębiorców z takimi osobami z zewnątrz, nie były do tej pory obciążane składkami na Fundusz Pracy. Jeżeli przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, nie zatrudniał żadnych pracowników etatowych, a zawierał jedynie umowy zlecenia, to ZUS nie traktował takich zleceniobiorców jako pracowników firmy.

Przepisy w tym zakresie nie zmieniły się. Dlatego sporym zaskoczeniem okazał się komunikat opublikowany w piątkowy wieczór na stronach ZUS, informujący przedsiębiorców, iż od marca 2015 r. wszystkie takie umowy obciążone zostaną obowiązkowymi składkami na Fundusz Pracy. Skoro zmianie nie uległy żadne przepisy regulujące tę kwestię, to skąd wynikła ta nagła zmiana w podejściu ZUS?

Okazuje się, iż zmiana stanowiska ZUS o 180 stopni spowodowana została "aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej". A minister uznał najwyraźniej, iż odpowiednie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (ustawa, która reguluje kwestie składek na Fundusz Pracy) wskazują na coś innego, niż do tej pory temu samemu ministrowi i ZUS-owi się wydawało. Od marca zatem, ZUS będzie wymagał opłacania dodatkowej składki, a w przypadku jej nieopłacenia będzie wszczynał kontrole.

Podsumujmy zatem: Na podstawie obowiązujących przepisów, ZUS przez całe lata nie wymagał opłacania składek na Fundusz Pracy od opisanych powyżej umów zlecenia. Ale od marca 2015 roku składki takie ZUS będzie już ściągał, choć podstawa prawna do ich nakładania nie zmieniła się. Okazuje się więc, że kwestia obciążenia składkami tej czy innej grupy przedsiębiorców w Polsce nie musi być wynikiem odpowiednich zmian w ustawie, lecz może zostać wprowadzona odgórną "opinią" ministra.

Zastanówmy się zatem, jak będą wyglądać sprawy w sądach, które rozstrzygać będą zasadność nałożenia na przedsiębiorców tej dodatkowej składki. Sąd rozstrzyga czy decyzja ZUS została wydana zgodnie z prawem czy też wbrew obowiązującym przepisom. Jeśli na podstawie tych samych przepisów, ZUS początkowo (do marca 2015 r.) stosuje jedną wykładnię prawa, nie nakładając składek, a później (od marca 2015 r.), na podstawie tych samych przepisów, zaczyna stosować wykładnię odwrotną, składki już nakładając, to... To znaczy, że może mieć rację tylko w jednym z tych przypadków. Możemy mieć więc do czynienia z jedną z dwóch sytuacji: Albo sąd uzna, iż przedsiębiorca powinien był płacić składki od umów od początku obowiązywania tych przepisów (czyli również przed marcem 2015 r.), albo uzna, że składek tych firmy nie muszą płacić w ogóle (również po marcu 2015 r.).

To co zrobił ZUS w obecnej sytuacji jest więc swoistym kuriozum, które doprowadzi w przyszłości do wielu sporów prawnych. W generowaniu takich sporów ZUS ma jednak spore doświadczenie. Nie po raz pierwszy bowiem ZUS zmienia, z dnia na dzień, podejście do stosowania tych samych przepisów. Przykładem są chociażby tysiące spraw sądowych wytoczonych ZUS-owi przez nakładców, zawieszeniowców czy kobiety prowadzące firmy (szczegóły opisywaliśmy tutaj).

 

Kto będzie zwolniony ze składek na Fundusz Pracy?

Dla pełnego obrazu sytuacji warto dodać, iż również w przypadku opisywanych tu umów zlecenia obowiązują ogólne zasady zwolnień z opłacania składek na Fundusz Pracy. (szczegółowo opisane są one tutaj).

Przypomnijmy zatem, iż składki na Fundusz Pracy nie muszą być opłacane m.in. w sytuacji, gdy:

  • wynagrodzenie z tytułu umowy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
  • wynagrodzenie nie przekracza pensji minimalnej lub
  • zleceniobiorca osiągnął wiek 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn).

Więcej na temat zwolnień z opłacania składek na Fundusz Pracy, można poczytać w tym artykule.

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Nasilone kontrole ZUS
  Składki ZUS dla małych firm są zawyżone nawet dwukrotnie
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?