Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS od przychodu. Będą zmiany w ustawie o małym ZUS.

 

04/06/2019

zus-duzy

Jeszcze w tym roku czekają nas zmiany w ustawie o małym ZUS. Nową preferencją ma zostać objęta kolejna grupa przedsiębiorców. O kilka tygodni wydłużony zostanie również termin zgłoszenia do małego ZUS-u.

 Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy nowej ustawy, która wprowadziła tzw. składki ZUS od przychodu. Od Nowego Roku osoby prowadzące małe działalności gospodarcze nie mają już obowiązku odprowadzania pełnych składek ZUS w ryczałtowej wysokości. Składki ZUS uzależnione zostały bowiem od wysokości przychodu osiągniętego w roku poprzednim. Szczegółowo na temat nowego rozwiązania pisaliśmy w tym artykule.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby skorzystać z nowej preferencji, jest odpowiednio mała skala prowadzonej działalności. Składki ZUS od przychodu mogą bowiem opłacać jedynie Ci przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczegółowo na temat warunków skorzystania z tzw. małego ZUS-u pisaliśmy tutaj.


W poprzednich artykułach opisywaliśmy również, jakie kroki należy podjąć, aby przejść z dotychczasowych składek ryczałtowych na obniżone składki od przychodu (szczegóły tutaj).

Jednym z najważniejszych wymogów jest dotrzymanie ustawowego terminu na zgłoszenie się do nowej preferencji. Dokumenty zgłoszeniowe należy bowiem złożyć w standardowym terminie 7 dni, tj. w takim samym, w jakim dokonywane są wszelkie inne zmiany w zakresie składek ZUS. Oznacza to, że termin na zgłoszenie do małego ZUS-u upływa 8 stycznia każdego roku.

Dla urzędników ZUS termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że zgłoszenie dokonane po 8 stycznia jest nieskuteczne, a osoba składająca spóźniony wniosek może skorzystać z niższych składek dopiero w kolejnym roku.

Prawdopodobnie właśnie z powodu tego krótkiego terminu na dokonanie zgłoszenia, z nowego rozwiązania w pierwszym roku jego obowiązywania skorzystało jedynie 130 tys. przedsiębiorców, co stanowi ok. 70% ogółu osób uprawnionych do tej preferencji.

Problem ten sygnalizował już w styczniu Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, który od początku zapowiadał podjęcie działań w celu wydłużenia terminu na złożenie wniosku. Korzystając ze swoich uprawnień, Rzecznik złożył więc do Ministerstwa Przedsiębiorczości wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o małym ZUS. Jedną z postulowanych zmian jest właśnie wydłużenie terminu na składanie wniosków do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 

Z małego ZUS-u skorzysta więcej osób

Druga z istotnych zmian, która ma się znaleźć w znowelizowanych przepisach dotyczy poszerzenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z małego ZUS-u.

Przypomnijmy, że ze składek uzależnionych od przychodu, siłą rzeczy mogą korzystać jedynie Ci przedsiębiorcy, w przypadku których można określić wysokość osiągniętego przez nich przychodu. Preferencja przysługuje więc, co do zasady, osobom rozliczającym się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przepisy ustawy w obecnym kształcie przewidują jednak, że z małego ZUS-u mogą skorzystać również firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej. Takie osoby muszą jednak spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Ustawodawca przyjął bowiem założenie, że w przypadku karty podatkowej, możliwość ustalenia przychodu zaistnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca na karcie podatkowej, prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.

Z argumentacją taką nie zgodził się Rzecznik Przedsiębiorców, który twierdzi, iż duża część przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT i jednocześnie rozliczających się kartą podatkową, korzysta też z kas fiskalnych. A urządzenia te, według rzecznika, dokumentują wartość sprzedaży, w związku z czym osobom korzystającym z kas fiskalnych również powinno umożliwić się stosowanie przepisów o małym ZUS.

Rzecznik postuluje więc, aby znowelizowane przepisy zostały rozszerzone również na tę grupę przedsiębiorców. Konkretne propozycje przepisów w tym zakresie ma w najbliższym czasie przygotować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.  

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Test przedsiębiorcy. Będą zmiany w przepisach.
  Składki ZUS od przychodu. Znamy już projekt ustawy.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?