Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS ściga przedsiębiorców zamiast informować o abolicji

 

21/08/2013

zus

Ustawa abolicyjna umożliwia umorzenie zaległych składek ZUS z ostatnich 10 lat. ZUS jednak nie informuje przedsiębiorców o takiej możliwości. Zamiast tego, wzywa ich do zapłaty starych składek.

 


Ustawa umożliwiająca umorzenie zaległych składek ZUS weszła w życie 15 stycznia 2013 roku. Nowe przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległych składek ZUS wszystkim osobom, które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą. Umorzenie dotyczy składek na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy, należnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Składki ZUS mogą zostać umorzone przedsiębiorcy, niezależnie od przyczyny powstania zaległości.

Umorzenie składek ZUS nie następuje jednak z urzędu. Przedsiębiorca zainteresowany umorzeniem powinien złożyć w oddziale ZUS odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosku nie złoży, abolicja go nie obejmie.

Uchwaleniu ustawy umorzeniowej nie nadano przesadnie wielkiego medialnego rozgłosu. Możliwość skorzystania z umorzenia nie dotarła zatem do wszystkich zainteresowanych. Według szacunków ZUS, z ustawy abolicyjnej może skorzystać aż 200 tys. przedsiębiorców. Do tej pory jednak wnioski złożyło jedynie 60 tys. firm.

Tę sytuację wykorzystuje ZUS, który nie informuje pozostałych 140 tys. przedsiębiorców o możliwości umorzenia długów. Zamiast tego, wielu z nich dostaje wezwania do zapłaty zaległych składek.

Podobnie traktowani są nieświadomi przedsiębiorcy zgłaszający się do ZUS z pytaniami dotyczącymi ich zaległości. Zamiast informować o możliwości natychmiastowego i całkowitego umorzenia składek, ZUS często udziela jedynie informacji o możliwości... rozłożenia długu na raty.

Dlaczego ZUS nie poinformował drogą oficjalną, wszystkich potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców o możliwościach, jakie daje im ustawa? ZUS ma przecież ku temu możliwości. Każdego roku rozsyła korespondencję liczoną w milionach sztuk. Bardzo często są to pisma dotyczące spraw błahych, np. wzywające do uzupełnienia numeru PESEL we wniosku czy też czysto formalne, informujące o przekazaniu pisma do innego oddziału.

Dlaczego zatem w tak istotnej sprawie ZUS nie podjął kroków zmierzających do skutecznego poinformowania przedsiębiorców o przysługujących im prawach? Dlaczego ZUS skutecznie dociera do nas z informacją tylko wtedy, gdy pieniądze mamy mu oddać? Dlaczego ZUSowi zależy na budowaniu wizerunku instytucji, która ma do przekazania same złe wieści, a w sytuacji, gdy pojawiają się te dobre, skrzętnie je ukrywa?

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaapelowały do ZUS, aby wszyscy potencjalni beneficjenci ustawy zostali pisemnie poinformowani o przysługujących im prawach. Póki co, apel ten pozostał bez odpowiedzi a ZUS oficjalnie zaprzecza opisanym powyżej działaniom urzędników.

Jeśli ZUS nie chce informować nas, informujmy się nawzajem. Przekazujmy wszystkim potencjalnie zainteresowanym informację o możliwości całkowitego umorzenia składek ZUS za lata 1999-2009. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób złożyć wniosek o umorzenie, można znaleźć na tej stronie.          

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?

Jak złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS?

Umorzenie składek ZUS stało się faktem
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?