Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS unieważnia umowy o pracę

 

04/06/2012

zus

Rosnący deficyt w kasie ZUS skłania tę instytucję do poszukiwania coraz to nowych źródeł przychodów. W poszukiwaniu pieniędzy, ZUS posunął się do unieważniania umów o pracę i odbierania prawa do ubezpieczenia.

 Całkiem niedawno pisaliśmy o sytuacji, w jakiej znalazły się dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, od których ZUS domaga się zapłaty rzekomo zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

Okazuje się, że ZUS nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wytacza swoje działa przeciw kolejnej grupie ubezpieczonych.

W ostatnich miesiącach wiele osób zatrudnionych w przeszłości na umowę o pracę, otrzymało od ZUS tajemnicze pismo zawierające listę szczegółowych pytań dotyczących wykonywanej przez nich pracy. Na podstawie odpowiedzi udzielonych na te pytania, ZUS wydaje decyzje stwierdzające nieistnienie stosunku pracy, a w konsekwencji niepodleganie ubezpieczeniom społecznym.

Tym razem na celowniku znalazły się osoby, które w przeszłości były zatrudnione na umowę o pracę i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą. Osoby takie miały prawo skorzystać z przysługującego im ustawowo zbiegu tytułów ubezpieczeń. Osoba, która prowadzi działalność i pracuje na etacie ma bowiem prawo wyboru tytułu, z którego opłacane są składki ZUS. W związku z tym, iż składki ZUS z umowy o pracę odprowadzane są obowiązkowo przez pracodawcę, oczywistym jest, że osoby w takiej sytuacji rezygnowały z opłacania dodatkowych składek z działalności.

W tym zakresie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są jednoznaczne. Trudno było by więc ZUSowi interpretować je inaczej, tak by zmusić przedsiębiorców do opłacania składek ZUS również z drugiego tytułu. Chyba że... ZUS stwierdzi, iż umowa o pracę nie jest ważna. Krótko mówiąc, stwierdzi że umowy o pracę nie było. Nie było więc zbiegu tytułów ubezpieczeń i ZUS zażąda zapłaty składek z tytułu działalności gospodarczej.


W zeszłym roku rozpoczęła się skomasowana akcja ZUS przeciwko takim właśnie osobom. Urzędnicy ZUS "wyławiają" z systemu osoby, które w jednym czasie wykonywały pracę etatową i prowadziły działalność gospodarczą. Przeciwko takim osobom wszczynane są postępowania wyjaśniające, w trakcie których, osoby te otrzymują od ZUS następującą listę pytań:

 1. W jakich okolicznościach i od kogo dowiedział/a się Pan/i o możliwości zawarcia umowy o pracę z w/w firmą?
 2. Gdzie i z kim została podpisana umowa o pracę?
 3. Na czym szczegółowo polegała Pana/i praca?
 4. Gdzie wykonywana była praca? Proszę o podanie adresu.
 5. Z iloma klientami dziennie miał Pan/i kontakt?
 6. Czy podpisywał/a Pan/i w imieniu firmy z klientami jakieś dokumenty (faktury, umowy itd.)?
 7. W jaki sposób potwierdzał/a Pan/i obecność w pracy?
 8. Kto, w jaki sposób i gdzie nadzorował pracę?
 9. Kto zastępował Pana/ią podczas nieobecności?
 10. Którzy pracownicy firmy mogą potwierdzić wykonywanie przez Pana/ią pracy?
 11. Ile godzin dziennie wykonywał/a Pan/i pracę?
 12. Ile razy w tygodniu wykonywał/a Pan/i pracę?
 13. W jaki sposób łączył/a Pan/i wykonywanie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 14. Czy praca była świadczona w sposób ciągły?
 15. Czy przebywała Pan/i na urlopie bezpłatnym? Jeżeli tak to w jakim okresie?
 16. Czy otrzymywał/a Pan/i wynagrodzenie ustanowione w umowie o pracę? Jeżeli nie to z jakiego powodu?
 17. Czy wynagrodzenie było wypłacane na konto bankowe czy gotówką?
 18. Czy potwierdzał/a Pan/i odbiór wynagrodzenia którego faktycznie nie otrzymał?
 19. Czy o wypłatę zaległego wynagrodzenia występował/a Pan/i do sądu pracy? Jeżeli nie to dlaczego?
 20. Czy w związku z zatrudnieniem płacił Pan/i pracodawcy, innemu podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej jakąkolwiek formę ryczałtu lub inne świadczenie pieniężne? Jeżeli tak to proszę o podanie szczegółów.

Tutaj możesz zobaczyć oryginalne pismo ZUS z pełną listą pytań

Jak widać, lista zawiera szereg bardzo szczegółowych pytań dotyczących stosunku pracy. Urzędnicy ZUS próbują wniknąć w najdrobniejsze niuanse relacji pracownika z pracodawcą, bardzo często żądając przekazania informacji objętych tajemnicą handlową. Aby odpowiedzieć na niektóre z pytań, pracownik powinien nierzadko złamać klauzulę poufności.

Z sygnałów docierających do nas od osób, które otrzymały taką listę od ZUS wynika, iż wystarczy nieopatrzna odpowiedź na tylko jedno z pytań, aby ZUS znalazł punkt zaczepienia do rozwinięcia swojej własnej hipotezy na temat pozorności zatrudnienia lub przekwalifikowania umowy, np. na umowę zlecenie. W tym drugim przypadku, przekwalifikowanie umowy o pracę na umowę zlecenie również powoduje, iż przedsiębiorca traci prawo do skorzystania ze zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Osoby odpowiadające na wszystkie te pytania w sposób szczery i w dobrej wierze są zazwyczaj przekonane, iż wszystko odbywa się w ramach rutynowych działań wyjaśniających a ich szczere odpowiedzi odnośnie rzeczywiście wykonywanej pracy rozwieją wątpliwości ZUS.

Niestety, tak samo jak ZUS z automatu wysyła listę pytań, tak samo też z automatu wydaje decyzje o niepodleganiu ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę. Powody uznania umowy za pozorną czy też stwierdzenia, że dana umowa nie była umową o pracę, mogą być różne. Zależą bowiem od tego, na jakie pytanie konkretna osoba odpowiedziała w sposób niekomleptny i niejednoznaczny. Wydaje się, iż ZUS tylko czeka na takie potknięcie, aby móc wykorzystać je do rozwinięcia swojej teorii.

Osoba odpowiadająca na pytania musi zatem pamiętać, aby przekazywane do ZUS informacje były nie tylko prawdziwe, ale również jasno wskazywały, że wykonywana praca była rzeczywista i posiada wszystkie elementy niezbędne dla istnienia stosunku pracy. Jakie to elementy? Cechami właściwymi dla stosunku pracy są:

 • świadczenie pracy za wynagrodzeniem,
 • osobiste wykonywanie pracy,
 • podporządkowanie się pracodawcy co do miejsca, czasu i sposobu świadczenia pracy,
 • wykonywanie bieżących poleceń pracodawcy,
 • wynagrodzenie nie niższe niż minimalne,
 • codzienne podpisywanie listy obecności.

Ostatni z wymienionych warunków nie musi być spełniony, jeśli praca ma charakter zadaniowy. Pamiętajmy również aby wykazać, iż praca była wykonywana:

 • dobrowolnie, odpłatnie i osobiście,
 • pod kierownictwem pracodawcy, który może wydawać na bieżąco polecenia związane z wykonywaną pracą i egzekwować ich wykonanie,
 • w określonych ramach czasowych,
 • w wyznaczonym miejscu.

Odpowiedzi należy udzielać zgodnie z prawdą, ale w sposób przemyślany, tak aby nieopatrzna odpowiedź nie pozwoliła urzędnikowi ZUS na wykorzystanie naszej nieuwagi do zakwestionowania stosunku pracy.

Wszyscy chcielibyśmy aby polski urzędnik powołany do pełnienia służby obywatelowi, w końcu zaczął tę służbę pełnić, zamiast być wrogiem toczącym nieustanną wojnę ze swoim chlebodawcą. Niestety, w tej instytucji najwyraźniej się na to nie zapowiada. Szczególnie w sytuacji permanentnych niedoborów w kasie ZUS. Pozostaje zatem pytanie: Którą grupę ubezpieczonych przeznaczono pod topór w następnej kolejności? 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Jaką emeryturę otrzyma przedsiębiorca?
  Jak odwołać się od decyzji ZUS?
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?