Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS żąda składek od świątecznych bonów i paczek

 

17/12/2014

(18/12/2013)

zus

Zgodnie z przepisami, bony świąteczne wydawane pracownikom są wolne od składek ZUS. Jednak kontrolerzy ZUS kwestionują to zwolnienie, nakazując obciążanie bonów i paczek dodatkowymi składkami.

 W okresie świątecznym pracodawcy bardzo często przekazują swoim pracownikom dodatkowe bonusy. Często przyjmują one postać bonów świątecznych, paczek lub innych prezentów.

Powszechność obdarowywania pracowników prezentami świątecznymi (głównie w dużych firmach) wynika z faktu, iż przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników zobowiązane są do tworzenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Każdy duży pracodawca zobowiązany jest ponieść dodatkowy koszt i przekazać każdego roku określoną kwotę pieniędzy na ZFŚS. Pieniądze gromadzone na tym koncie powinny być następnie przekazane na cele socjalne dla pracowników.

Typowy roczny odpis na ZFŚS przypadający na jednego pracownika, w roku 2013 wynosił 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętnie więc pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia na ZFŚS kwoty równej 1093 zł za każdego pracownika.

Pieniędzy tych pracodawca nie może wydać na nic innego, jak tylko na świadczenia socjalne dla pracowników. Przepisy rozporządzenia zwalniają jednak takie świadczenia z obciążenia składkami ZUS. Przepisy te nie nakładają żadnych ograniczeń ani dodatkowych warunków potrzebnych do otrzymania zwolnienia. Świadczenia wypłacane z ZFŚS są więc zwolnione z oskładkowania niezależnie od wysokości świadczenia, formy tego świadczenia czy momentu jego przekazania.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 wspomnianego rozporządzenia pracodawca może więc przekazać pracownikom bony świąteczne, nie odprowadzając od ich wartości żadnych składek ZUS.

W praktyce jednak okazuje się, iż ZUS często kwestionuje zasadność takiego postępowania. W wielu przypadkach ZUS nakazuje bowiem zapłatę składek od wartości wydanych pracownikom bonów, uzasadniając to tym, iż bony te... nie spełniają kryterium świadczenia socjalnego.

O co chodzi? Według urzędników ZUS, świadczenie socjalne ma miejsce tylko wtedy, gdy wysokość świadczenia z ZFŚS jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Wartość bonów świątecznych powinna być więc zróżnicowana i liczona indywidualnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem jego sytuacji życiowej.

Zgodnie z tym tokiem rozumowania, kontrolerzy ZUS kwestionują zwolnienie z oskładkowania we wszystkich tych przypadkach, gdy pracodawca wydał wszystkim pracownikom bony o jednakowej wartości. Według ZUS, brak zróżnicowania wartości świadczeń powoduje, iż takie świadczenie nie spełnia cech świadczenia socjalnego. A w takim przypadku, świadczenia te w całości stanowią zwykły przychód pracowników i powinny zostać obciążone dodatkowymi składkami ZUS. W ten sposób wiele firm, w jednym momencie obciążonych zostaje dodatkowymi składkami, często od gigantycznych kwot, sięgających czasem nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  ZUS naciąga przedsiębiorców na wyższe składki
  ZUS wydał ponad miliard złotych na nagrody dla urzędników
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?