Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zwolnienie ze składek: ZUS ponownie rozpatrzy wnioski

 

26/08/2020

zus-duzy

Firmy, które nie uzyskały zwolnienia ze składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej, dostaną kolejną szansę. Zwolnienie z ZUS przysługiwać będzie nawet wówczas, gdy na koncie ZUS istniała nadpłata. Zapłacone składki ZUS zostaną przedsiębiorcom zwrócone.

 Przypomnijmy, że zwolnienie ze składek ZUS zostało uchwalone w marcu tego roku w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w związku z epidemią koronawirusa i związanego z nią zamknięcia gospodarki.

Zwolnienie z ZUS obejmowało okres od marca do maja 2020 roku i dotyczyło przedsiębiorców, którzy spełniali określone w ustawie kryterium przychodowe. Szerzej na temat warunków zwolnienia z ZUS piszemy na tej stronie.


Okres składania wniosków o zwolnienie z ZUS upłynął 30 czerwca. Do tego czasu zwolnienie o łącznej wartości 12 mld zł uzyskało 2 mln przedsiębiorców. Okazało się jednak, że bardzo duża liczba przedsiębiorców zwolnienia w ogóle nie uzyskała. I to nawet wówczas, gdy firma spełniała określone w ustawie kryterium przychodowe. Dlaczego?

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, zwolnieniu podlegały bowiem jedynie składki nieopłacone. Wcześniejsza zapłata składek ZUS np. za miesiąc marzec, powodowała zatem utratę prawa do zwolnienia i brak możliwości wnioskowania o zwrot zapłaconych już składek.

O tym, że zwolnienie ze składek ZUS wejdzie w życie, było wiadomo już pod koniec marca. Przedsiębiorcy nie spieszyli się zatem w kwietniu z zapłatą składek za miesiąc marzec, aby nie pozbawić się prawa do zwolnienia z ZUS. Jak się jednak okazało, duża część firm już wcześniej posiadała nadpłaty na swoich kontach w ZUS. I to właśnie te nadpłaty okazały się być przyczyną ich późniejszych problemów.

Takie nadpłaty, wynikające z wcześniejszych rozliczeń z ZUS, zaliczane są bowiem na poczet przyszłych należności, tj. na poczet składek ZUS za kolejne miesiące. Istnienie takiej nadpłaty oznacza zatem, że składki za kolejny miesiąc zostały już zapłacone. A to z kolei - zgodnie z przyjętymi przepisami - uniemożliwia wnioskowanie o zwolnienie składkowe za ten miesiąc.

Jeśli przedsiębiorca posiadał nadpłatę w wysokości 5000 zł, tracił zwolnienie z ZUS za cały okres zwolnienia, tj. za okres od marca do maja. Jeśli zaś posiadał nadpłatę w wysokości 1000 zł, zwolnienie mógł otrzymać, ale tylko na kwotę należności pomniejszoną o już zapłacone 1000 zł.

W ten sposób prawa do zwolnienia pozbawionych zostało aż 800 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kolejne wersje tarczy antykryzysowej nie rozwiązywały tego problemu i wszystko wskazywało na to, że prawie milion przedsiębiorców definitywnie utraci prawo do zwolnienia jedynie z powodu utrzymywania w ZUS-ie zbędnych nadwyżek.

Nieustające naciski przedsiębiorców w tej sprawie doprowadziły jednak do uchwalenia ustawy, która ostatecznie ma wyprostować tę kuriozalną sytuację. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do zwolnienia ze składek ZUS przysługiwać będzie bowiem również w przypadku składek już opłaconych.

Nowy przepis zawarty został w uchwalonej już Ustawie o delegowaniu pracowników. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie w dniu 20 września.

Artykuł 10 ustawy gwarantuje przedsiębiorcom możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r., nawet wówczas gdy przedsiębiorca posiadał nadpłatę w ZUS lub dokonał płatności składek za miesiące objęte wnioskiem. Pełna treść przepisów dostępna jest na tej stronie.

Wnioski przedsiębiorców, które zostały uprzednio odrzucone, zostaną przez ZUS ponownie rozpatrzone. Wnioski te będą ponownie rozpatrywane z urzędu, co oznacza, że przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosku ponownie. Nie będzie też musiał podejmować żadnych innych czynności.

Kwoty składek, które tym razem zostaną w końcu umorzone, zostaną przeniesione na poczet przyszłych zobowiązań składkowych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie mógł jednak wnioskować również o zwrot tych środków na rachunek bankowy.

Ponowne rozpatrzenie wniosków przez ZUS nastąpi po wejściu nowej ustawy w życie, tj. po dniu 20 września 2020 r. O przyznaniu zwolnienia, ZUS poinformuje każdego przedsiębiorcę za pośrednictwem platformy PUE. Pełna treść przepisów dostępna jest na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Będzie nowe zwolnienie z ZUS. Do października.
  Koronawirus: Bezzwrotne dotacje dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?