Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak przekazać darowiznę bez podatku?

 

darowizna-przekazanie

Osoby najbliższe przekazujące w darowiźnie gotówkę muszą udokumentować otrzymanie pieniędzy. Tylko wtedy skorzystają ze zwolnienia z podatku.


W tytule przelewu należy wpisać, że jest to darowizna. Dzięki temu urząd skarbowy nie będzie mógł zakwestionować dowodu przekazania pieniędzy Warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku dla osób najbliższych (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) jest złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o nabywanym majątku (formularz SD-Z1). Jeżeli najbliżsi przekazują sobie darowizny pieniężne, muszą spełnić dodatkowy wymóg. Ustawodawca nałożył na nich obowiązek udokumentowania otrzymania pieniędzy. Oba warunki dotyczą jedynie takich sytuacji, kiedy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza 9637 zł. Osoby zgłaszające w urzędzie skarbowym darowiznę pieniężną muszą przedłożyć dokument potwierdzający otrzymanie darowizny. Chodzi tu o dowód przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową (SKOK) lub przekazem pocztowym. Zwykle przekazywanie pieniędzy odbywa się w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej na poczcie.

W tych przypadkach podatnik powinien pamiętać, aby na pocztowym druku wpłaty gotówkowej lub druku polecenia przelewu bankowego w rubryce tytułem wskazać, że chodzi o darowiznę. Wyraźne określenie, w jakim celu dokonywana jest wpłata lub przelew, pozwoli uniknąć ewentualnego zakwestionowania przez urząd skarbowy dowodu przekazania darowizny pieniężnej. W przypadku przekazu pocztowego wypłata kwoty przekazu adresatowi (obdarowanemu) następuje na podstawie wypełnionego przez nadawcę (darczyńcę) blankietu przekazu pocztowego. Także w tym przypadku warto zadbać o właściwe i precyzyjne określenie, że pieniądze zostały przekazane tytułem darowizny. W przypadku druku przekazu pocztowego takiego wskazania można dokonać w polu Miejsce na korespondencję, w którym nadawca może zamieścić dodatkowe informacje dotyczące przekazu. Dowodem dla urzędu skarbowego będzie w tym wypadku dowód nadania przekazu pocztowego.

Składając w urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z1 należy przy darowiźnie pieniężnej wpisać informacje dotyczące sposobu przekazania środków. Jeżeli zostały one przekazane na rachunek bankowy lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w części F formularza należy wpisać nazwę banku lub SKOK-u oraz darowaną kwotę. Natomiast w przypadku przekazania darowizny przekazem pocztowym wpisujemy kwotę darowizny. Dodatkowo w części H deklaracji należy wskazać sposób przekazania pieniędzy. W urzędzie skarbowym trzeba będzie także okazać umowę darowizny. W przypadku sporządzenia umowy darowizny w formie aktu notarialnego obowiązki związane ze zgłaszaniem darowizn wypełnia za podatnika notariusz jako płatnik podatku.


Gazeta Prawna 28.02.2008


Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?