Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak płacić KRUS zamiast ZUS?

 

03/08/2018

(06/02/2014)

zus-duzy

Składki KRUS są ponad 5-krotnie niższe niż składki ZUS płacone przez typowego przedsiębiorcę. Jakie warunki należy spełnić, aby przejść z ZUS do KRUS?

 Każdy z nas słyszał opowieści o przysłowiowych taksówkarzach, którzy kupili po hektarze ziemi i z dnia na dzień stali się rolnikami. Po to tylko aby zamiast 1200 zł do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, płacić od tego momentu jedynie 200 zł do KRUS. Prowadząc wciąż taksówkę.

 

Ile wynoszą składki KRUS?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie rolnikiem, płaci miesięczną składkę do KRUS w łącznej wysokości 224 zł. Na tę składkę składają się:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 182 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 42 zł

Składki płatne są na koniec każdego kwartału. Czyli 672 zł co kwartał.


Co ciekawe, jeśli nasz rolnik-przedsiębiorca posiada mniej niż 6 ha gruntu, nie jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku finansowane jest przez budżet państwa. Natomiast bez względu na wielkość areału, wszyscy rolnicy zwolnieni są z opłacania składek na Fundusz Pracy.

 

Jakie warunki należy spełnić aby przejść do KRUS?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie na własność co najmniej 1 ha gruntu rolnego i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w KRUS. Tutaj jednak dochodzimy do warunku kluczowego, najtrudniejszego do spełnienia przez obecnych przedsiębiorców. Prawo wyrejestrowania się z ZUS przysługuje bowiem przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i w tym czasie nie prowadził działalności gospodarczej ani nie był pracownikiem etatowym.

Należy więc nieprzerwanie przez 3 lata być rolnikiem i w tym czasie nieprzerwanie opłacać składki do KRUS. Dopiero po upływie 3 lat takiego ubezpieczenia w KRUS, można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie podlegać rejestracji w ZUS. Na pocieszenie można dodać, że składki KRUS płacone przez rolnika nie będącego jeszcze przedsiębiorcą są niższe i wynoszą jedynie 133 zł miesięcznie. Dopiero w momencie gdy rolnik staje się jednocześnie przedsiębiorcą, składka KRUS zwiększa się do 224 zł miesięcznie.

W momencie gdy rolnik staje się również przedsiębiorcą, aby podlegać pod KRUS, nadal musi spełniać pewne warunki, a mianowicie:

 • Prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar powyżej 1 ha,
 • Nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
 • Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej. W 2017 r. kwota ta wynosiła 3300 zł. Kwota graniczna jest waloryzowana co roku wskaźnikiem inflacji.

Osoba prowadząca obecnie działalność gospodarczą, która chciałaby zamienić ZUS na KRUS ma więc nieco utrudnione zadanie. Zakładając, że osoba taka posiada już więcej niż 1 ha ziemi, musiałaby najpierw wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Następnie przez 3 lata musiałaby nieprzerwanie opłacać składki do KRUS (133 zł miesięcznie), nie uzyskując jednocześnie dochodów z działalności ani z etatu (może jednak uzyskiwać dochody np. z umów o dzieło), po czym po 3 latach może zarejestrować na nowo działalność gospodarczą. Tym razem z pominięciem ZUS (zobacz jak to zrobić).

Osoba taka musi również pamiętać, aby kwota podatku dochodowego, a co za tym idzie, roczny dochód z działalności gospodarczej był odpowiednio niski (np. poprzez odpowiednio wysokie koszty czy też wykorzystanie odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku).

 

Kto jeszcze ma prawo do KRUS?

Oprócz rolnika będącego właścicielem co najmniej 1-hektarowego gospodarstwa, ubezpieczeniom w KRUS podlegają również domownicy rolnika. Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również osoby, które będąc rolnikami przeznaczyły grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Zobacz również: Jak uniknąć ZUS?
  Nowe składki ZUS na 2019 rok
  Niższe składki ZUS dla małych firm już w przyszłym roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?