Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Emerytura minimalna

 

21/10/2015

(03/09/2013)

zus-duzy

Zdecydowana większość obecnych przedsiębiorców może liczyć co najwyżej na emeryturę minimalną. Dotyczy to również dużej liczby pracowników etatowych. Czym jest emerytura minimalna, ile wynosi i komu przysługuje?

 W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2015 r. emerytura minimalna wynosiła 880 zł brutto. Wielu Polaków nie otrzyma jednak nawet tej kwoty.

Emeryturę minimalną gwarantuje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Gwarancja ta jednak jest uzależniona od spełnienia określonych warunków. Jakie to warunki?

 

Komu przysługuje emerytura minimalna?

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa:

  • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
  • posiadanie wymaganego stażu pracy.

Do 2012 roku wiek emerytalny wynosił odpowiednio:

  • 60 lat dla kobiet oraz
  • 65 lat dla mężczyzn.

Od 2013 r. obowiązujący wiek emerytalny został wydłużony i wynosi obecnie 67 lat, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Drugim warunkiem niezbędnym do otrzymania emerytury minimalnej jest wykazanie się odpowiednim stażem pracy. Podobnie jak w przypadku wieku emerytalnego, również i wymagany staż pracy uległ wydłużeniu.

Do 2013 r. staż pracy wymagany do emerytury minimalnej wynosił:

  • 20 lat dla kobiet oraz
  • 25 lat dla mężczyzn.

Poczynając od 2014 r., staż pracy wymagany dla kobiet, co 2 lata ulega wydłużeniu o jeden kolejny rok. I tak, w 2014 roku wymagany staż pracy dla kobiet wynosił 21 lat, od 2016 r. wyniesie już 22 lata, natomiast w 2022 roku zrówna się ze stażem "męskim" i wyniesie 25 lat. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że w międzyczasie przepisy nie ulegną zmianie.

W przypadku gdy osoba odchodząca na emeryturę nie posiada wymaganego stażu pracy (np. przepracowała tylko 19 lat), ZUS nie wypłaci jej emerytury minimalnej. Osoba taka otrzyma jedynie świadczenie emerytalne w wysokości wynikającej z wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym. Emerytura może zatem wynieść 200 zł a nawet zaledwie 100 zł. Rekordzista otrzymał... niecałe 5 zł.

 

Ile wynosi emerytura minimalna?

Od marca 2015 r. emerytura minimalna wynosi 880,45 zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany wysokości emerytury minimalnej w ciągu ostatnich lat:

Okres Emerytura minimalna
06.2000 - 05.2001 470,51 zł
06.2001 - 05.2002 530,26 zł
06.2002 - 02.2003 532,91 zł
03.2003 - 02.2004 552,63 zł
03.2004 - 02.2006 562,58 zł
03.2006 - 02.2008 597,46 zł
03.2008 - 02.2009 636,29 zł
03.2009 - 02.2010 675,10 zł
03.2010 - 02.2011 706,29 zł
03.2011 - 02.2012 728,18 zł
03.2012 - 02.2013 799,18 zł
03.2013 - 02.2014 831,15 zł
03.2014 - 02.2015 844,45 zł
03.2015 - 02.2016 880,45 zł

Aktualne i historyczne wysokości emerytury minimalnej znajdują się na tej stronie.

Co ciekawe, w ciągu ostatnich 15 lat przeciętne nominalne wynagrodzenie w Polsce (bez uwzględnienia wpływu inflacji) wzrosło o 117%. O Tyle samo wzrosła więc przeciętna podstawa wymiaru składek ZUS, a co za tym idzie, o tyle mniej więcej musiały wzrosnąć dochody ZUS z tytułu składek. Wzrost ten nie miał jednak proporcjonalnego przełożenia na wysokość emerytury minimalnej, która w tym samym okresie wzrosła jedynie o... 87%.

 

Kto jest skazany na emeryturę minimalną?

Odprowadzanie składek ZUS od stosunkowo niskiej podstawy wymiaru przekłada się na odpowiednio niski stan konta emerytalnego w ZUS. Oznacza to, że odprowadzanie składek przez okres 45 lat może nie wystarczyć do uzbierania emerytury w wysokości nawet 500 zł. W takim przypadku emerytura jest, automatycznie, z mocy ustawy, podwyższana do poziomu emerytury minimalnej.

Sytuacja taka dotyczy m.in. osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie, ale również tych, których pensja jest wyższa nawet o 50% od minimalnej pensji.

W tej samej sytuacji znajdują się również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zdecydowana większość z nich opłaca bowiem minimalne składki ZUS. I chociaż podstawa tych minimalnych składek wynosi obecnie aż 2375 zł, to jest ona niewystarczająca nawet do uzbierania 800 zł emerytury.

Przykład osób prowadzących działalność gospodarczą doskonale obrazuje funkcjonowanie obecnego systemu emerytalnego. Przedsiębiorca opłaca bowiem co miesiąc 1092 zł składek ZUS, w tym 464 zł składki emerytalnej. Jednak po 45 latach pracy, jego emerytura wyliczona przez ZUS nie osiągnie nawet 880 zł. ZUS podwyższy zatem tę emeryturę do poziomu aktualnie obowiązującej emerytury minimalnej.

Podwyższenie emerytury do poziomu 880 zł nie wydaje się jednak rozwiązaniem, które powodowało by, że przedsiębiorca odzyska odkładane przez pół wieku składki. Tym bardziej, jeśli uwzględni się fakt, iż przeciętny Polak pobierać będzie tę emeryturę zaledwie przez kilka lat.

 

Jak wysoka będzie emerytura minimalna w przyszłości?

Przyszłość emerytury minimalnej nie rysuje się w kolorowych barwach. Pomimo skandalicznie niskich emerytur w Polsce, budżet państwa musi dopłacać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kilkadziesiąt miliardów złotych każdego roku. Dużą część tej budżetowej dopłaty generują właśnie gwarancje emerytury minimalnej. Zaczęły pojawiać się więc propozycje odciążenia budżetu. Na czym miałyby one polegać?

Pomysłem najprostszym jest oczywiście znaczne obniżenie wysokości emerytury minimalnej. Realizacja tego pomysłu spowodowałaby jednak sprowadzenie emerytury minimalnej do komicznie niskiego poziomu oznaczającego de facto likwidację tego minimum. Inne rozwiązanie miało by polegać na kolejnym podwyższeniu wymaganego stażu pracy, co przełożyło by się na zawężenie grupy osób, którym przysługuje emerytura minimalna.

Rząd, jak zwykle, widzi jednak tylko jeden koniec kija. Na drugim końcu zaś, siedzi kilkaset tysięcy przedsiębiorców gotowych w każdej chwili do ubezpieczeniowej ucieczki za granicę. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii obowiązkowe składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę wynoszą ok. 50 zł, natomiast emerytura minimalna wynosi... 2500 zł.

Szacuje się, że już kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców przeniosło siedziby swoich firm za granicę, po to tylko aby zerwać związek z ZUSem. Dla pozostałych przedsiębiorców, obietnica, marnej bo marnej, ale jednak emerytury minimalnej, jest obecnie jednym z ostatnich elementów przemawiających za kontynuowaniem ubezpieczenia w polskim ZUSie. Likwidacja tej gwarancji może spowodować, że i oni nie będą mieli już nic do stracenia.          

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Jaka emerytura z ZUS?
  Emerytury o 1000 zł niższe
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?