Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zwrot pieniędzy za podręczniki szkolne

 

27/08/2014

ksiazki

Znacznej części polskich rodzin przysługuje prawo od refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych. I to bez względu na osiągane dochody. Niestety, wiedza na temat możliwości tej refundacji jest w Polsce znikoma. Rząd bowiem nie przeprowadził do tej pory żadnej kampanii informacyjnej w tym zakresie.

 Rodzice dzieci w wieku szkolnym już od kilku lat mogą starać się o refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach programu "Wyprawka szkolna". W 2013 r. kwota dotacji przeznaczona na realizację tego programu wyniosła aż 119 mln zł. Z tej kwoty wykorzystane zostało jedynie 98 mln zł. Oznacza to, że ponad 18% środków przeznaczonych na ten cel, zostało niewykorzystanych. Dlaczego?

Pomimo uruchomienia programu, instytucje rządowe nie przeprowadziły żadnej kampanii informacyjnej na ten temat. Możliwość refundacji pozostaje więc wciąż tematem nieznanym dla szerszego grona osób. Nieznanym do tego stopnia, iż odpowiednich przepisów nie znają nie tylko rodzice, ale również nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty.

A jest o co walczyć. Koszty zakupu podręczników dla jednego tylko dziecka to przecież kwoty rzędu kilkuset złotych.

 

Komu przysługuje refundacja?

Do tej pory z refundacji korzystali głównie rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz rodziny w trudnej sytuacji materialnej (spełniające kryterium dochodowe). Okazało się jednak, że skorzystanie z refundacji przysługuje również pozostałym rodzinom.

Dzięki wysiłkom Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców udało się ustalić, iż obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na wnioskowanie o refundację również tzw. rodzinom wielodzietnym. A za taką rodzinę przepisy uznają każdą rodzinę, w której wychowuje się więcej niż dwójka dzieci.

Takie rodziny nie muszą składać zaświadczeń o dochodach ani przedkładać zaświadczeń o niepełnosprawności. Nie jest również wymagane, aby wszystkie dzieci były w wieku szkolnym. Wystarczy, że do szkoły uczęszcza jedno z nich.

Niestety, ministerstwo wprowadziło inne ograniczenie, polegające na tym, iż zwrot pieniędzy za podręczniki nie przysługuje wszystkim rocznikom dzieci szkolnych. I tak, o refundację mogą się starać uczniowie klas:

 • II, III i VI szkoły podstawowej,
 • II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
 • VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • III liceum plastycznego,
 • III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Zagadką pozostają intencje autora rozporządzenia, które wprowadziło powyższy podział. Uczeń klasy pierwszej nie skorzysta bowiem z refundacji. Uczniowie z klasy drugiej i trzeciej dostaną zwrot pieniędzy. Nie dostaną go jednak uczniowie klasy czwartej i piątej. W szóstej klasie jednak refundacja znowu będzie przysługiwać. Skąd ta wybiórczość? Nie wiadomo.

 

Ile wynosi dofinansowanie do podręczników?

Zwrot pieniędzy za podręczniki przysługuje każdemu dziecku oddzielnie. Wysokość refundacji przypadająca na jedno dziecko jest jednak limitowana do pewnych maksymalnych kwot. I tak np. maksymalna kwota refundacji za podręczniki dla dziecka uczęszczającego do:

 • II i III klasy wynosi 225 zł
 • VI klasy - 325 zł
 • III klasy szkoły ponadgimnazjalnej - 445 zł.

Pełna tabela kwot refundacji znajduje się tutaj.

 

Jak wnioskować o zwrot kosztów?

W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu podręczników, powinniśmy przedłożyć:

 • Dowód zakupu podręczników (paragon, faktura) lub oświadczenie o zakupie podręczników,
 • Wniosek wraz z uzasadnieniem (można je pobrać tutaj: wniosek, uzasadnienie).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

Podmiotem wypłacającym pieniądze są lokalne władze samorządowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta). W związku z tym, to te właśnie organy ustalają terminy na składanie wniosków. Dlatego też terminy te różnią się w zależności od gminy. Przykładowo, w Bytomiu termin na składanie wniosków mija 5 września, a w Poznaniu dopiero 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji, jak również zasady składania wniosków można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.

 

Kłody pod nogi

Informacje o programie "Wyprawka szkolna" są bardzo słabo rozpowszechnione, w tym również wśród pracowników oświaty. W związku z tym bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy szkoły odmawiają przyjęcia wniosków w sytuacji, gdy rodzina nie załączy zaświadczenia o dochodach. Takie działania ze strony dyrektorów szkół są jednak nieuprawnione i wynikają z niewiedzy na temat zasad refundacji. A ta przysługuje nie tylko rodzinom spełniającym kryterium dochodowe.

Informacji o tym, jak radzić sobie w sytuacji, gdy szkoła odmawia przyjęcia wniosku, można znaleźć na tej stronie.


Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Jak podwyższyć zasiłek macierzyński do 63 tys. zł ?
  Przedsiębiorca na urlopie nie płaci składek ZUS
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?