Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rząd planuje podwyższyć składki ZUS nawet do 3000 zł miesięcznie

 

10/02/2012

obliczyc

Jak donosi PKPP Lewiatan, rząd pracuje nad całkowitą zmianą sposobu obliczania składek ZUS płaconych przez przedsiębiorców. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, niektórzy przedsiębiorcy zapłacą do ZUS nawet 3000 zł miesięcznie.

 Na dzień dzisiejszy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania co najmniej minimalnych składek ZUS obliczanych od podstawy wymiaru stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tym sposobem kalkulacji, minimalne składki na ubezpieczenie społeczne wraz ze składką na Fundusz Pracy wynoszą obecnie 678 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne, której zmiany prawdopodobnie mają nie dotyczyć).

Zobacz jak kalkulowane są obecnie składki ZUS

Zgodnie z informacjami podanymi przez PKPP Lewiatan, rząd planuje wprowadzić zmianę w sposobie kalkulowania składek odprowadzanych do ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zmiana miałaby polegać na tym, iż składki obliczane byłby jako procent od rzeczywistych dochodów przedsiębiorcy. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż taki sposób kalkulowania składek jest najbardziej sprawiedliwy. Tak właśnie bowiem liczone są składki w przypadku pracowników etatowych. Poza tym, przedsiębiorcy od dawna zwracali uwagę na fakt, iż  w obecnym systemie składki dla przedsiębiorców są niesprawiedliwe, ponieważ płacone są niezależnie od tego czy przedsiębiorca w ogóle uzyskuje dochód. Często więc składki ZUS  "zjadają" cały wypracowany dochód, czasem wielokrotnie go przewyższają a nawet płacone są w sytuacjach, gdy przedsiębiorca osiąga stratę i nie ma z czego pokryć kosztu składek ZUS.


Jest jednak "małe ale". Według informacji, jakie przekazała PKPP Lewiatan, w nowym systemie podstawa wymiaru składek nie mogłaby być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie mogłaby być też wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia.


Problem więc w tym, że rząd planuje pozostawić minimalną kwotę składek, a zasadę "od dochodu" zastosować tylko do tych, którzy zarabiają więcej. W takim systemie, osoby osiągające straty lub niskie dochody niepozwalające nawet na pokrycie składek, i tak bedą zobowiązane do zapłaty wymaganej minimalnej kwoty składek. Natomiast osoby osiągające wyższe dochody, zapłacą prawie 5 razy więcej niż obecnie. Rząd nawet nie ukrywa, iż celem planowanych zmian jest uzyskanie dodatkowych 4 mld zł przychodów do kasy ZUS. Co przekłada się na banalnie prosty wniosek, iż w kieszeniach przedsiębiorców ma pozostać 4 mld zł mniej.

Ile zatem będzie wynosić minimalna i maksymalna wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców? PKPP Lewiatan twierdzi, iż "wysokość składek mieściłaby się w granicach od 400 do 2400 zł". Postanowiliśmy to sprawdzić.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKPP Lewiatan, podstawę wymiaru dla kwoty minimalnej będzie stanowić minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2012 roku wynosi ono 1500 zł. Przy takiej podstawie wymiaru, łączne składki ZUS, dla osoby nie osiągającej żadnego dochodu, wyniosłyby 481 zł, tj. o 29% mniej niż obecnie.

Składki maksymalne
z kolei miałyby być ograniczone kwotą 250% przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2012 roku wynosi 3526 zł. Kwota ograniczenia podstawy wymiaru dla przedsiębiorców wynosiłaby więc 8815 zł. Łączne składki od takiej podstawy wyniosłyby zatem 3005 zł. (Każdy kto osiągałby dochód wyższy od 8815 zł płaciłby co miesiąc składki w wysokości 3005 zł + składkę zdrowotną). Dla osób osiągających dochody równe lub wyższe od 8815 zł obciążenie składkami wzrasta o 343%. Porównując tę wartość z oszczędnością obliczoną powyżej, nie sposób nie dojść do wniosku, iż planowane zmiany są klasycznym wcieleniem w życie przysłowia "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek". Wprowadzenie planowanych zmian będzie nie tylko oznaką ostatecznego pognębienia prywatnej przedsiębiorczości w Polsce, ale również swoistym rekordem skokowego wzrostu opresji fiskalnych na skalę światową.

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?

 

  Jak kalkulowane są składki ZUS?
  Składki ZUS 2012
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?