Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Remontujesz lub budujesz – skorzystaj ze zwrotu VAT 

Na podatkach można zaoszczędzić nie tylko wybierając najkorzystniejszy sposób zarobkowania. Można również otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych.

Zasady zwrotu reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. (DzU nr 177, poz. 1468 ze zm.).

 Na co wydać, żeby dostać z powrotem


Preferencja obejmuje jedynie zakup tych towarów, na które stawki VAT do 30 kwietnia 2004 r. wynosiły 7 proc., a po tej dacie wzrosły do 22 proc. Wymienia je załącznik do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (DzUrz z 2006 r. nr 1, poz. 1). Lista ta zawiera 170 pozycji, są tam takie towary, jak: klepki, listwy do parkietów, listwy przyścienne z drewna iglastego, tapety papierowe, kity budowlane uszczelniające, gotowe kleje i inne spoiwa w opakowaniach o masie powyżej kilograma, cegły, płytki do wykładania podłóg, rury miedziane, kotły centralnego ogrzewania, zawiasy, niektóre kraty, siatki, zlewy i umywalki.

Towary, które zostały wymienione w obwieszczeniu, muszą zostać wykorzystane do konkretnych prac remontowych. W wypadku remontu domu należą do nich m.in. remont lub modernizacja przyłączy, fundamentów, elewacji. Jeśli w grę wchodzi remont lokalu mieszkalnego, materiały muszą być wykorzystane m.in. do remontu, modernizacji, wymiany lub wykonania nowych instalacji, obejmujących rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż i trwałe umiejscowienie wyposażenia armatury.


Niezbędna jest faktura

 


Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną, czyli nabywcę. Organy skarbowe mają czas (aż pół roku) na przeprowadzenie postępowania, które pozwoli im sprawdzić rzetelność dokumentów budzących jakiekolwiek wątpliwości. Gdyby okazało się, że faktury są sfałszowane, osoby narażające fiskusa na nienależny zwrot wydatków muszą liczyć się z karami z kodeksu karnego skarbowego.


Konieczny tytuł prawny


Żeby mieć prawo do ubiegania się o zwrot VAT, trzeba dysponować tytułem prawnym do lokalu lub budynku. Może to być np. akt nabycia w drodze kupna, darowizny, spadku, pozwolenie na budowę w wypadku inwestycji (o ile jest ono wymagane), umowa najmu, użyczenia.

Jeżeli remont, modernizacja czy budowa wykonywane są przez obydwoje małżonków, przysługuje im tylko jeden, wspólny zwrot, nawet jeżeli mają rozdzielność majątkową.


Jak wyliczyć zwrot


Jeżeli podatnik korzystał jednocześnie z ulg w podatku dochodowym, może ubiegać się o zwrot podatku VAT w wysokości nie wyższej niż 55,23 proc. kwoty podatku zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Jeśli nie korzystał, przysługuje mu zwrot w wysokości 68,18 proc. VAT. Przy czym ustawodawca przewidział limity zwrotu.

Dla ich wyliczenia zasadnicze znaczenie ma cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny. Za III kwartał 2007 r. wynosi ona 3041 zł. To właśnie tę wielkość należy uwzględniać we wnioskach o zwrot składanych w I kwartale 2008 r.


Przykład 1


Podatnik kupił materiały budowlane przeznaczone do remontu mieszkania za 10 000 zł netto + 2200 zł VAT. Nie korzystał z ulgi remontowej lub budowlanej. Wniosek o częściowy zwrot podatku złoży w marcu 2008 r. Przy określaniu limitu zastosowanie będzie miała cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kw. 2007 r., czyli 3041 zł.

Obliczenie kwoty VAT do zwrotu:

2200 zł x 68,18 proc. = 1500 zł

Limit zwrotu wynosi:

3041 zł x 30 mkw. x 12,295 proc. = 11 217 zł

Podatek do zwrotu:

1500 zł (kwota obliczona przez podatnika jest bowiem niższa od górnego limitu zwrotu, o jaki może on występować).


Przykład 2


Podatnik kupił materiały budowlane przeznaczone do modernizacji domu za 40 000 zł netto + 8800 zł VAT, ale korzystał z ulgi budowlanej na podstawie ustawy o PIT. Wniosek o częściowy zwrot podatku złoży w marcu 2008 r.

Obliczenie kwoty VAT do zwrotu:

8800 zł x 55,23 proc. = 4860 zł

Limit zwrotu wynosi:

3041 zł x 70 mkw. x 9,959 proc. = 21 200 zł

Podatek do zwrotu:

4860 zł (kwota obliczona przez podatnika jest bowiem niższa od górnego limitu zwrotu, o jaki może on występować).


Jak sporządzić wniosek


Osoba, która chce uzyskać zwrot VAT od materiałów budowlanych, musi złożyć do urzędu skarbowego wniosek w tej sprawie. Dla ułatwienia minister finansów opracował jego wzór wraz z załącznikami, które są dostępne na stronie internetowej MF, o symbolach: VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B. Nie jest on jednak obowiązkowy. Naczelnik urzędu ma sześć miesięcy na zwrot, chyba że jego zasadność budzi zastrzeżenia.

Rzeczpospolita, 09.01.2008

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?