Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koniec z deklaracjami PIT. Składanie rozliczenia rocznego nie będzie obowiązkowe.

 

16/10/2018

urzad-skarbowy-very-big

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT. Już od przyszłego roku Polacy nie będą musieli wypełniać i składać rocznych deklaracji podatkowych.

 Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązanie, które zdejmuje z milionów Polaków obowiązek sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych. Odtąd, roczne zeznanie PIT będzie bowiem w całości sporządzane przez... skarbówkę.

Przypomnijmy, że już obecnie istnieje możliwość, aby to urząd skarbowy sporządził rozliczenie roczne w imieniu podatnika. Rozwiązanie to funkcjonuje jednak w ograniczonej formie i ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zainteresowana osoba sama złoży wniosek o takie automatyczne rozliczenie. Przyjęta właśnie ustawa całkowicie zmienia ten stan rzeczy. Od przyszłego roku zniknie jakiekolwiek wnioskowanie. Skarbówka sporządzi bowiem rozliczenie roczne każdemu podatnikowi z automatu. W jaki sposób ma funkcjonować nowy system?


Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki (którymi to danymi dysponuje sama skarbówka), ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokosć ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, skarbówka wypełni również z automatu informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.

 

Automatyczne zeznanie możemy odrzucić

Nowe przepisy przewidują, że skarbówka przygotuje automatyczne zeznania dla wszystkich podatników bez względu na to, czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem. Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie na Portalu Podatkowym w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em.

Po zapoznaniu się z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:

  • zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
  • zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach, kosztach czy ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu, wskazując inną organizację pożytku publicznego, która ma otrzymać nasz 1% podatku, czy zmieniając formę opodatkowania z indywidualnej na wspólną z małżonkiem),
  • odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W nowym systemie nikomu nie grożą więc już żadne negatywne konsekwencji z powodu niezłożenia rocznego rozliczenia PIT. Osoba niezainteresowana samodzielnym złożeniem deklaracji, będzie mogła całkowicie zignorować tę kwestię. W dniu 30 kwietnia skarbówka uzna bowiem rozliczenie przygotowane przez system za złożone.

Ministerstwo Finansów szacuje, że aż 25% podatników nie będzie musiało wykonywać żadnych czynności, aby rozliczyć się z PIT, a w przypadku kolejnych 25% osób, roczne rozliczenie sprowadzi się do zaledwie dwóch kliknięć.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku.

Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Jednak już w kolejnym roku, automatyczne zeznania zostaną sporządzone również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, tj. tych podatników, którzy obecnie rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-36L. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj. 

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Nowe deklaracje PIT. Zmienią się symbole formularzy.
  Nowe zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?