Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nie będzie PIT i CIT. Małe firmy zapłacą podatek ryczałtem.

 

29/10/2018

urzad-skarbowy-very-big

Ministerstwo Finansów pracuje nad rewolucyjnymi zmianami w podatku dochodowym. Tradycyjny podział na PIT i CIT ma całkowicie zniknąć, a najmniejsze działalności mają płacić podatek w stałej, ryczałtowej kwocie.

 W obecnym stanie prawnym opodatkowanie dochodów regulują zasadniczo dwa akty prawne: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Taki podział przepisów nie odpowiada jednak rzeczywistemu podziałowi na źródła dochodów. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest opodatkowanie przedsiębiorców. Jeżeli bowiem firma działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to jej dochody opodatkowane są w oparciu o ustawę o PIT. W tym samym jednak czasie, identyczna firma, prowadząca taką samą działalność o identycznej skali, może stosować odmienne przepisy ustawy o CIT, płacąc zupełnie inną stawkę podatku. A to wszystko tylko dlatego, że zdecydowała się na prowadzenie działalności w formie spółki z o.o.


Jeszcze inaczej jest obecnie w przypadku dochodów finansowych (tzw. podatek Belki). Opodatkowanie takich dochodów jest bowiem uregulowane zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Sama zaś ustawa o PIT reguluje jednocześnie opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych, jak i dochodów osiąganych przez małe firmy.

Fakt, iż obecny system podatkowy jest nieprzejrzysty, a przy tym trudny do stosowania dla podatników, zauważyło również Ministerstwo Finansów. Dlatego w resorcie ruszyły prace nad stworzeniem zupełnie nowego systemu, który miałby zastąpić dotychczasowy podział na PIT i CIT. W miejsce dwóch starych ustaw, miałyby powstać trzy nowe.

Prace nad głęboką reformą podatkową już wcześniej sygnalizowała obecna Minister Finansów, Teresa Czerwińska. Teraz światło dzienne ujrzały już konkretne propozycje. Według informacji portalu Money.pl, ministerstwo prowadzi obecnie zaawansowane prace nad trzema zupełnie nowymi ustawami podatkowymi, które już wkrótce całkowicie zmienią obraz polskiego systemu podatkowego. Informacje te potwierdził Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów:

"Mamy ambitny plan, by w ciągu 2 lat wprowadzić trzy ustawy o podatkach dochodowych. To bardzo prosty PIT, podatek od przedsiębiorców, który obejmowałby wszystkich prowadzących działalność gospodarczą oraz podatek od zysków pasywnych, czyli podatek od zysków osiąganych z kapitału."

Pierwsza ze wspomnianych ustaw ma dotyczyć podatku od wynagrodzeń, a więc ma regulować dochody osób zatrudnionych, niezależnie od tego czy to na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy też innych umów cywilno-prawnych.

Druga ustawa ma regulować, w sposób kompleksowy, dochody osiągane z działalności gospodarczej. Tu nastąpią największe zmiany, ponieważ odtąd tylko w jednym akcie prawnym skupią się wszystkie przepisy podatkowe dotyczące przedsiębiorców. Ta jedna ustawa ustali zatem zasady opodatkowania dla wszystkich firm, niezależnie od tego czy są one prowadzone w formie spółek kapitałowych, czy też w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ten nowy podatek dla firm, ministerstwo określa jako "unified business tax". Podatek ten płacony byłby przez każdego przedsiębiorcę według identycznych zasad, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Co jednak niezwykle ciekawe, ministerstwo dopuszcza możliwość różnicowania sposobu obliczania podatku, ale tylko ze względu na... wielkość firmy. Podatek uzależniony od wysokości dochodów płacony byłby bowiem tylko przez firmy większe, po przekroczeniu pewnej skali działalności. Z kolei firmy najmniejsze miałyby możliwość odprowadzania podatku w formie ryczałtu, a więc w stałej kwocie, niezależnej od osiąganego dochodu.

Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczania podatku dla małych działalności byłoby zatem kolejnym ukłonem w stronę drobnej przedsiębiorczości. Przypomnijmy bowiem, że już od stycznia 2019 roku najmniejszych przedsiębiorców zaczną obowiązywać nowe zasady opłacania składek ZUS. Już od Nowego Roku małe firmy uzyskają możliwość opłacania niższych składek ZUS, które - dla odmiany - nie będą naliczane jak obecnie ryczałtem, lecz uzależnione będą od przychodów firmy. O szczegółach nowego rozwiązania pisaliśmy w tym artykule.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Koniec z deklaracjami PIT
  Wynagrodzenie małżonka będzie kosztem firmy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?