Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaliczka na PIT mniejsza niż 1000 zł będzie dobrowolna

 

19/12/2017

urzad-skarbowy-very-big

Od Nowego Roku zmianie ulegną zasady opłacania zaliczek na PIT. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy przekroczy on kwotę 1000 zł.

 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw o PIT i CIT. Znowelizowane przepisy wprowadzają zmiany w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Przypomnijmy, iż do tej pory osoba prowadząca działalność gospodarczą miała obowiązek zapłaty zaliczek na PIT w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym), niezależnie od wysokości obliczonego podatku. W praktyce więc, obowiązek zapłaty podatku powstawał nawet wtedy, gdy wysokość obliczonej zaliczki wynosiła zaledwie złotówkę.

Od stycznia 2018 roku sytuacja ta ulegnie istotnej zmianie. Nowe przepisy wprowadzają bowiem zasadę, że zaliczka na podatek dochodowy staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy osiągnie ona kwotę 1000 zł. Wpłata do urzędu skarbowego nie będzie zatem obowiązkowa w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 zł.


Zmiana ta de facto nie powoduje zmniejszenia sumy obciążenia podatkowego, a umożliwia jedynie przesunięcie w czasie (nawet o kilka miesięcy) terminu płatności zaliczek na PIT, jeśli zaliczki te są w kolejnych miesiącach odpowiednio niskie. Rozwiązanie to stanowić będzie zatem ułatwienie dla małych przedsiębiorców, którzy nie będą zmuszeni do natychmiastowego odprowadzenia zaliczek w niewielkich kwotach.

Co istotne, nowe rozwiązanie jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca będzie miał prawo do skorzystania z takiego odroczenia, ale nie będzie do niego zobowiązany.

 

Przykład

Pan Jerzy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pan Jerzy rozlicza podatek w okresach miesięcznych, według stawki liniowej 19%.

W styczniu 2018 roku Pan Jerzy osiągnął dochód w wysokości 6000 zł. Zaliczka na PIT wyniesie zatem:

6000 * 19% = 1140 zł

Jako że obliczona zaliczka przekracza kwotę 1000 zł, Pan Jerzy nie ma wyboru i musi do dnia 20 lutego zapłacić zaliczkę na PIT w wysokości 1140 zł.

W lutym 2018 r. Pan Jerzy osiągnął dochód w wysokości 4000 zł. W tym przypadku zaliczka na PIT wyniesie:

4000 * 19% = 760 zł

Jako że obliczona zaliczka nie przekracza ustawowego limitu 1000 zł, Pan Jerzy może sam zdecydować, czy chce:

  • zapłacić tak obliczoną zaliczkę za luty (do dnia 20 marca), czy też
  • nie zapłacić zaliczki w marcu i odroczyć zapłatę podatku do kolejnego miesiąca.

Jeśli Pan Jerzy wybierze drugą opcję, to zaliczkę za luty zapłaci dopiero w kwietniu, razem z zaliczką za marzec, ale... płatność tej sumy będzie obowiązkowa tylko przy założeniu, że zaliczka za marzec przekroczy kwotę 240 zł. Tylko wtedy bowiem suma obu zaliczek będzie wyższa od 1000 zł. Jeśli jednak zaliczka marcowa będzie niższa od 240 zł (a suma obu zaliczek niższa od 1000 zł), to zapłata podatku wciąż będzie nieobowiązkowa. W takim przypadku, obie zaliczki będą mogły zostać odroczone o kolejny miesiąc.

W skrajnym przypadku, gdy zaliczki za wszystkie miesiące będą odpowiednio niskie, podatek nie zostanie zapłacony w żadnym z miesięcy (np. gdy suma wszystkich zaliczek wyniesie 950 zł). W takim przypadku podatek ten zostanie zapłacony dopiero w rozliczeniu rocznym, czyli do 30 kwietnia następnego roku. Przedsiębiorca taki uzyskuje więc de facto odroczenie zapłaty podatku o niemal 1,5 roku.

 

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Nowe rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. W przypadku dochodów uzyskiwanych z innych tytułów, zaliczki muszą być uiszczane na dotychczasowych zasadach.

Opisywany mechanizm, który obowiązywać będzie od stycznia 2018 roku, dotyczyć będzie zarówno zaliczek na PIT, jak i zaliczek na CIT. Nie ma przy tym znaczenia, czy zaliczki opłacane są w okresach miesięcznych czy też kwartalnych.

Co jednak istotne, w przypadku podatników PIT, możliwość nieopłacenia niskiej zaliczki dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz tych, korzystających z liniowej stawki 19%. Z nowych przepisów nie skorzystają jednak osoby rozliczające podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz Ci, którzy wybrali opłacanie zaliczek w formie uproszczonej.  

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Składki ZUS na 2018 rok
  Praca małżonka będzie kosztem firmy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?