Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Będą wyższe dodatki do emerytur

 

14/12/2015

zus-duzy

Emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości nawet 400 zł. Dodatki emerytalne będą zwolnione z podatku dochodowego.

 Przypomnijmy, iż świadczenia emerytalne waloryzowane są w marcu każdego roku. O tym, o ile wzrosną emerytury w danym roku, decyduje wskaźnik waloryzacji. Ten z kolei uzależniony jest od od dwóch czynników: wzrostu realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wskaźnika inflacji.

Niestety, ten pierwszy czynnik, czyli wzrost przeciętnego wynagrodzenia, ma niewielki wpływ na wzrost emerytur (uwzględnia się jedynie 1/5 tego wzrostu). O wysokości emerytur w kolejnym roku decyduje zatem w głównej mierze wskaźnik inflacji (który uwzględniany jest w całości).

Twórcy opisanego mechanizmu waloryzacji nie przewidzieli jednak sytuacji, w której inflacja znajdzie się na bardzo niskim poziomie. A wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie w tym roku. Prognozowana inflacja może być nie tyle niska, co wręcz ujemna. Z tego powodu rok 2016 może okazać się kolejnym z rzędu rokiem, w którym przyjęty w ustawie mechanizm waloryzacji rent i emerytur nie spełni swojej roli.

W związku z tym, iż oficjalna inflacja utrzymuje się obecnie na bardzo niskim poziomie, podwyżki emerytur w przyszłym roku okazałyby się symboliczne i wyniosłyby zaledwie... 0,52%. W takim przypadku, najniższe emerytury wzrosłyby zaledwie o... 4,57 zł.

Kolejny raz okazało się zatem, iż niska inflacja wymusza wprowadzenie jednorazowych dodatków do świadczeń emerytalnych.

Sejm jest tym razem wyjątkowo zgodny co do samej konieczności przyznania emerytom takiego dodatku. Aż trzy kluby parlamentarne złożyły projekt swojej ustawy w tej sprawie. Dlaczego aż trzy projekty? Ponieważ nie ma zgodności co do wysokości tych dodatków. PO i PSL chciałyby, aby wysokość dodatkowego świadczenia wyniosła 100-350 zł. Z kolei PiS proponuje rozszerzenie tego przedziału i podwyższenie dodatku dla najuboższych emerytów. W tej wersji ustawy, dodatki miałyby znaleźć się w przedziale 50-400 zł.

Wszystkie projekty przewidują, iż dodatki wypłacane będą jedynie tym emerytom, których świadczenie jest niższe od 2000 zł. Wysokość dodatku ma zależeć od wysokości dotychczasowego świadczenia. Dodatek będzie tym wyższy, im niższe świadczenie otrzymywał emeryt. I tak, dodatek będzie wynosił odpowiednio:

  • w przypadku emerytur niższych niż 900 zł - dodatek w wysokości 400 zł (wg projektu PiS) lub 350 zł (wg projektów PO i PSL),
  • dla emerytur w wysokości 900-1100 zł - dodatek w wysokości 300 zł (wg wszystkich projektów),
  • dla emerytur w wysokości 1100-1500 zł - dodatek w wysokości 200 zł (wg wszystkich projektów),
  • dla emerytur w wysokości 1500-2000 zł - dodatek w wysokości 50 zł (wg projektu PiS) lub 100 zł (wg projektów PO i PSL).

Dodatek ma być wypłacany jednorazowo, wraz ze świadczeniem należnym w marcu 2016 roku.

Dodatek będzie przysługiwał nie tylko emerytom, ale również rencistom, osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Szacuje się, iż dodatek zostanie wypłacony ok. 6,5 mln osób.

Wszystkie zgłoszone w Sejmie projekty ustawy przewidują, iż kwota dodatku emerytalnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od kwoty tej nie zostanie również pobrana składka zdrowotna.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Będą niższe świadczenia dla przedsiębiorców
  Nowy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?