Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Minimalna składka zdrowotna w 2024 roku

 

06/02/2024

zus-duzy

Przedsiębiorca, który nie osiąga dochodu i tak musi płacić składkę zdrowotną. Wysokość tzw. minimalnej składki zdrowotnej w 2024 roku wzrosła aż o 22%.

 Przypomnijmy, że w 2022 roku weszły w życie nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zlikwidowana została wówczas jedna, ryczałtowa składka zdrowotna płacona przez wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi zasadami, wysokość składki zdrowotnej jest zmienna, a sposób jej obliczania zależy obecnie od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Zgodnie z wyborczymi obietnicami, stary sposób opłacania składki zdrowotnej miał powrócić już w pierwszych tygodniach po wyborach (zobacz szczegóły). Żaden projekt ustawy do tej pory jednak nie powstał, a nowy rząd nie planuje zajmować się tą kwestią w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje więc na to, że przedsiębiorcy kontynuować będą opłacanie składek zdrowotnych na obecnych zasadach.

I tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają podatek według skali podatkowej lub opłacają podatek liniowy, odprowadzą składkę zdrowotną w oparciu o uzyskany dochód. W przypadku liniowców składka zdrowotna kalkulowana jest jako 4,9% dochodu, natomiast w przypadku przedsiębiorców na skali podatkowej składka ta wynosi 9% dochodu. Szczegółowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej dla poszczególnych grup przedsiębiorców opisane są w tym artykule.


Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca który w danym miesiącu osiągnął stratę, nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle. Obowiązujące od 2022 roku przepisy wprowadziły bowiem pojęcie minimalnej składki zdrowotnej, która musi zostać uiszczona nawet w przypadku straty lub uzyskania niewielkiego dochodu. Aktualnie obowiązujące przepisy określają wysokość minimalnej składki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Oznacza to, że zmiany w zakresie wysokości ustawowej pensji minimalnej przekładają się automatycznie na wysokość najniższej składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. A pensja minimalna w ostatnich latach rośnie wyjątkowo dynamicznie. Zmiany wynagrodzenia minimalnego w ostatnich latach, można prześledzić na tej stronie.

Podczas gdy w pierwszym roku obowiązywania, tj. w roku 2022, minimalna składka zdrowotna wynosiła zaledwie 270,90 zł, to już rok później wzrosła aż o 16%, do poziomu 314,10 zł. W roku 2024 wzrost ten będzie jeszcze wyższy i wyniesie aż 22%.

Pełne zestawienie wysokości minimalnej składki zdrowotnej dostępne jest tutaj.

W pierwszej połowie 2023 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł. W analogicznym okresie roku 2024 pensja minimalna wynosi już 4242 zł. Ta nowa wartość stanowi podstawę do obliczenia minimalnej składki zdrowotnej, która w 2024 roku wynosi:

4242 * 9% = 381,78 zł

Kwota 381,78 zł stanowi zatem minimalną wartość składki zdrowotnej, jaką uiścić musi co miesiąc każdy przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, niezależnie od wysokości osiągniętych w danym miesiącu dochodów.

W przypadku liniowców oznacza to, że składka minimalna w wysokości 381,78 zł obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów do kwoty do 7791 zł. Natomiast dla dochodów powyżej tej kwoty, składka zdrowotna naliczana będzie jako 4,9% dochodu (zobacz szczegóły).

Nieco inaczej będzie w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej. W takiej sytuacji bowiem, składka minimalna w wysokości 381,78 zł obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów do kwoty 4242 zł. Dla dochodów wyższych od tej kwoty, składka zdrowotna naliczana będzie jako 9% dochodu (zobacz szczegóły).

Co istotne, minimalna składka zdrowotna na poziomie 381,78 zł obowiązywać będzie przez wszystkie miesiące 2024 roku. I to pomimo faktu, że w tym roku dojdzie aż do dwukrotnej zmiany wartości wynagrodzenia minimalnego.

Przypomnijmy bowiem, iż w okresach wysokiej inflacji, płaca minimalna waloryzowana jest dwa razy w roku. Z sytuacją taką mieliśmy już do czynienia w 2023 roku. Podobnie będzie też w roku 2024. Do zmiany pensji minimalnej dojdzie bowiem pierwszy raz w styczniu 2024 roku (wzrost do kwoty 4242 zł), oraz drugi raz w lipcu 2024 roku (wzrost do kwoty 4300 zł). Ta druga zmiana nie będzie jednak miała wpływu na zmianę wysokości minimalnej składki zdrowotnej. O tym, dlaczego tak się dzieje, piszemy w tym artykule.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza wsparcie finansowe dla małych firm
  Składka zdrowotna na 2024 rok
  Zmiany ZUS: Powrót do starej składki zdrowotnej
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?