Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Minimalna składka zdrowotna a wzrost wynagrodzenia minimalnego

 

03/08/2023

zus-duzy

Wysokość minimalnej składki zdrowotnej ustalana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy wzrost płacy minimalnej w trakcie roku spowoduje podwyższenie minimalnej składki zdrowotnej?

 Przypomnijmy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają podatek według skali podatkowej lub opłacają podatek liniowy, odprowadzają składkę zdrowotną w oparciu o uzyskany dochód. W pierwszym przypadku składka zdrowotna kalkulowana jest jako 9% dochodu, natomiast w przypadku liniowców składka ta wynosi 4,9% dochodu. Szczegółowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej dla poszczególnych grup przedsiębiorców opisane są w tym artykule.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca który w danym miesiącu osiągnął stratę, nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle. Obowiązujące od 2022 roku przepisy wprowadziły bowiem pojęcie minimalnej składki zdrowotnej, która musi zostać uiszczona nawet w przypadku straty lub uzyskania niewielkiego dochodu.


Ustawa określa wysokość minimalnej składki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co do zasady, minimalne wynagrodzenie za pracę podwyższane jest raz do roku. Przepisy przewidują jednak szczególną sytuację, w której może dojść do dwukrotnej zmiany w ciągu roku. Zgodnie z przepisami, sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy prognozowany wskaźnik inflacji przekroczy poziom 5%.

Taka nietypowa sytuacja miała miejsce w roku 2023. Płaca minimalna w tym roku wzrosła bowiem nie tylko w styczniu (z 3010 zł do poziomu 3490 zł), lecz również po raz drugi w lipcu (z poziomu 3490 zł do kwoty 3600 zł). Jaki wpływ będzie miała taka podwójna podwyżka płacy minimalnej na wysokość składek odprowadzanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą?

 

Wzrosną składki ZUS, ale nie składka zdrowotna

Poziom wynagrodzenia minimalnego wpływa również na wysokość składek ZUS odprowadzanych przez tzw. nowych przedsiębiorców, czyli osoby, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 30 miesięcy. Podstawę wymiaru takich preferencyjnych składek ZUS stanowi kwota odpowiadająca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne ma wpływ każda zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że preferencyjne składki ZUS dla nowych firm wzrosną również wtedy, gdy zmiana płacy minimalnej nastąpi w trakcie roku. Z sytuacją taką mamy do czynienia także i teraz, gdy składki ZUS - w ślad za wynagrodzeniem minimalnym - podwyższone zostały, po raz drugi w roku, od lipca 2023 roku. Więcej na temat tej podwyżki składek ZUS piszemy w tym artykule.

Inaczej jest jednak w przypadku minimalnej składki zdrowotnej opłacanej przez liniowców i firmy na skali podatkowej. Zmiana płacy minimalnej w trakcie roku nie wpłynie bowiem na podwyższenie kwoty minimalnej składki zdrowotnej. Wynika to z konstrukcji przepisów dotyczących zasad ustalania składki zdrowotnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość minimalnej składki zdrowotnej ustalana jest raz do roku. Wysokość składki minimalnej uzależniona jest zatem od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym dniu tzw. roku składkowego.

Zdefiniowany w ustawie tzw. rok składkowy trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej ustalana jest zatem w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 lutego każdego roku. Ustalona na ten dzień wartość minimalnej składki zdrowotnej obowiązuje aż do 31 stycznia kolejnego roku, niezależnie od zachodzących w trakcie roku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z tą zasadą, aktualna wartość minimalnej składki zdrowotnej obliczona powinna być na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 lutego 2023 roku.

W pierwszym półroczu 2023 roku, płaca minimalna wynosiła 3490 zł. Aktualnie obowiązująca minimalna składka zdrowotna stanowi 9% tej kwoty, czyli wynosi 314,10 zł. Tak wyliczona kwota minimalnej składki zdrowotnej obowiązywać będzie w całym okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Aktualne wysokości składek ZUS sprawdzisz na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Bon paliwowy już od sierpnia. 500 zł do wydania na dowolne paliwo.
  Nowa składka zdrowotna: ryczałt dla wszystkich
  Niższe składki ZUS bez limitów czasowych
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?