Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Umorzenie składek ZUS coraz bliżej

 

 

obliczyc

Projekt ustawy abolicyjnej przewidującej umorzenie przedsiębiorcom niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2009, uzyskał pozytywną opinię UOKiK i został przesłany do Sejmu.


Przypomnijmy, iż ustawa abolicyjna dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 1999-2009, które z różnych przyczyn nie opłacały składek ZUS za ten okres. Ustawa przewiduje umorzenie zaległości wobec ZUS z tego okresu, niezależnie od przyczyn powstania zaległośći.

Projekt ustawy przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest odpowiedzią na sposób w jaki zostało potraktowanych przez ZUS tysiące polskich przedsiębiorców w ostatnich latach. Chodzi przede wszystkim o osoby zawieszające działalność gospodarczą przed 2008 rokiem, jak również osoby wybierające pracę nakładczą lub umowę zlecenie jako tytuł obowiązkowego ubezpieczenia.

Osoby te były przez wiele lat zapewniane przez ZUS (często w oficjalnych pismach) o zgodności ich postępowania z obowiązującym prawem. Nierzadko, pracownicy ZUS sami doradzali przedsiębiorcom zakwestionowany później sposób postępowania. Po kilku latach, ZUS zakwestionował, akceptowane wcześniej działania przedsiębiorców, wydając masowo tysiące decyzji wzywających do zapłaty rzekomo zaległych składek. Długi wobec ZUS wraz z odsetkami sięgały nierzadko nawet 100 tys. zł na osobę. Więcej szczegółów na ten temat przedstawiamy w artykule Abolicja ZUS. Ustawa umorzeniowa.

Na początku marca 2012 r. gotowy projekt ustawy umorzeniowej trafił do Biura Analiz Sejmowych w celu oceny jego poprawności legislacyjnej i zgodności z prawem Unii Europejskiej. Na tym etapie, wielu przedsiębiorców zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami ustawy, wyrażało obawy, iż wielu przedsiębiorców w rzeczywistości nie będzie mogło skorzystać z umorzenia.

Tutaj znajdziesz projekt ustawy umorzeniowej


Chodziło bowiem o to, iż w uzasadnieniu do ustawy znalazło się stwierdzenie, iż proponowane w ustawie umorzenie będzie stanowić pomoc publiczną. Co za tym idzie, ZUS dokonywałby oceny takiej pomocy, jej kwalifikacji jako pomocy de minimis oraz oceny sytuacji finansowej samego przedsiębiorcy na podstawie dokumentów przedłożonych przez przedsiębiorcę. Taka procedura, jak zwracali uwagę niektórzy zainteresowani, mogłaby znacznie utrudnić, lub wręcz uniemożliwić skorzystanie z umorzenia wielu przedsiębiorcom.

Obawy te zostały rozwiane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który opiniował projekt ustawy umorzeniowej pod tym właśnie kątem (pełna treść opinii UOKiK na temat projektu ustawy umorzeniowej). Zgodnie z opinią UOKiK, przedstawioną na Forum Porozumienia Przedsiębiorców, planowane w ustawie umorzenie nie stanowi bowiem pomocy publicznej. W związku z powyższym, do ustawy nie mają zastosowania przepisy o pomocy de minimis. Nieaktualne stały się zatem wyrażane do niedawna obawy, iż umorzenie uzależnione miało by być od oceny sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy przez ZUS.

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?Nowy okres przedawnienia składek ZUS od 2012 roku

Rząd planuje podwyższyć składki ZUS nawet do 3000 zł

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?