Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Amortyzacja nieruchomości skrócona do 5 lat

 

20/09/2023

5-zl-2-quart-big

Prezydent podpisał nowelizację przepisów, które skracają okres amortyzowania nieruchomości z obecnych 40 lat do zaledwie 5 lat. Kto i kiedy może skorzystać z krótszych okresów amortyzacji?

 W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa nowelizująca przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy zakładają skrócenie okresu amortyzacji budowli oraz budynków i lokali niemieszkalnych położonych w gminach o wyższej niż przeciętna stopie bezrobocia.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwość nawet kilkukrotnego skrócenia okresu amortyzacji dotyczyć ma nieruchomości położonych na obszarach o wyższym bezrobociu, a jednocześnie charakteryzujących się niższymi od przeciętnych dochodami mieszkańców. Na obszarach takich, nieruchomości niemieszkalne będą mogły być amortyzowane przez okres 5 lub 10 lat, a nie tak jak dotychczas - przez 40 lat.


Nowelizacja zakłada, że z możliwości przyspieszonej amortyzacji skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy oraz mali oraz średni przedsiębiorcy, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

 • Nieruchomość znajduje się na terenie powiatu, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz
 • Nieruchomość znajduje się na terenie gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Dla przedsiębiorców, którzy spełniają powyższe warunki, przewidziano dwa różne okresy amortyzowania nieruchomości. I tak:

 1. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 2. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat.

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, ustala się na miesiąc, w którym:

 • uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy lub
 • środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Pełna treść przepisów dostępna jest na tej stronie.

Na potrzeby ustalenia prawa do przyspieszonej amortyzacji, przyjmuje się wskaźniki stopy bezrobocia publikowane przez GUS oraz wskaźniki dochodów podatkowych publikowane przez Ministra Finansów.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji ma na celu wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie obszarami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

Zgodnie z założeniami, 4-krotne lub nawet 8-krotne skrócenie okresu amortyzowania nieruchomości ma stanowić atrakcyjną zachętę dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy w tych obszarach kraju, które borykają się z problemem wyludnienia. Wspieranie inwestycji w takich regionach ma przełożyć się zatem na bardziej równomierny rozwój Polski.

Przepisy skracające okresy amortyzacji zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Co istotne, nowe przepisy nie będą działać wstecz, dla inwestycji rozpoczętych przed zmianą ustawy. Z pełną treścią przepisów można zapoznać się na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza bon paliwowy 400 zł. Do wydania na dowolne paliwo.
  Amortyzacja mieszkania będzie znowu możliwa?
  Jednorazowa amortyzacja 100 tys. zł
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?