Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą (aktualne)

 

 

UWAGA!

Wysokość składek ZUS w 2024 roku

zależy od wybranej formy opodatkowania.

 

Wybierz swoją formę opodatkowania:

 

 


 

 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2024)

dochód

1272,60

Składka ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą za miesiące

styczeń-czerwiec 2024

9% dochodu

(min. 381,78)

248,41

101,81

31,18

21,25 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 402,65

Razem społeczne bez chorobowego = 371,47

Łącznie  miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
styczeń
-czerwiec 2024

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

402,65

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

371,47

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2024)

dochód

1290,00

Składka ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą za miesiące

lipiec-grudzień 2024

9% dochodu

(min. 381,78)

251,81

103,20

31,61

21,54 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 408,16

Razem społeczne bez chorobowego = 376,55

Łącznie  miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
lipiec
-grudzień 2024

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

408,16

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

376,55

 

  

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2024)

dochód

1272,60

Składka ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą za miesiące

styczeń-czerwiec 2024

4,9% dochodu

(min. 381,78)

248,41

101,81

31,18

21,25 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 402,65

Razem społeczne bez chorobowego = 371,47

Łącznie  miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
styczeń
-czerwiec 2024

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

402,65

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

371,47

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2024)

dochód

1290,00

Składka ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą za miesiące

lipiec-grudzień 2024

4,9% dochodu

(min. 381,78)

251,81

103,20

31,61

21,54 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 408,16

Razem społeczne bez chorobowego = 376,55

Łącznie  miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
lipiec
-grudzień 2024

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

408,16

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

376,55

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne)

 

Preferencyjne składki ZUS

Styczeń-czerwiec 2024

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

419,46

   699,11

1 258,39

   Składka emerytalna 248,41    248,41    248,41
   Składka rentowa 101,81    101,81    101,81
   Składka chorobowa   31,18      31,18      31,18
   Składka wypadkowa   21,25      21,25      21,25
   Składka na Fundusz Pracy     0,00       0,00       0,00
   RAZEM 822,11 1 101,76    1 661,04

 

 

Preferencyjne składki ZUS

Lipiec-grudzień 2024

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

419,46

   699,11

1 258,39

   Składka emerytalna 251,81    251,81    251,81
   Składka rentowa 103,20    103,20    103,20
   Składka chorobowa   31,61      31,61      31,61
   Składka wypadkowa   21,54      21,54      21,54
   Składka na Fundusz Pracy     0,00        0,00        0,00
   RAZEM 827,62 1 107,27    1 666,55

 

 

 

Archiwum preferencyjnych składek ZUS - Dane od 2005 roku

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Karta podatkowa

Preferencyjne składki ZUS

na rok 2024

Styczeń - czerwiec

2024

Lipiec - grudzień

2024

   Składka zdrowotna

   381,78

   381,78

   Składka emerytalna    248,41    251,81
   Składka rentowa    101,81    103,20
   Składka chorobowa      31,18      31,61
   Składka wypadkowa      21,25      21,54
   Składka na Fundusz Pracy        0,00        0,00
   RAZEM     784,43    789,94

 

 

 

 

 

 

Stawki ZUS - Procent podstawy wymiaru

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

od IV 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

IV 2015 - III 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

IV 2012 - III 2015

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,86%1 2,45%

II 2012 - III 2012

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

IV 2009 - I 2012

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

I 2008 - III 2009

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

VII - XII 2007

9,00% 19,52% 10,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

IV - VI 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

I - III 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%1 2,45%

do XII 2006

8,75% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%1

2,45%

 

 

 

 

 

 


1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

  • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

  • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

  • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

  • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

  • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

 

2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie). W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela powyżej). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (pełne składki dostępne są tutaj).

 

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela powyżej). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

 

 


 

 

Zobacz również:

 
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?