Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koniec z pełnym odliczaniem VAT

 

10/12/2014

vat-rosnie

Najpierw ograniczono możliwość odliczania VAT od zakupów związanych z utrzymaniem samochodu. Teraz to samo ograniczenie ma zostać rozszerzone na wszystkie pozostałe zakupy w firmie. Przedsiębiorca odliczy VAT tylko częściowo.

 Nowelizacja ustawy o VAT zakłada rozszerzenie art. 86 o nowe ustępy. Wprowadzają one rewolucyjne zmiany w sposobie odliczania podatku VAT od zakupów dokonanych na firmę.

Znowelizowane przepisy zakładają, iż podatek VAT od danego zakupu będzie mógł zostać odliczony jedynie częściowo. Częściowe odliczenie VAT będzie miało miejsce zawsze wtedy, gdy dany towar lub usługa są wykorzystywane zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i w innych celach. Odliczenie VAT będzie zatem możliwe jedynie w takiej części, w jakiej dany zakup służy celom związanym z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca nie odliczy zatem całej kwoty VAT od zakupu laptopa, telefonu czy nawet biurka, w sytuacji gdy, chociaż w małej części, wykorzystuje te składniki majątku do celów prywatnych.

 

Ile VAT odliczymy?

Projekt ustawy zakłada, iż dla każdego składnika majątku przedsiębiorca będzie musiał określić specjalny współczynnik. Współczynnik ten musi określać proporcję, w jakiej dany składnik majątku wykorzystywany jest do celów firmowych, a w jakiej do celów prywatnych. Przykładowo, jeśli okaże się, iż firmowy laptop wykorzystywany jest w 40% do celów prywatnych, to od jego zakupu przedsiębiorca odliczy jedynie 60% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.

W jaki sposób firmy mają obliczyć te współczynniki? Z tym zapewne będzie największy problem, gdyż dokładne określenie w jakim stopniu dany składnik wykorzystywany jest na inne cele, w praktyce może okazać się niemożliwe. W nowej ustawie, rząd proponuje cztery metody ustalania współczynnika. W przyszłości jednak, zarówno wartości przyjętych współczynników, jak i dobór metody ich liczenia staną się zapewne przedmiotem wnikliwej analizy urzędników skarbowych.

 

Rozszerzenie istniejących ograniczeń

Przypomnijmy, iż od wielu lat funkcjonuje już pełne ograniczenie w odliczaniu VAT od paliwa wykorzystywanego w większości firmowych samochodów. Z kolei od 2014 roku funkcjonuje ograniczenie w odliczaniu VAT w przypadku pozostałych zakupów związanych z utrzymaniem samochodu (szczegóły tutaj). Kolejne ograniczenie, które tu opisujemy, ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Nowe przepisy, rozszerzające ograniczenie na wszystkie pozostałe zakupy, są zatem kolejnym etapem fiskalnego natarcia rządu w zakresie podatku VAT. Przypomnijmy również, iż podobne ograniczenia nie istnieją w żadnym innym państwie UE. W większości z tych państw, nawet VAT od paliwa można odliczać na podstawie zwykłych paragonów fiskalnych (szczegóły tutaj).

W przypadku rozszerzenia opisywanego ograniczenia na pozostałe zakupy firmowe, powstaną dodatkowo wątpliwości, w jaki sposób liczyć nowy współczynnik w odniesieniu do zakupów związanych z utrzymaniem samochodu. W przypadku takich zakupów, ograniczenie w odliczeniu VAT istnieje bowiem już dziś, tyle że współczynnik został w tym przypadku ustalony na stałym poziomie 50%. Oznacza to, że osoby wykorzystujące obecnie samochód zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, mogą odliczyć jedynie połowę kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.

A jak będzie po wprowadzeniu nowych przepisów? Jak podaje GP, zdania ekspertów w tym temacie są podzielone, gdyż nowe przepisy okazały się mało precyzyjne. Tylko niektórzy eksperci uważają, że nowy współczynnik (ustalany samodzielnie przez przedsiębiorcę) zastąpi poprzedni ryczałtowy współczynnik w wysokości 50%.

Pozostali specjaliści uważają, iż nowe przepisy wprowadzają kumulację obu ograniczeń. Oznacza to, iż nowy współczynnik nie zastąpi starego, lecz go powiększy. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca wykorzystuje samochód w celach działalności gospodarczej w 60% (a w 40% do celów prywatnych), to od zakupów związanych z tym autem odliczy tylko 60% z... 50% kwoty podatku VAT. W rezultacie będzie mógł odliczyć jedynie 30% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze. 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Nowe zasady wystawiania faktur VAT
  Sprzedaż samochodu a podatek VAT
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?