Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Niższe składki przez 3 lata

 

06/09/2017

zus-duzy

Obniżone składki ZUS obowiązywać będą przez 3 lata zamiast dwóch. Nowe zasady wejdą w życie już od stycznia 2018 roku.

 O planach wydłużenia okresu obowiązywania preferencyjnych składek ZUS pisaliśmy już trzy miesiące temu (ze szczegółami można zapoznać się tutaj). Wówczas były to jedynie mgliste zapowiedzi wynikające z pisma ZUS skierowanego do Ministerstwa Rozwoju. W tym tygodniu plany te przyjęły jednak realny kształt w postaci gotowego projektu ustawy.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Pracy przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy zakładają wydłużenie okresu, w którym nowy przedsiębiorca będzie uprawniony do opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości. Projekt zakłada jednak istotne zmiany w stosunku do zapowiadanych wcześniej założeń.

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym preferencyjne składki ZUS przysługują nowym firmom przez okres 24 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Przez te pierwsze 2 lata, przedsiębiorca ma prawo do opłacania składek ZUS obliczanych od obniżonej podstawy wymiaru. Podstawę tę stanowi obecnie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Począwszy od trzeciego roku, przedsiębiorca traci prawo do ulgi i zobowiązany jest do zapłaty normalnych składek, dla których podstawę stanowi 60% wynagrodzenia przeciętnego.

W rezultacie, począwszy od 25 miesiąca prowadzenia działalności, następuje skokowy wzrost wysokości odprowadzanych składek ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne wzrastają bowiem z ulgowych 190,62 zł do poziomu 812,61 zł (ponad 4-krotny wzrost). W obu przypadkach należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł, co daje ostatecznie skok z 487,90 zł do 1172,56 zł. Z miesiąca na miesiąc, przedsiębiorca obciążany jest więc daniną wyższą aż 2,5-krotnie.

Nowe przepisy zakładają pozostawienie obniżonych składek ZUS w pierwszych dwóch latach na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ma nastąpić w trzecim roku, w którym składki będą również obniżone, ale liczone będą od podstawy wymiaru w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia. Składki płacone między 25 a 36 miesiącem prowadzenia działalności będą więc wyższe od składek z pierwszych dwóch lat, ale wciąż znacznie niższe od składek "standardowych", które zaczną obowiązywać dopiero od czwartego roku działalności.

Wysokość składek ZUS w poszczególnych latach, w nowym systemie kształtować się będzie zatem następująco:

  I rok II rok III rok Kolejne lata

Podstawa wymiaru

30% wynagrodzenia minimalnego

600,00 

30% wynagrodzenia minimalnego

600,00

60% wynagrodzenia minimalnego

1200,00

60% wynagrodzenia przeciętnego

2433,00

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

190,62 190,62 381,24 875,28

Składka zdrowotna

 297,28  297,28 297,28 297,28

Łącznie składki ZUS

487,90  487,90 678,52 1172,56
 * Uproszczone obliczenia zakładające brak zmian w wysokości podstawy wymiaru. W rzeczywistości podstawa wymiaru co roku ulega zmianom.

Projekt ustawy zakłada ponadto, że w trzecim roku, podobnie jak w pierwszych dwóch latach, przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy. Z pełną treścią projektu ustawy można zapoznać się tutaj.

Nowe zasady ustalania ulgowych składek ZUS mają wejść w życie już 1 stycznia 2018 roku. Co istotne, projekt przewiduje jednak, że trzeci ulgowy rok przysługiwać będzie jedynie tym firmom, które rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej po 31 grudnia 2017 roku. Firmy już działające, a więc funkcjonujące jeszcze przed 2018 rokiem, miałyby zapłacić składki zgodnie ze starymi zasadami. Takim firmom nie będzie więc przysługiwać dodatkowy, trzeci rok obniżonych składek. Jest to więc istotna zmiana w stosunku do pierwtonych planów, które zakładały objęcie wydłużoną ulgą również firm założonych w 2016 roku (pisaliśmy o tym tutaj).

Firmy założone w latach 2016-2017 powinny być więc szczególnie zainteresowane rozwojem prac nad ustawą. Pamiętajmy bowiem, że jest to dopiero pierwsza wersja projektu i w trakcie procesu legislacyjnego, pod wpływem chociażby stanowiska Ministra Rozwoju, konkretne zapisy ustawy mogą jeszcze zostać istotnie zmienione. O tym, czy ostatecznie dojdzie do uwzględnienia interesu firm założonych w latach 2016-2017, będziemy na bieżąco informować na naszych łamach.

Niewiadomą kwestią pozostaje również to, w jaki sposób wydłużenie okresu preferencyjnych składek wpisywałoby się w planowaną przez ministra Morawieckiego reformą składkową. Przypomnijmy bowiem, że od 2019 roku składki ZUS dla małych firm mają zostać uzależnione od osiąganych przez nie dochodów. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

AKTUALIZACJA (22.11.2017): Projekt wydłużenia ulgi ostatecznie został odrzucony. Zastąpiony zostanie półrocznym zwolnieniem ze składek ZUS (zobacz szczegóły).

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Obowiązkowe konta VAT już od kwietnia
  Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?