Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedsiębiorca zapłaci 8-krotnie wyższe składki ZUS niż rolnik

 

15/02/2017

(15/10/2014)

zus-duzy

Przeciętny rolnik ubezpieczony w KRUS płaci składkę w wysokości 141 zł miesięcznie. W tym samym czasie, osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadza do ZUS kwotę 1172 zł. Różnica jest 8-krotna. Sytuację pogłębia fakt, iż tempo wzrostu składek ZUS jest 3-krotnie szybsze niż w przypadku składek KRUS...

 Osoba prowadząca działalność rolniczą ubezpieczona jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Rolnik zobowiązany jest do opłacania dwóch składek do KRUS. Miesięczna wysokość tych składek kształtuje się następująco:

- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 88,00 zł
- składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
42,00 zł

 Łącznie, w skali miesiąca, rolnik odprowadza więc składki w wysokości 130 zł.

Tymczasem, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS. W przypadku prowadzenia takiej działalności, danina dla ZUS została rozbita aż na 5 oddzielnych składników. Ich miesięczna wysokość kształtuje się następująco:

- składka emerytalna 499,28 zł
- składka rentowa 204,62 zł
- składka chorobowa 62,67 zł
- składka wypadkowa 46,04 zł
- składka na Fundusz Pracy 62,67 zł

Łącznie, w skali miesiąca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca więc same tylko składki na ubezpieczenie społeczne (bez uwzględnienia składki zdrowotnej) w wysokości 875,28 zł. Dodajmy, iż jest to minimalna, stała opłata miesięczna, niezależna od wielkości prowadzonej działalności oraz niezależna od wysokości osiąganego dochodu. Składki w wysokości 875,28 zł zapłaci zatem również każdy przedsiębiorca osiągający dochód mniejszy od wysokości obowiązkowych składek a nawet ten, który osiąga stratę z działalności.

Porównajmy teraz składki płacone z działalności rolniczej (130 zł) z tymi płaconymi z działalności pozarolniczej (875,28 zł):

875,28 / 130 = 6,7

Widzimy więc, iż osoba prowadząca działalność pozarolniczą płaci składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości prawie 7-krotnie wyższej niż osoba prowadząca działalność rolniczą. To jednak nie wszystko. Pozostaje jeszcze bowiem kwestia składki zdrowotnej...

 

Składka zdrowotna też liczona inaczej

Osobną kwestią pozostaje składka zdrowotna. Pomimo iż w tym przypadku ubezpieczyciel jest zawsze ten sam (jest nim Narodowy Fundusz Zdrowia), to i tym razem osoba prowadząca działalność rolniczą może liczyć na wyjątkowe preferencje w sposobie naliczania składki.

Przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą musi co miesiąc opłacić składkę zdrowotną w minimalnej wysokości 297,28 zł. Jeżeli przy prowadzeniu działalności pomaga mu ktoś z rodziny, to składkę tę płaci dodatkowo za każdą współpracującą z nim osobę (tę kwestię szczegółowo opisywaliśmy tutaj). Jeżeli zatem przy prowadzeniu firmy, przedsiębiorcy pomaga żona i syn, to powstaje obowiązek zapłaty potrójnej składki zdrowotnej w wysokości:

3 * 297,28 = 891,84 zł

Jak wygląda analogiczna sytuacja w przypadku działalności rolniczej? Osoba prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej 6 hektarów przeliczeniowych, w ogóle nie płaci składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną opłacają jedynie ci rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo o większej powierzchni (do 50 ha). Składka ta nie jest jednak zbyt wygórowana. Rolnik płaci bowiem zaledwie 1 zł za każdy hektar pomnożony przez ilość ubezpieczonych osób.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi obecnie 10,48 ha. Policzmy więc ile wyniesie składka zdrowotna dla rolnika prowadzącego takie gospodarstwo. Składka zdrowotna w tym przypadku będzie wynosić:

1 zł * 11 ha = 11 zł

Oznacza to, że przeciętny rolnik płaci miesięcznie składkę zdrowotną w wysokości 11 zł. Niewiele, biorąc pod uwagę fakt, iż przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą musi zapłacić aż 297,28 zł, czyli... 27-krotnie więcej.

Jak już wspomniano, składka zdrowotna rolnika mnożona jest dodatkowo przez ilość ubezpieczonych osób, tj. tych osób, które pomagają przy prowadzeniu gospodarstwa. Jeżeli zatem rolnik ubezpiecza również żonę i dziecko, zapłaci stawkę potrójną, czyli 33 zł. Zauważmy jednak, iż w podobnej sytuacji jest, wspomniany już, przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą, któremu pomagają członkowie jego rodziny. On również zapłaci potrójną składkę zdrowotną. Tyle że wyniesie ona nie 33 zł jak w przypadku rolnika, ale aż 891 zł.

 

Składki ZUS rosną szybciej niż składki KRUS

Uwzględniając wszystkie obliczenia powyżej, policzmy łączne składki płacone przez przeciętnego przedsiębiorcę oraz przeciętnego rolnika.

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą płaci miesięcznie:

875,28 + 297,28 = 1172,56 zł

Natomiast osoba prowadząca działalność rolniczą w gospodarstwie o przeciętnej wielkości zapłaci:

130 + 11 = 141 zł

Porównując obie te wielkości otrzymujemy:

1172,56 / 141 = 8,3

Po uwzględnieniu wszystkich składek okazuje się, iż osoba prowadząca działalność pozarolniczą zapłaci ponad 8 razy więcej niż osoba prowadząca działalność rolniczą.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż waloryzacja składek KRUS odbywa się na zupełnie innych zasadach niż ma to miejsce w przypadku składek ZUS. I również w tym aspekcie, działalność rolnicza wydaje się być wyjątkowo faworyzowana.

W ciągu ostatnich 6 lat (od kwietnia 2011 do lutego 2017) składka KRUS na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, płacona przez rolników, w ogóle nie uległa zmianie. Składka ta wynosi dziś dokładnie tyle samo, co 6 lat temu, tj. 42 zł.

Dla porównania, w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, w tym samym okresie, składka chorobowa wzrosła o 26,9%, natomiast składka wypadkowa wzrosła o 36,8%.

W okresie ostatnich 6 lat, łączne składki KRUS wzrosły ze 115 zł do kwoty 130 zł. Podwyżka w kwocie zaledwie 15 zł oznacza wzrost o 13%. W tym samym czasie łączne składki ZUS (bez składki zdrowotnej) wzrosły o 228,53 zł. Oznacza to wzrost o 35,3%.

Składki płacone przez przedsiębiorców rosły więc w ostatnich trzech latach prawie 3-krotnie szybciej niż składki płacone przez rolników. Oznacza to, iż różnica w wysokości składek ZUS i składek KRUS coraz bardziej pogłębia się. Jeżeli taka tendencja miałaby się utrzymać w przyszłości, to różnica w wysokościach obu rodzajów składek przestanie być 8-krotna i stanie się wkrótce 10-krotna.

 

Rolnik z firmą nie zapłaci składek ZUS

Kolejną preferencją, jaką zapewnia rolnikom obecny stan prawny, jest możliwość założenia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej bez ponoszenia kosztów składek ZUS. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może zatem w każdej chwili otworzyć dodatkową działalność pozarolniczą i nie jest przy tym zobligowany do rejestracji w ZUS.

Z tytułu tej dodatkowej działalności, choćby nie miała ona nic wspólnego z rolnictwem, osoba taka jest nadal ubezpieczona jedynie w KRUS.

Rolnik prowadzący dodatkową działalność gospodarczą płaci co prawda składki KRUS wyższe niż przed założeniem firmy, ale nie są to koszty dużo wyższe. Miesięczna składka wzrasta bowiem ze 130 zł do 218 zł.

Niestety, sytuacja odwrotna nie jest możliwa. Osoba, która prowadziła dotychczas działalność gospodarczą, a która stałaby się dodatkowo właścicielem gospodarstwa rolnego, nie może automatycznie skorzystać z dobrodziejstw rolniczego ubezpieczenia społecznego. Szczegóły z tym związane opisywaliśmy w tym artykule

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Wyższe składki ZUS w 2017 roku
  Składki ZUS są dwukrotnie zawyżone
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?