Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sąd Najwyższy: ZUS musi zwrócić pieniądze za trzy lata wstecz

 

13/09/2023

zus-duzy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, wiele osób może odzyskać z ZUS nawet kilka tysięcy złotych tytułem zaniżonych świadczeń z ostatnich trzech lat. Komu i na jakich zasadach ZUS będzie zwracał pieniądze?

 Na początku września Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swoich stronach komunikat, w którym poinformował o zmianie podejścia w kwestii obliczania wysokości zasiłku chorobowego. Zmiana ta podyktowana została wyrokami Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż świadczenia chorobowe powinny być wypłacane w kwotach wyższych od tych, które ZUS rzeczywiście wypłacał.

Wskutek przyjęcia nowych zasad, wiele osób będzie mogło wnioskować o wypłatę wyrównania w kwocie nawet kilku tysięcy złotych.

 

Kto otrzyma wyrównanie z ZUS?

Problem dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, które jednocześnie miały zawarte umowy zlecenia ze swoim pracodawcą.


Wynagrodzenie uzyskiwane z takiej umowy zlecenia obciążone jest takimi samymi składkami, jak wynagrodzenie z umowy o pracę. Teoretycznie więc, przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ZUS powinien uwzględniać wynagrodzenie z takiej umowy zlecenia na identycznych zasadach, jak uwzględnia wynagrodzenie z etatu. Ale ZUS tego nie robił.

W sytuacji gdy umowa zlecenie kończyła się przed okresem zwolnienia lekarskiego lub w trakcie jego trwania, ZUS - obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - uwzględniał jedynie wynagrodzenie z umowy o pracę, jednocześnie pomijając wynagrodzenie z rozwiązanej już umowy zlecenia.

Z takim podejściem nie zgodził się Sąd Najwyższy, który już w 2019 roku orzekł, iż ZUS - przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku - powinien uwzględniać także wynagrodzenie z rozwiązanych już umów zlecenia.

W 2019 roku zapadły dwa wyroki w tej sprawie: wyrok z 21 lutego 2019 roku (sygn. akt I UK 460/17) oraz wyrok z 19 września 2019 roku (sygn. akt II UK 87/18).

Pomimo że od dwóch wyroków Sądu Najwyższego w tej sprawie minęły już cztery lata, ZUS dopiero teraz zdecydował się na zmianę podejścia w tej kwestii.

 

Pieniądze można odzyskać za trzy lata wstecz

Pomimo opieszałości ZUS-u, kilkaset tysięcy osób wciąż ma jednak szansę na odzyskanie zaległych kwot zasiłków chorobowych. Wyższe zasiłki przysługiwać będą bowiem nie tylko za okresy przyszłe, lecz dotyczą również wszystkich poprzednich okresów, które nie uległy dotąd przedawnieniu. A okres przedawnienia w tym przypadku wynosi trzy lata.

O ile jednak w przypadku przyszłych zasiłków, ZUS sam naliczy wyższą podstawę wymiaru z uwzględnieniem umowy zlecenia, o tyle w przypadku okresów wcześniejszych, pracownik będzie musiał o należne mu wyrównanie samodzielnie wnioskować do ZUS. ZUS nie dokona bowiem automatycznego przeliczenia kwoty zasiłku, jeśli świadczenie zostało już wypłacone.


Każda osoba, która w przeszłości znalazła się w opisanej sytuacji, ma zatem prawo do wystąpienia z wnioskiem do ZUS o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych za ostatnie trzy lata. Na takich samych zasadach o wyrównanie można wnioskować w sytuacji, gdy świadczenie chorobowe wypłacane było przez pracodawcę.

W wyniku zmiany podejścia ZUS, wiele osób może odzyskać zaległe kwoty w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Ze złożeniem wniosku należy się jednak spieszyć, gdyż roszczenie o wypłatę wyrównania przedawnia się po upływie trzech lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługiwał.

Kwestie związane z wypłatą zasiłku chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą poruszamy na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza bon paliwowy 400 zł. Do wydania na dowolne paliwo.
  Kto jest zwolniony z wystawiania eFaktur?
  Niższe składki ZUS bez limitów czasowych
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?