Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obniżka składek ZUS: Rząd ujawnia kolejne szczegóły

 

25/04/2017

zus-duzy

To już nie tylko założenia. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło konkretny projekt ustawy, zgodnie z którą małe firmy zapłacą niższe składki uzależnione od przychodów. Znamy już szczegółowe rozwiązania nowego systemu. Wśród nich znalazło się m.in. roczne rozliczenie składek ZUS.

 Dwa tygodnie temu informowaliśmy o ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju założeniach do projektu ustawy zmieniającej zasady ustalania składek ZUS dla małych firm (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Teraz światło dzienne ujrzał konkretny projekt ustawy, dzięki któremu możemy już oceniać szczegółowe rozwiązania zastosowane w nowym systemie.

 

Niższe składki już od 2018 roku

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów już od stycznia 2018 roku. Oznacza to, że począwszy od Nowego Roku, małe firmy uzyskają możliwość opłacania niższych składek ZUS, naliczanych proporcjonalnie do uzyskanego przychodu.

 

Przychód dla całego roku, a nie dla miesiąca

Kluczową informacją, na potwierdzenie której czekały dziesiątki tysięcy małych przedsiębiorców, był górny limit przychodów uprawniający do płacenia niższych składek według nowych zasad.

Przedstawione wcześniej założenia mówiły o miesięcznym progu w wysokości 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepisy zawarte w projekcie ustawy nie wprowadzają jednak progu miesięcznego. Jest za to mowa o limicie rocznym. Z niższych składek ZUS skorzystać zatem będą mogły te osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągają w ciągu roku przychód nie wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w tym roku wynosi 2000 zł, w związku z czym na chwilę obecną roczny limit zostałby ustalony na poziomie 60 tys. zł. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż poziom wynagrodzenia minimalnego jest ustawowo podwyższany każdego roku, co w konsekwencji przełoży się zapewne również na wzrost owego progu.

 

Przychód prognozowany

Przepisy zawarte w projekcie ustawy wprowadzają pojęcie przychodu prognozowanego. Oznacza to, że niższe składki będą mogli zapłacić ci przedsiębiorcy, którzy zadeklarują wstępnie, że ich prognozowany roczny przychód w najbliższym roku nie przekroczy wspomnianego wcześniej limitu w wysokości 60 tys. zł.

Co jednak w przypadku, gdy rzeczywisty przychód okaże się wyższy niż prognozowane maksimum w wysokości 60 tys. zł?

 

Korekta składek na koniec roku

Osoba, która zadeklaruje prognozowany roczny przychód w wysokości niższej niż 60 tys. zł, nabędzie prawo do opłacania co miesiąc niższych składek ZUS uzależnionych od przychodu. Jeśli jednak w rzeczywistości przychód firmy okaże się wyższy od tych 60 tys. zł, to ustawa przewiduje konieczność dopłacenia różnicy - do pełnej wysokości składek.

Od miesiąca w którym nastąpi przekroczenie tej rocznej kwoty, przedsiębiorca będzie musiał zacząć opłacać co miesiąc już pełne składki. Jednak to nie wszystko. Przekroczenie rocznego limitu znosi bowiem preferencje składkowe dla całego roku - również dla miesięcy poprzednich. Przedsiębiorca taki będzie zatem musiał wyrównać do pełnej wysokości również składki zapłacone już w poprzednich miesiącach.

Tej różnicy wyrównującej składki do pełnej wysokości nie będzie trzeba jednak płacić od razu. Wyrównanie składek z poprzednich miesięcy będzie musiało nastąpić w terminie do 10 stycznia kolejnego roku.

 

Roczne rozliczenie składek

Każdy mały przedsiębiorca, który zdecyduje się na opłacanie składek naliczanych od przychodu, będzie musiał dopełnić jeszcze jednej dodatkowej formalności. Jej zakres będzie jednak różny, w zależności od tego czy firma składa do ZUS miesięczne raporty imienne (ZUS RCA), czy też takiego dokumentu nie składa.

Jeśli przedsiębiorca opłaca składki również za innych ubezpieczonych i jest zobowiązany do składania w ZUS imiennych raportów miesięcznych, to w formularzu ZUS RCA będzie musiał co miesiąc wykazać dodatkową informację, tj. rzeczywistą wysokość osiągniętego w danym miesiącu przychodu.

Z kolei przedsiębiorca, który opłaca składki ZUS tylko za siebie (i nie składa raportów imiennych), to tak jak dotychczas - nie będzie zobowiązany do składania comiesięcznych dokumentów w ZUS. U niego jednak również pojawi się dodatkowy obowiązek - ale dopiero na koniec każdego roku. Nowe przepisy wprowadzają bowiem obowiązek rocznego rozliczenia zapłaconych składek.

W rocznym rozliczeniu składek, mały przedsiębiorca będzie musiał wykazać rzeczywiste przychody osiągnięte w poszczególnych miesiącach roku. Termin złożenia takiego rocznego rozliczenia upływał będzie 10 stycznia kolejnego roku.

Zarówno raporty ZUS RCA, jak i informacje o przychodach zawarte w rozliczeniu rocznym, posłużą do ustalenia ewentualnych różnic między składkami należnymi, a tymi rzeczywiście zapłaconymi. Jeśli takie różnice rzeczywiście wystąpią, przedsiębiorca zobowiązany będzie do ich uiszczenia w tym samym terminie, tj. do 10 stycznia kolejnego roku.

 

Zmiany będą dobrowolne

Nowe przepisy będą stosowane na zasadzie dobrowolności. Przedsiębiorca o przychodach niższych od 60 tys. zł może, ale nie musi skorzystać z nowych zasad. Oznacza to, że każda osoba, niezależnie od osiąganych przychodów, będzie mogła zadeklarować pozostanie przy starym systemie i opłacaniu standardowych składek według dotychczasowych zasad.

 

Działalność prowadzona krócej niż 2 lata

Osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata będą mogły wybrać, czy chcą opłacać dotychczasowe składki preferencyjne czy też obniżone składki uzależnione od przychodu. Swoją decyzję będą mogły zmienić, jednak nie częściej niż raz w roku. Taka zmiana sposobu naliczania składek ZUS wymagać będzie złożenia odpowiedniego oświadczenia, w terminie do 10 lutego.

Z pełną treścią projektu ustawy można zapoznać się tutaj.

AKTUALIZACJA (12.12.2017): Termin wdrożenia opisywanych zmian został przesunięty na 2019 rok (zobacz szczegóły).

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Składka zdrowotna też będzie niższa
  ZUS wprowadza zupełnie nowe formularze
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?