Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tarcza antykryzysowa rozszerzona na nowe kody PKD

 

15/04/2021

zus-duzy

Aż 16 dodatkowych branż zostanie objętych nową pomocą w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej. Pomoc finansowa dla firm obejmie łącznie aż 60 kodów PKD. Na jakie dotacje i zwolnienia mogą liczyć firmy w najbliższych tygodniach?

 Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, już w kwietniu opublikowane zostanie nowe rozporządzenie rozszerzające zakres pomocy finansowej dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. W ramach tzw. Tarczy 9.0 rząd zamierza kontynuować dotychczasowe zwolnienia i dotacje, jednocześnie poszerzając zakres wsparcia o kolejne firmy.

Podobnie jak w przypadku poprzednich tarcz, tak i tym razem wsparcie przysługiwać będzie przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, lista branż uprawnionych do pomocy zostanie jednak rozszerzona - względem poprzedniej tarczy antykryzysowej - o 16 dodatkowych kodów PKD. Z nowego wsparcia skorzystają zatem dodatkowo przedsiębiorcy, prowadzący przeważającą działalność pod następującymi kodami PKD:


 • 47.41.Z  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z  Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.75.Z  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z  Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z  Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z  Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Branże wymienione powyżej są branżami dodanymi do listy już wcześniej uprawnionych do pomocy na podstawie tarczy 8.0. Pełna lista branż objętych pomocą w ramach poprzedniej tarczy jest dostępna na tej stronie.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przewiduje pomoc dla firm w ramach czterech różnych instrumentów pomocowych:

 

Zwolnienie z ZUS w marcu i kwietniu 2021

Nowe przepisy zakładają przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS na kolejne dwa miesiące, tj. na marzec i kwiecień 2021 roku.

Zwolnieniem objęte zostaną składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40%. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przedłużone zostanie również świadczenie postojowe. Kolejne świadczenie postojowe przysługiwać będzie jednokrotnie lub dwukrotnie w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był o co najmniej 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Więcej na temat kwoty świadczenia postojowego oraz dotychczasowych zasad przyznawania świadczeń można przeczytać na tej stronie.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

Kolejnym instrumentem pomocowym możliwym do uzyskania w kolejnych miesiącach 2021 roku będzie świadczenie na ochronę miejsc pracy.

Warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Dofinansowanie przysługiwać będzie przez 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

 

Bezzwrotne dotacje 

Nowe przepisy przewidują kontynuowanie programu bezzwrotnych dotacji również w kolejnych miesiącach 2021 roku. O poprzednich edycjach bezzwrotnych dotacji pisaliśmy m.in. tutaj.

Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przysługiwać będzie mikro i małym przedsiębiorcom w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku będzie niższy o co najmniej o 40% względem przychodu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, bezzwrotne dotacje wypłacane będą przez Urzędy Pracy i wynosić będą 5 tys. zł. O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotną dotację, pisaliśmy na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Pomoc finansowa dla firm w 2021 roku
  Rząd wprowadza bon gastronomiczny
  Bezzwrotne dofinansowanie dla firm niezależnie od PKD
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?