Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tarcza Antykryzysowa: Świadczenie postojowe zostanie rozszerzone

 

11/11/2020

zus-duzy

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie większej grupie przedsiębiorców niż dotychczas. Niektóre osoby uzyskają świadczenie aż 7-krotnie. Komu, na jakich zasadach i na jak długo przysługuje obecnie świadczenie postojowe?

 Przypomnijmy, że świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą wprowadzone zostało w kwietniu 2020 roku w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Początkowo, spadek przychodów z działalności uprawniał przedsiębiorcę do pobierania świadczenia postojowego przez 3 miesiące.


Kolejne przepisy wprowadziły możliwość uzyskania zasiłku postojowego na następne 3 miesiące. Najnowsza wersja tarczy antykryzysowej przedłuża zaś ten okres aż do 7 miesięcy. Jednocześnie nowe przepisy poszerzają krąg przedsiębiorców uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego. W dalszej części artykułu omówimy, komu i na jakich zasadach przysługują poszczególne rodzaje świadczeń postojowych.

 

Podstawowe świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wciąż mogą wnioskować o wypłatę podstawowego świadczenia postojowego wprowadzonego jeszcze przepisami pierwszej tarczy antykryzysowej.

Pierwsze świadczenie postojowe wypłacane jest każdemu przedsiębiorcy, który zanotował spadek przychodów o przynajmniej 15% względem miesiąca poprzedniego. Szczegółowe warunki uzyskania pierwszego świadczenia postojowego opisane są tutaj.

Podstawowe świadczenie postojowe przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 3 razy. Wypłata drugiego i trzeciego świadczenia postojowego nie jest uzależniona od dalszych spadków przychodu, lecz jedynie od utrzymania przychodu na "spadkowym" poziomie. Drugi i trzeci zasiłek postojowy możliwy jest zatem do uzyskania po złożeniu oświadczenia, iż sytuacja materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie. W praktyce oznacza to, że przychód przedsiębiorcy musi utrzymywać się na poziomie nie wyższym, niż ten uzyskany po zanotowaniu 15% spadku. Szczegółowo na temat warunków uzyskania kolejnych świadczeń postojowych piszemy w tym artykule.

Co istotne, pierwsze trzy świadczenia postojowe przysługują wszystkim przedsiębiorcom, którzy zanotowali spadek przychodów na poziomie 15%. Wypłata świadczenia w tym przypadku nie jest zatem uzależniona od branży, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

Pomimo, że podstawowe świadczenie postojowe wprowadzone zostało jeszcze przepisami pierwszej tarczy antykryzysowej, każdy przedsiębiorca ma wciąż możliwość skorzystania z tej formy pomocy. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, o świadczenie postojowe można wnioskować nawet 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii. Przypomnijmy, że stan epidemii do tej pory nie został zniesiony, co oznacza, że wnioski o świadczenie postojowe będziemy mogli składać jeszcze przez długi czas. O tym, jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe, piszemy na tej stronie.

UWAGA! Znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej, umożliwiają niektórym firmom uzyskanie świadczenia postojowego bez konieczności wykazywania spadku przychodów. Uproszczone zasady obowiązują jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w dwóch branżach (79.11.A oraz 79.90.A). Więcej na ten temat piszemy tutaj.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przepisy tarczy antykryzysowej 5.0 wprowadziły możliwość uzyskania kolejnych świadczeń. Tzw. dodatkowe świadczenie postojowe wypłacane jest przez okres kolejnych 3 miesięcy, nawet wówczas gdy przedsiębiorca już w przeszłości 3-krotnie pobrał podstawowe świadczenie postojowe.

Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego jest wykazanie spadku przychodów o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019. O tym, w jaki sposób uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, piszemy w tym artykule.

W tym przypadku, spadek przychodów nie jest jednak jedynym kryterium uzyskania świadczenia. Dodatkowe świadczenie postojowe mogą bowiem uzyskać jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w określonych branżach. Na dzień dzisiejszy ustawa wymienia 8 kodów PKD uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

UWAGA! Najnowsza wersja tarczy antykryzysowej poszerza krąg przedsiębiorców uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego. Zgodnie z nowymi przepisami, o dodatkowe świadczenie będą mogły wnioskować również osoby prowadzące przeważającą działalność pod kodem 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki).

Wysokość dodatkowego świadczenia postojowego kalkulowana jest na identycznych zasadach, jak w przypadku podstawowego świadczenia postojowego. Wartość świadczenia wynosi zatem 2080 zł, a w niektórych przypadkach 1300 zł. Szczegółowo na temat wartości przysługujących świadczeń postojowych piszemy na tej stronie.

 

Świadczenie postojowe przez 7 miesięcy

Przepisy opisane powyżej umożliwiają obecnie pobieranie świadczenia postojowego łącznie przez okres 6 miesięcy.

Druga, jesienna fala epidemii koronawirusa doprowadziła jednak do kolejnych restrykcji w prowadzeniu działalności gospodarczej w niektórych branżach. To z kolei wymusiło uchwalenie kolejnych przepisów wydłużających m.in. okres pobierania świadczenia postojowego.

Kolejne świadczenie postojowe, które znalazło się w przepisach tarczy 6.0, przysługuje na okres jednego miesiąca i może zostać wypłacone również tym osobom, które pobrały już zasiłek 3-krotnie, a nawet tym, które skorzystały ze świadczenia 6-krotnie.

O nowe świadczenie postojowe wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Podobnie jak w przypadku dodatkowego świadczenia postojowego, również i to świadczenie wypłacane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w określonych branżach. Tym razem jednak liczba uprawnionych branż jest znacznie większa. Szczegółowa lista kodów PKD, które uprawniają do pobierania zasiłku postojowego przez kolejny miesiąc, dostępna jest na tej stronie.  

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać pomoc finansową dla firmy?
  Koronawirus: Będzie nowa tarcza antykryzysowa
  Będą nowe dotacje dla firm. Rząd nów wypłaci bezzwrotne 5 tys. zł.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?